Sex olika dimensioner av internationaliseringen ingår i indexet och 28 lärosäten omfattas. De resultat som lanseras nu avser data för 2018. Det gör att eventuella effekter av coronapandemin kommer att börja synas i indexet först om två år, när bokslutet för 2020 görs.

Fyra stjärnor till Stockholms universitet

Liksom föregående år får tre lärosäten maximala fem stjärnor: Chalmers, KTH, och Handelshögskolan i Stockholm.  Stockholms universitet får fyra stjärnor, vilket är samma resultat som de föregående åren.

Nytt för i år är att lärosätesöversikter görs tillgängliga. Eftersom antalet stjärnor inte ändrar sig så ofta för de större lärosätena har siffror som ger detaljer för forskning, studenter, personal och ledning efterfrågats. Är lärosätet på rätt väg? Vilka är de starka respektive svaga sidorna? För varje lärosäte finns nu ett dokument med sju diagram som visar utvecklingen för de olika delarna respektive totalen.

Läs mer om resultatet på Stints webbplats.