Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet porträttbild leende.
Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin.

Rektor Astrid Söderbergh Widding får den 12 juni ta emot H. M. Konungens medalj 12:e storleken i serafimerordens band för förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende vid en ceremoni på Drottningholms slott. 

Professor Carl Folke, Stockholms Resilienscentrum vid Stockholms universitet, får den 12 juni ta emot H. M. Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band för framstående forskningsinsatser inom naturresurshållning.

Professor Jerzy Sarnecki, kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, får den 12 juni ta emot H. M. Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser som kriminolog.

Samtliga medaljförläningar listas på Kungahusets webb.