Stockholm Dual Career Network (SDCN) är till för medföljande partners till internationellt anställd personal och det är kostnadsfritt att delta i aktiviteterna. I dagsläget har nätverket 550 registrerade medlemmar. Andelen medlemmar kopplade till Stockholms universitet är dock låg i förhållandet till antalet internationella medarbetare vid universitetet.

SDCN kan bryta isolering under coronakrisen

Under coronakrisen har man inom SDCN märkt en ökad oro och risk för isolering hos de partners som är arbetssökande och inte har egen sysselsättning i Sverige. SDCN kan då fylla en viktig funktion. I nätverket går det att skapa nya kontakter i samma situation och därmed känna sig mindre ensam. SDCN har verksamhet som vanligt men allting är digitalt. Nätverket anordnar webbinarier, evenemang med ”Frågor och svar”, karriärstödsgrupper, kurser i svenska och språkcaféer.

För mer information se www.sdcn.se  eller kontakta verksamhetschef Maria Fogelström Kylberg på maria@staforum.se.

Lär mer om SDCN på Medarbetarwebben.

Se film om vad SDCN betytt för några medföljande (på engelska).