Stockholms universitet har tidigare fattat beslut om en gradvis återgång till campus under hösten. Besked om undervisning och examination för höstterminen har tidigare lämnats av institutionerna och publicerats på institutionernas webbsidor. Planeringen för återgång till campusbaserat arbete sker utifrån verksamhetens behov och sker på institutions- och avdelningsnivå. 

Eftersom utvecklingen kan vända igen behöver alla fortsätta att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen och de som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig. Fortfarande gäller att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.
 

Läs en intervju med prorektor Clas Hättestrand om återgången till campus: Stegvis återgång till campus under hösten

Läs även om avgiftsfri parkering i Frescati och Albano.