Data. Foto: Robuart/Mostphotos
Foto: Robuart/Mostphotos


– Viktigast av allt är att examinera mot kursmålen. Just nu har universitetet övergått till digital undervisning och examination och många lärare befinner sig i en ny situation. Jag tror man ska tänka i två faser som lärare. I den akuta fasen är det viktigt att säkerställa att den digitala examinationen är rättssäker och rättvis. I den andra fasen kan man börja undersöka hur man får ut så mycket som möjligt av den digitala formen. I förlängningen kan man fundera på nya sätt att examinera där man använder unika data som varje student får arbeta med.

Cormac McGrath. Foto: Stockholms universitet
Cormac McGrath. Foto: Stockholms universitet

Cormac McGrath berättar att man i examinationssammanhang brukar tala dels om examinationens ”validitet”, i vilken grad den mäter det som är viktigt att mäta, och dels om examinationens ”reliabilitet”, hur tillförlitliga svaren är.
– Flervalsfrågor anses vara ett bra exempel på en examinationsform med hög reliabilitet, men det är en examinationsform som kräver mycket noggrann design och planering, i synnerhet om man ska examinera kring abstrakt tänkande och förståelse. Ett gott råd är att samtala med kollegor kring examinationen och testa idéer på varandra.

Exia, Athena och Zoom används

Vid Stockholms universitet finns tre verktyg som kan användas för olika typer av digitala examinationer: examensverktyget Exia, lärplattformen Athena och e-mötestjänsten Zoom.
I Exia går det att genomföra sådant som till exempel öppen tentamen, hemtentamen, flervalsfrågor och längre essäfrågor, men även Peer Review, enligt Cormac McGrath.
– En bra funktion är att man kan slumpa ut frågorna, och då minimera risken för att studenterna hjälper varandra att svara. Om man dessutom kopplar detta till en tidsram så kan det fungera mycket bra. Samtidigt ska man komma ihåg att ibland vill man uppmuntra till samarbete även i examinationer.
Athena kan till exempel användas för att låta studenter svara på olika uppgifter.
– En fördel med Athena är att verktyget kan användas i kombination med Urkund för att kontrollera plagiat. Vill man använda Urkund med Exia behöver man exportera filen med studenternas svar först, och sedan importera den till Urkund.
E-mötestjänsten Zoom kan användas för muntliga presentationer och examinationer i realtid och gör det möjligt att spela in examinationer.
– Man kan sedan bifoga en länk från den inspelade filen i en uppgift i Athena.

Vilka risker finns med digitala examinationer?

– Det finns en risk att studenter hjälper varandra och gör de det går det inte att examinera varje individs kunskapsnivå. Men risken minimeras om studenterna arbetar med olika frågor eller med frågor som bygger på olika scenarier eller praktiska exempel. En annan risk är plagiat. För att undvika det kan det vara bra att använda ett verktyg som kontrollerar om plagiat förekommer, till exempel Urkund. 

Hur kan man undvika stress med nya digitala verktyg?

– Om man aldrig har genomfört en digital tentamen förut är det bra att ha en testomgång med några provfrågor så att studenterna får se hur verktyget fungerar innan det är dags för examination. En sådan genomgång gör att studenterna känner sig tryggare inför tentan och kan troligen prestera bättre och för lärarna är det bra att de kan se hur systemet fungerar.
 

Mer läsning

Bli en bra pedagog på distans

Skapa närvaro online

Råd om undervisning online: su.se/undervisaonline

 

Tips vid distansundervisning

 • Hälsa på alla som kommer in i Zoom för att etablera kontakt
 • Rikta frågor direkt till olika deltagare
 • Namnge den du ställer en fråga till
 • Uppmuntra alla att ha en videobild eller stillbild på sig själva
 • Låt deltagarna diskutera i smågrupper, så kallade breakout rooms
 • Använd reaktionssymboler som att räcka upp handen
 • Använd chatten för frågor och kommentarer
 • Gör en poll/enkät i förväg om du har frågor som deltagarna kan svara ja eller nej på
 • Använd en padlet/anslagstavla för gemensamma idéer
 • Variera rösten och tempot när du håller en lektion
 • Titta in i kameran, inte på skärmen, när du pratar till gruppen
 • Skapa fler inlämningsuppgifter
 • Ge mer feedback i form av mejl och meddelanden än vid en vanlig kurs
 • Låt studenterna testa verktyget innan en digital examination
 • Samtala med kollegor kring den digitala examinationen och testa idéer på varandra