Evenemangsverktyget gör det möjligt att skapa en webbsida enligt vår visuella identitet med information, anmälan och deltagarhantering kring ett evenemang. E-postverktyget används för att göra interna eller externa e-postutskick, till exempel nyhetsbrev. 

Verktygen ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till dessa två verktyg.

Vårens tillfällen för evenemangsverktyget kommer att hållas den 30/1, 20/2, 26/3 och 23/4.

Anmälan evenemangsverktyget


Vårens tillfällen för e-postverktyget: 21/1, 25/1, 31/3 och 5/5. 

Anmälan e-postverktyget