Högskoleutbildade etablerar sig relativt snabbt på arbetsmarknaden visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Av de som tog examen läsåret 2014/15 var 84 procent av både kvinnor och män etablerade efter 1–1,5 år. Etableringsgraden var lägre för de studenter som i stort sett är klara med sina studier men som inte har tagit ut examen. Allra högst etableringsgrad har de med examen inom hälso- och sjukvård, social omsorg samt pedagogik och lärarutbildning.
Läs mer och ladda ner rapporten på UKÄ:s webb.