Under våren pågår arbetet med att ta fram en strategi för hur vi ska arbeta med universitetets redaktionella kanaler. Som en del i detta arbete utvärderas personaltidningen Universitetsnytt. Den 19 eller 20 mars klockan 9-11 anordnas en fokusgrupp där cirka tio medarbetare under två timmars tid ska diskutera hur de ser på tidningen men även på andra kommunikationskanaler. Fokusgruppen leds av Gullers Grupp. Vi bjuder på fika!

Kontakta oss om du vill delta

Vi söker deltagare till denna fokusgrupp. Är du intresserad av att delta eller har tips på någon annan som kan vara det (gärna forskare och lärare) går det bra att kontakta redaktören Per Larsson på Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen per.larsson@su.se.

Hör av dig så fort som möjligt så vi kan boka in det datum som passar bäst!