Foto på några av forskarna som var med.
Staffan Carlshamre, Carmen Fernández, Henrik Österblom, Gudrun Brattström, Mats Börjesson, Boel Hackman. Foto: Niklas Björling.


I höst invigs konsthallen Accelerator i Frescati, en ny del av Stockholms universitet som ska utgöra en publik mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Samverkan med tvärvetenskapliga forskargrupper utgör hjärtat i programmet. Vid varje utställning bjuds forskare in att delta i processen för att utifrån sina expertkunskaper reflektera över gemensamma aspekter inom vetenskap och konst.

De forskare som arbetat tillsammans under hösten 2018 med utställningen av Janine Antonis verk Moor, ingår i den andra omgången av Accelerators forskargrupper. Uppdelade i två grupper fokuserade de medverkande utifrån varsin tematik: språk och materialitet. 

Vi som forskare har sällan tid att stanna upp och reflektera över vad vi gör. Accelerator ska ju vara en “freezone for thinking” och jag tycker att man genom den här övningen verkligen lyckades med det. Dels genom att skapa nya möten tvärs över fakulteterna, och dels genom att skapa utrymme för att tänka, reflektera och lära sig om forskning genom konst, säger Henrik Österblom, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Centre och deltagare i Accelerators forskargrupper 2018-19.

Invigning och nya forskargrupper i höst

Accelerator invigs den 6 september 2019 med en utställning av konstnären Tino Seghal, i det forna fysiklaboratoriet Manne Siegbahn. Den tredje omgången av Accelerators forskargrupper startar hösten 2019.