Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har nyligen beslutat vilka forskare som får årets projektanslag. Ett av anslagen går till projektet ”Type Theory for Mathematics and Computer Science” som leds av professor Thierry Coquand vid Göteborgs universitet. Projektet tilldelas 34,7 miljoner under fem år.
Medsökande på anslaget är Peter LeFanu Lumsdaine, biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om projektet Konsten att säkerställa korrekthet i datorprogram och matematiska bevis.

Läs även om det anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i denna omgång går till Christian Broberger vid Stockholms universitet Wallenberganslag till forskning om aggression.