Så gott som dagligen publiceras nyhetsnotiser på universitetets medarbetarwebb, su.se/medarbetare. Dessa samlas på denna lista.

Utskick på måndagar

På måndagseftermiddagar sammanställer Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen ett urval av de notiser som publicerats senaste veckan och skickas ut i form av utskicket ”Notiser för medarbetare”. Om även du vill få detta utskick kan du anmäla dig på adressen redaktion@su.se.