The Conversation

Grundidén bakom The Conversation är att forskare skriver populärvetenskapligt och intresseväckande om aktuella händelser. Texten är fri att publicera vidare (men inte ändra) för vem som helst. Konceptet blev efter starten 2009 snabbt en succé; idag finns åtta olika regionala upplagor i världen som tillsammans når över 100 miljoner läsare varje månad. Den europeiska upplagan har sitt säte i London och når drygt 38 miljoner läsare en genomsnittlig månad: cirka 10 miljoner direkt via sajten och 28 miljoner via återpublicering i några av Europas mest kända tidningar. 

Tack vare medlemskapet i den icke vinstdrivande stiftelsen bakom The Conversation har forskare vid Stockholm universitet möjlighet att få hjälp och stöd att nå en internationell publik samt få träna sig i att skriva om sin forskning för en bredare målgrupp.

Workshop 10 december med The Conversation

Den 10 december 13.00–15.00 håller Michael Parker från redaktionen i London en workshop över Zoom för forskare vid SU som är intresserade av att publicera sig. 

Anmälan och frågor: Kontakta Stefan Nyman vid Kommunikationsavdelningen (stefan.nyman@su.se) senast 4 december. Antalet platser är begränsat. 

Läs mer om samarbetet med The Conversation: https://www.su.se/medarbetare/medarbetarnotiser/stockholms-universitet-med-i-the-conversation-1.459836