SULF-rapporten ”Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin” lyfter fram misstankar om att många rekryteringsprocesser kan vara riggade för att rekrytera vissa personer. Rektor skriver på sin blogg att rapporten pekar på ett av de största problemen i det svenska universitetssystemet: ”att rekryteringsprocesserna, i stället för att vara öppna och förutsättningslösa, ofta är individinriktade och favoriserar lokala kandidater”.

Astrid Söderbergh Widding lyfter fram de åtgärder som Stockholms universitet genomfört under de senaste fem åren: Arbetet fortsätter, men det tar tid att förändra en kultur, skriver hon.

Läs hela inlägget på rektors blogg.