En stegvis återgång till campusförlagd undervisning kommer att innebära fysisk närvaro för fler anställda. Varje chef ansvarar för att skapa förutsättningar för fysisk distansering och för att undvika trängsel. Planeringen kan komma att kräva prioriteringar av vilka anställda som ska vara på plats. Schemaläggning av anställdas närvaro kan också bli aktuell, till exempel med hänsyn till resor till och från arbetsplatsen.

För alla chefer är det också viktigt att ha i åtanke att hemarbete under lång tid påverkar arbetsmiljön. Se därför till att uppdatera de riskbedömningar som gjordes i de lokala råden i våras. Chefer kan vända sig till sin rådgivare på Personalavdelningen. Ytterligare samlad information för dig som är chef finns i HR-guiden under fliken Råd & stöd på medarbetarwebben.