Se även information hos de universitet där besök planeras samt flygbolagen eftersom läget snabbt kan förändras. Överväg om besöket är nödvändigt eller går det att hitta alternativa mötesformer, exempelvis universitetets e-mötestjänst Zoom. I bedömningar om resor ska genomföras eller ej är det viktigt att väga in andra faktorer än smittorisk. Till exempel kan inställda flyg och andra förändrade kommunikationsmöjligheter snabbt försvåra resor och syftet med resan.

Alla tjänsteresor ska vara om- eller avbokningsbara

Från och med den 9 mars ska alla tjänsteresor, såväl inrikes som utrikes, bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Detta eftersom virusutbrott utomlands inte är ett giltigt skäl till ersättning för att avboka en resa om biljetten inte är avbokningsbar. Det gäller även om UD gått ut med en avrådan för resor till det aktuella landet. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.
Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i 2 kap. 2 § smittskyddslagen.
Läs mer.