Inventeringen utförs av Joakim Norrby, konstintendent vid universitetet. Arbetet påbörjas under juni månad och pågår fram till och med november.

Joakim Norrby kommer att kontakta konstkontakter vid berörda institutioner och avdelningar inför besöket. Vid frågor gällande inventeringen och/eller konsten på universitetet – kontakta gärna konstsamlingarna@su.se