Avstängd gångväg på Frescati

Arbetet med nya fjärrvärmeldningar påbörjades av Stockholm Exergi i juni och planerades att utföras under sommaren, men försenades på grund av större mängd berg och kablar under jord än förväntat. Markarbetet innebär avspärrningar, stora störningar i framkomligheten på Frescati och transporter i området. Under vecka 34 pågår fjärrvärmearbete med rörläggning, svetsning och provtryckning. Efter det påbörjas återställning, med prioritering av gångbanor. Förhoppningen är att de stora grävarbetena ska vara färdiga till slutet av augusti.