Frida Bender och Ewa Machotka, Foto: Eva Dalin, Magnus Kardal
Frida Bender och Ewa Machotka, Foto: Eva Dalin, Magnus Kardal

 

De två forskarna från Stockholms universitet som valts in är Frida Bender, Docent i meteorologi, samt Ewa Machotka, Docent i konst och visuell kultur i Japan. Perioden som ledamot är begränsad till fem år.

Sveriges unga akademi ger ledamöterna möjlighet att mötas över ämnes- och lärosätesgränser för att lära av varandra och skapa aktiviteter tillsammans. Genom att engagera sig mycket i utåtriktat arbete vill de bidra till att nyansera bilden av vem som kan vara forskare.