Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som består av ett urval av landets mest framstående yngre forskare inom alla vetenskapsområden. Nya ledamöter väljs in årligen för en ledamotsperiod på fem år. Akademin har 35–40 ledamöter.

Akademin är en oberoende stiftelse med visionen att föra samman unga forskare från alla vetenskapsområden för att ge dem en plattform att mötas och påverka samhället. Sedan starten 2011 har akademin etablerat sig som en aktör i det nationella systemet för forskning och högre utbildning. Där bidrar akademin med de yngre forskarnas perspektiv, kreativa idéer och med att värna vikten av forskning av högsta kvalitet.

Sveriges unga akademi är öppen för forskare inom alla ämnesområden som uppfyller nedanstående krav:
• är en framstående och självständig forskare,
• har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom de frågor och aktiviteter som akademin arbetar med,
• har disputerat för cirka 2–10 år sedan (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst),
• är verksam som forskare i Sverige.

Sök senast 13 januari 2021

Uppfyller du kriterierna ovan har du nu möjlighet att söka medlemskap i Sveriges unga akademi. Inval sker genom en tydlig process där intresserade forskare ansöker själva genom att skicka in en ansökan senast den 13 januari 2021.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Tonvikten i ansökan ligger på att formulera varför du vill bli ledamot i Sveriges unga akademi, vilka aktiviteter/frågor du vill engagera dig i, samt på vilket sätt du kan bidra i akademins arbete.

Ett kortare CV ska bifogas (högst två sidor) samt en lista på den sökandes tio viktigaste publikationer där även totalt antal publikationer anges.
Ledamotsperioden är fem år, utan möjlighet till omval.
Sökande med internationell bakgrund välkomnas.

Läs mer och ansök.