Statistiken är baserad på metadata från Kungl. bibliotekets tjänst Swepub. Swepub samlar metadata om forskningspublikationer från svenska lärosäten i form av vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel, rapporter, konstnärliga arbeten med mera.

Verktyget finns tillgängligt via UKÄ:s hemsida.