När anmälan stängde 15 oktober kunde UHR räkna in 217 085 förstahandsansökningar till vårens program och kurser på universitet och högskolor, en minskning med ca 1% jämfört med VT 2018. Stockholms universitet upplever en något större minskning, från 26 363 förstahandsval till 25 232, det vill säga en nedgång på runt 4%.

Det är tredje vårterminen i rad som antalet sökande minskar i landet, något som kan förklaras med den rådande högkonjunkturen. De närmaste åren väntas antalet sökningar stiga igen i takt med att årskullarna med 18-20-åringar ökar.

Juristprogrammet vid Stockholms universitet är fortsatt landets mest sökta program med 1491 förstahandsval.

Den 11 december får de sökande de första antagningsbeskeden.