Foto: Krisana Antharith/Mostpohotos
Foto: Krisana Antharith/Mostpohotos


I samband med att de första stora salstentorna ställdes in i mars på grund av coronavirusutbrottet var det många lärare och kursansvariga som hörde av sig till Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).
– Många ställde sig frågan: ”Hur ska vi göra nu?” En salstenta har ju flera fördelar, den kan till exempel hantera stora mängder studenter samtidigt och går också att övervaka för att förhindra fusk. När studenterna sitter hemma och skriver går det inte att kontrollera på samma sätt, säger Klara Bolander Laksov, föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning.

Klara Bolander Laksov. Foto: Karin Larsson
Klara Bolander Laksov. Foto. Karin Larsson

Ett sätt för att ställa om är att omvandla salstentorna till hemtentor. Det viktiga då, menar Klara Bolander Laksov, är att verkligen se över formuleringen av frågor.
– Om svaren går att googla fram så är det inte bra, det behövs frågor som kräver mer fördjupning och analys. Ett sätt att göra hemtentorna mer rättssäkra är till exempel att låta studenterna kontrastera och jämföra unika texter, bilder eller filmer, istället för att de ska skriva ett faktasvar på en fråga.
För att undvika otillåtet samarbete kan läraren använda Zoom och övervaka tentan medan den äger rum.
– Då får studenterna sätta sig framför videon i datorn ett visst klockslag och skriva, det är en möjlighet som en del lärare har använt.
Annars är muntliga tentor ett bra format för digitala examinationer, tipsar Klara Bolander Laksov.
– Med en muntlig tenta via Zoom är det svårare för en student att fuska, och läraren kan göra en bedömning direkt. Sen får man inte glömma att de flesta studenter inte alls vill fuska, de vill göra rätt.
Exia är det verktyg som universitetet använder för examinationer, men verktyget går inte att samköra med Urkund för att upptäcka plagiat.
– Däremot går det att exportera en fil med studentens svar som sedan kan köras i Urkund, så det går att lösa, säger Klara Bolander Laksov.
Exia går däremot bra att använda vid anonymisering av tentor.  
– Då kan studenten använda en kod istället för sitt riktiga namn, det kan vara ett sätt att undvika risken för att läraren skulle favorisera eller särbehandla någon.  
En utmaning som fortfarande återstår att lösa är att hitta alternativ för de praktiska moment som ingår i vissa utbildningar, som fältarbeten i arkeologi eller laborationer i kemi och fysik.
– En del har flyttat fram dem för att se om de går att genomföra senare. Andra har använt Zoom med muntliga examina istället, eller simuleringar. Inom vissa ämnen finns läroböcker med digitalt material som har kunnat användas. 

 

Artikeln är publicerad i Universitetsnytt nr 2, 2020.