Att utse nomineringspersoner vid rekrytering av externa styrelseledamöter är en relativt ny ordning och ska säkerställa att både ett övergripande statligt perspektiv och lärosätenas perspektiv får genomslag i lärosätenas styrelser. En av nomineringspersonerna utses direkt av regeringen och ska företräda det statliga intresset. Den andra personen utses av regeringen efter förslag från lärosätet.

Nomineringspersoner för Stockholms universitet är Susanna Axelsson, generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och universitetets tidigare rektor Kåre Bremer.

Läs mer på regeringens webb.