Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi
Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

– Att jobba för att främja internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktad verksamhet tillsammans med likasinnade känns såklart mycket inspirerande. En specifik forskningspolitisk fråga som jag vill lyfta är den om jämställdhet i den akademiska världen, och särskilt inom naturvetenskap/teknik-området, där jag arbetar; som kvinna i ett mansdominerat fält kan jag genom att fortsätta min egen karriär både förbättra statistiken och vara en förebild för yngre kvinnliga studenter och forskare, men jag vill göra mer, säger Frida Bender, docent i meteorologi vid Stockholms universitet.

Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi
Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

– Att vara ledamot i Sveriges unga akademi ger unga forskare en unik möjlighet att vara med och forma framtidens samhälle. Jag vill verka för att stärka de humanistiska ämnenas ställning. De är särskilt viktiga i en tid av ideologisk och politisk polarisering. Jag vill också engagera mig för tydligare karriärvägar för unga forskare, säger Aryo Makko, docent i historia vid Stockholms universitet.

För vem?

Sveriges unga akademi är öppen för forskare inom alla ämnesområden som uppfyller nedanstående kriterier:

•    är en framstående och självständig forskare,
•    har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom de frågor och aktiviteter som akademin arbetar med,
•    har disputerat för cirka 2–10 år sedan (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst),
•    är verksam som forskare i Sverige.
Sökande med internationell bakgrund välkomnas.

Beroende på dina intressen får du möjlighet att till exempel bedriva forskningspolitiskt påverkansarbete, utveckla din förmåga till populärvetenskaplig kommunikation, inspirera barn och unga att bry sig om vetenskap, och växa i rollen som akademisk ledare. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter.

Sista dag för ansökan: 8 januari 2020

Läs mer och ansök!

För närvarande har SUA fyra SU-ledamöter:
Frida Bender, meteorologi
Ewa Machotka, konstvetenskap (Japan)
Aryo Makko, historia
Jonas Olofsson, psykologi

Alumner, varav tre tidigare ordföranden:
Sara Strandberg, elementarpartikelfysik
Jenny Larsson, språkhistoria/baltiska språk, tidigare ordf.
Beatrice Crona, systemekologi, SU/SRC och Kungl. Vetenskapsakademien
Gustaf Arrhenius, filosofi
Christian Broberger, neurovetenskap, tidigare ordf. (tidigare KI)
Jan Conrad, astropartikelfysik
Martin Högbom, strukturbiokemi, tidigare ordf.
Erik Lindahl, beräkningsfysik, SU och KTH