Även om forskarexaminerade som grupp har relativt höga inkomster, visar undersökningen att en forskarutbildning inte påverkar lönen på kort sikt jämfört med motsvarande grupp som saknade forskarutbildning. Detta gäller i stor utsträckning oavsett examen, vilken sektor eller vilket län personen arbetar inom.

Det finns undantag, resultatet tyder på att det kan löna sig att disputera inom medicin och hälsovetenskap. Den som har en forskarutbildning inom detta ämne hade enligt undersökningen omkring tio procent högre lön jämfört med motsvarande grupp som saknade forskarutbildning. Detta forskningsämnesområde är också det område där antalet och andelen svenska doktorander har minskat minst under de senaste två decennierna.

Positiv löneutveckling på längre sikt

En examen på forskarnivå verkar påverka kvinnors lön positivt, till skillnad från mäns. Kvinnor med forskarutbildning hade cirka 4 procent högre löneinkomst än jämförbara kvinnor utan en examen på forskarnivå.
Rapporten visar också att en examen på forskarnivå ger en positiv löneutveckling på längre sikt. Läs mer och ladda ner rapporten.

Om rapporten

UKÄ har matchat jämförbara individer med och utan examen på forskarnivå med varandra. I undersökningen har man tittat på personer födda mellan 1970 och 1985 som har svenska gymnasiebetyg. Underlaget för studien är statistik från SCB.