En ny rapport från Vetenskapsrådet (VR) redovisar hur det går för svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att få finansiering från Europeiska forskningsrådet, ERC och hur forskarna själva resonerar kring möjligheter och hinder. Det som kommer fram kan vara intressant även för andra forskningsområden.

–Det här är en viktig rapport som visar att det vi trodde var problemet, att det inte har gått så bra för svenska kvinnor inom humaniora och samhällsvetenskap, inte alls är fallet. Istället är problemet att svenska forskare inom området söker ERC-medel för sällan. Här finns all anledning för forskningsfinansiärer och lärosäten att stötta de bästa forskarna, så att de som har chansen att få bidrag faktiskt söker, säger Stefan Svallfors, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet.

Avdelningen för forskningsstöd kan ge stöd

Lars Emrén och Mikko Roos från Avdelningen för forskningsstöd vid Stockholms universitet har bidragit med underlag till VR:s rapport och känner igen flera slutsatser. De ser gärna fler kvinnliga ERC-sökande inom humaniora och samhällsvetenskap även vid Stockholms universitet. En av rapportens slutsatser är att forskare bör ta mer hjälp av universitetets stödenhet. Vid Stockholms universitet hittar du information om stöd och om Avdelningen för forskningstöd här.

Läs mer om studien på vr.se.