Karin Röding kommer närmast från en tjänst som statssekreterare på Utbildningsdepartementet och tillträder sin tjänst den 1 april 2018.

Läs Universitets- och högskolerådets pressmeddelande.