Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare som en av åtgärderna för att hejdasmittspridningenav covid-19 från och med den 24 november. 
Läs mer på Regeringens webbplats.

Rektor har bedömt att regeringens beslut bör vara vägledande för verksamheten vid Stockholms universitet, därför införs begränsningar för hur många personer som deltar i undervisning eller examination på campus.

Från och med 24 november gäller följande vid Stockholm universitet:

  • Inga salstentamina ska genomföras. Däremot får examination på plats genomföras för mindre grupper.
  • Undervisning och examination på campus begränsas till maximalt åtta studenter.
  • Överbibliotekarien utvärderar läget löpande och vidtar vid behov ytterligare åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och studenter på Stockholms universitetsbibliotek.

Läs mer i  Beslut om begränsning av undervisning och examination på campus samt besök på biblioteket 2020-11-20 (29 Kb) .

Avboka beställda salstentamina