Swetox, som är placerat i Södertälje, är ett nationellt akademiskt forskningscentrum skapat för att kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Tillsammans med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och nio andra svenska lärosäten ska Swetox bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet.
 

Under våren har RISE, tillsammans med Karolinska Institutet och Länsstyrelsen Stockholm, utrett möjligheterna att ta över infrastrukturen inom toxikologi vid Swetox för att öka möjligheten att stödja svenskt näringsliv och skapa ekonomisk hållbarhet i den här typen av tjänster. Genom en överenskommelse om medfinansiering från elva universitet – Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, SLU, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet – är detta nu möjligt. Universiteten bidrar med 15 miljoner kronor och Länsstyrelsen Stockholm med 5 miljoner kronor under en uppstartsperiod. Verksamheten tas över av RISE vid årsskiftet 2018/2019.

Chef för Swetox är Åke Bergman, som även är professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

Läs mer om Swetox.