Johanna Wiklund, internationell handläggare för Scholars at Risk. Foto: Marc Femenia
Johanna Wiklund, internationell handläggare och kontaktperson för Scholars at Risk. Foto: Marc Femenia

– Det handlar om att värna om öppenhet och demokrati. De grundläggande akademiska värdena autonomi och akademisk frihet är viktiga principer för Stockholms universitet. Vi har också ett globalt engagemang, därför är vi med i Scholars at Risk, säger Maria Wikse, internationell samordnare vid avdelningen för forskningsstöd, som leder arbetet.

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som startade år 2000 med bas i New York. Nätverket arbetar för akademisk frihet runt om i världen och erbjuder skydd för forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Genom nätverkets omkring 500 anslutna lärosäten i 40 länder kan hotade forskare ges tillfälliga anställningar som gästforskare i ett annat land.

– Många av de forskare som har kontaktat nätverket för att få hjälp är från Turkiet, Syrien och Iran, säger Maria Wikse.

Medlemmar sedan 2013

Stockholms universitet har varit medlemmar sedan 2013 och är också med i den svenska sektionen av verksamheten som startade 2016 med Göteborgs universitet som samordnare. Under det senaste året har Global Engagement Team (GET) vid Avdelningen för forskningsstöd förberett hur mottagandet av forskarna kan gå till, både praktiskt och juridiskt.

– Det har handlat om allt från boende till säkerhetsfrågor. Nu är vi redo och vår förhoppning är att kunna ta emot hotade forskare under hösten, säger Johanna Wiklund, internationell handläggare och kontaktperson för projektet.

Huvudansvaret för gästforskaren kommer att ligga på den mottagande institutionen med stöd av universitetets SAR-grupp som består av representanter från GET, säkerhets
organisationen, Fastighetsavdelningen och Personalavdelningen. Projektet bekostas med universitetsmedel och stöd för halva kostnaden kan sökas hos Riksbankens Jubileumsfond.

– Institutionen svarar för akademisk handledning och viss administration samt ser till att forskaren kan verka och ha kurser, säger Johanna Wiklund och berättar att man i projektet har valt att rikta in sig i första hand på det humanvetenskapliga området eftersom det framför allt är forskare inom det ämnesområdet som behöver hjälp.

Tidsbegränsad anställning

– Som utgångspunkt får gästforskaren en tidsbegränsad anställning på 13 månader, som eventuellt kan förlängas med tio månader, sedan kan SAR-gruppen hjälpa till att stödja forskaren i en fortsatt karriär i Sverige om det inte är möjligt att resa tillbaka till hemlandet.

– Som ett första steg informerar vi om Scholars at Risk och möjligheten för institutioner att ta emot en forskare. Om intresse finns kontaktar vi Scholars at Risk i New York och undersöker om någon av deras kandidater matchar institutionens önskemål om profil och forskningsinriktning. När en kandidat identifierats erbjuder SAR-gruppen praktiskt och juridiskt stöd till institutionen i mottagandet av forskaren, säger Johanna Wiklund.

För den som vill veta mer anordnas ett frukostseminarium den 11 okt kl 08.30 i Ekosalen, Studenthuset.
Kontakt: Johanna Wiklund, johanna.wiklund@su.se
Mer information: scholarsatrisk.org

Artikeln publicerades i Universitetsnytt nr 3, 2019.