Workshop med The Conversation. Foto: Helene Komlos Grill
Workshop med The Conversation i januari 2020. Foto: Helene Komlos Grill


Omkring 60 forskare från olika institutioner hade anmält sig för att medverka när universitetet i samarbete med The Conversation arrangerade en workshop vid två tillfällen om vad forskare kan tänka på om de vill bli publicerade i tidskriften.
– Journalister är generalister, men akademiker är specialister. Ni kan berätta om ett ämne med ett djup och en tydlighet, vilket journalister inte alltid kan. Därför behövs ni, sade Michael Parker, redaktör vid The Conversation och den som höll i workshopen.

The Conversation
I det digitala magasinet The Conversation skriver forskare artiklar och kommenterar aktuella nyhetshändelser i världen.

Han underströk att det är viktigt att forskare fokuserar på det som de är bra på och att det är bättre att skicka in ett grovt utkast än inget alls.
– Vi hjälper till med att putsa på texten.
Stockholms universitet är medlem i stiftelsen bakom det digitala vetenskapsmagasinet som publicerar forskningsnyheter för en internationell publik och når över 38 miljoner läsare varje månad. I medlemskapet ingår att forskare vid universitetet kan få stöd av redaktörer på The Conversation för att få artiklar publicerade. Genom att skapa en profilsida på tidningen är forskare också lättare att hitta för redaktörerna.

Forskare kan skriva olika typer av artiklar

Michael Parker tipsade om att det finns många olika genrer som forskare kan skriva i, förutom kommentarer och analyser av aktuella händelser.
– Att förklara något är alltid bra, och det är ofta tidlöst. Man kan till exempel göra explainers om hur en raket fungerar eller vad ett skatteparadis är. Eller olika listor som: ”Fem saker du inte visste om det och det” eller ”Tio skäl till att det här är så eller så”. Det handlar om att få din text läst, underströk Michael Parker.
Deltagarna fick sedan sätta sig i grupper och föreslå rubriker på aktuella forskningsartiklar. Under rundan som följde gav Michael Parker kommentarer och synpunkter på förslagen.
Marie Löf, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, var en av dem som deltog och tyckte det var intressant att höra hur tidningen arbetar.
– Det är bra att veta att de har så olika typer av artiklar, jag blir sugen på att skriva något, säger hon.  
Laura Alvarez Lopez, professor vid Romanska och klassiska institutionen säger att hon ska fundera på om hon ska föreslå en idé.
– Det ingår ju i jobbet att nå ut, men det är inte alltid så lätt.
Hatice Zora, forskare vid Institutionen för lingvistik tycker att workshopen var informativ och gav mersmak.
– Jag blev väldigt inspirerad och ska skapa en profilsida nu direkt och föreslå en artikelidé.

I höst kommer en ny workshop att erbjudas för forskare, något som ingår i universitetets medlemskap med The Conversation. Läs mer om samarbetet och om att föreslå artikelidéer.

Michael Parker, redaktör på The Conversation. Foto: Annika Hallman
Michael Parker, redaktör på det digitala magasinet The Conversation. Foto: Annika Hallman