Projektet kallas CALIE: Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership and Innovation in Higher Education och är ett samarbetsprojekt mellan universitetsledningar vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Lärosätena har gått samman för att utforska ämnena akademiskt ledarskap och innovation inom högre utbildning.
Tanken är att projektet ska stärka universitetens förmåga att möta långsiktiga samhällsutmaningar och utveckla verktyg på strategisk nivå i fråga om förnyelse av utbildning och akademiskt ledarskap.

Gemensamma workshops

Genom gemensamma workshops och seminarier med de amerikanska universiteten Stanford University, University of California i Berkeley och University of Washington kommer deltagarna att dela erfarenheter och goda exempel och skapa förutsättningar för utveckling och akademiskt samarbete.
Projektet syftar också till att påverka policynivå i Sverige och till att sprida inspiration till övriga svenska och internationella lärosäten.
På den nylanserade webbsidan calieproject.com går det att ta del av nyheter inom projektets fokusområden. Här publiceras också CALIE Papers med analyser, rapporter och fallstudier som kan användas som verktyg i lärosätenas utvecklingsarbete. Via webbsidan går det att prenumerera på projektnyheter och få information om nya publikationer och möjligheter att delta.
Projektet finansieras av Vinnova, det startade i april 2019 och kommer att pågå till augusti 2021.