De två personer vid Stockholms universitet som erbjudits stipendiumför att undervisa en termin vid ett specifikt utländskt universitet är:

Laura Álvarez López, Romanska och klassiska institutionen, för att undervisa vid University of California, Berkeley i USA

Mikael Carlsson, Zoologiska institutionen, för att undervisa vid The Chinese University of Hong Kong.

Teaching Sabbatical-programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare internationella erfarenheter vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Läs mer