De nya riktlinjerna tar bland annat upp att de som granskar ansökningar ska ha vägledande frågor som stöd till bedömning av varje kriterium. Ett annat exempel från riktlinjerna är att bibliometriska data ska användas med försiktighet i bedömningen, och endast som del av en sammantagen meritbedömning som görs av granskare med expertis inom det aktuella området. Riktlinjerna tar också upp hur Vetenskapsrådet väljer granskare, och garanterar öppenhet och transparens i ansökningsberedningen.

Riktlinjerna är generella. Viss variation på hur de används kan ske beroende på till exempel olikheter mellan utlysningar eller forskningsområden.

De nya riktlinjerna är en del i Vetenskapsrådets arbete med att kontinuerligt utveckla verksamheten, säger generaldirektör Sven Stafström på Vetenskapsrådets webbplats.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats.