Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation 2019

Humanistisk fakultet
Jonathan Rozenkrantz inom filmvetenskap för avhandlingen Electronic Labyrinths: An Archaeology of Videographic Cinema.

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Helena Hede Skagerlind
inom statsvetenskap med avhandlingen Governing Development: The Millenium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa.

Naturvetenskapliga fakulteten
Mariana Pires Braga
inom zoologi för avhandlingen Evolution of host repertoires and the diversification of butterflies.


Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation 2020

Humanistisk fakultet
Azucena Castro
i romanska språk för avhandlingen Ecologías extrañas: Lecturas postnaturales de poemas extensos latinoamericanos del siglo XXI (Roxana Miranda Rupailaf, Daniel Samoilovich y Luigi Amara).

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stephanie Christine Winkler
i internationella relationer för avhandlingen Conceptual Politics in Practice; How Soft Power Changed the World.

Naturvetenskaplig fakultet
Lisa Nicklasson
i matematik för avhandlingen Around minimal Hilbert series problems for graded algebras.

Pandemin har medfört att ceremonier och avtackning av pristagarna ej har kunnat äga rum enligt vad som tidigare planerats. Pristagarna för åren 2019 och 2020 kommer därför att hyllas och firas vid högskoleföreningens möte i september (pristagarna från 2019) respektive november (pristagarna från 2020).

Läs en längre artikel på Högskoleföreningens webbplats.