Att pröva frågor om oredlighet i forskning kan innebära att en stor mängd personuppgifter måste hanteras. Nya dataskyddsregler ska därför göra det möjligt att behandla personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning samtidigt som människors fri- och rättigheter skyddas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som presenterades i ett pressmeddelande i juli.

– Ska Sverige vara en ledande forskningsnation måste förutsättningar finnas för att allt ska gå rätt till. För mig är arbetet mot forskningsfusk och för att stärka forskningsetiken därför högt prioriterat, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Dataskyddsbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs pressmeddelandet från regeringen:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/nya-dataskyddsregler-for-behandling-av-personuppgifter-vid-oredlighet-i-forskning/