Enkäten, KIX (kommunikationsindex), är ett forskningsbaserat mätverktyg som identifierar och exemplifierar vilka förbättringsområden som finns inom organisationen avseende kommunikationen. Den möjliggör även jämförelser med andra typer av organisationer och branscher.

– Den interna kommunikationen är central i vår ambition att utveckla ett sammanhållet verksamhetsstöd, säger universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Genom att besvara enkäten kan var och en vara med och bidra till det här viktiga arbetet.

Mer information om KIX.