Universitets- och högskolerådets statistik för ansökningar till vårens internationella utbildningar vid svenska universitet och högskolor visar att fyra av de nio lärosäten som erbjuder internationella kurser under vårterminen har fler sökande inför 2020 än i våras. Fyra av de åtta lärosäten som erbjuder masterprogram har också fler sökande. Antalet sökande kvinnor ökar till de internationella utbildningarna, men fortfarande är något fler av de sökande män.
Ytterligare statistik finns på Universitets- och högskolerådets webb.