Foto: Niklas Björling
Alexander Pereswetoff-Morath, miljörepresentant vid Slabafinety, lämnade förslaget som blev till vegopolicy vid institutionen. Foto: Niklas Björling


Ett sätt att minska utsläppen av koldioxid och metangas som påverkar klimatet är att minska köttkonsumtionen. Detta var även utgångspunkten för ett förslag som Alexander Pereswetoff-Morath, miljörepresentant vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (Slabafinety) lämnade till institutionsstyrelsen i maj. I skrivelsen fanns fler alternativ att ta ställning till: 1) att mat och dryck på möten och sammankomster i regi av institutionen i normalfallet ska vara vegansk. 2) att maten ska vara ovo-laktovegetarisk (utan kött, fisk och skaldjur) samt att veganska alternativ till mjölk till kaffe och te regelmässigt tillhandahålls. 

Beslutet som styrelsen tog var i enlighet med förslag 2. Från och med hösten kommer institutionen att servera vegetarisk kost som förstahandsalternativ på möten och sammankomster, med möjlighet att anmäla önskemål om ickevegetarisk kost.

Fler efterfrågade vegetarisk kost

Tora Hedin, prefekt vid institutionen, säger att frågan har diskuterats under en längre tid.
– Vi har flera veganer bland de anställda och ett antal vegetarianer och pescetarianer* (bland annat jag själv) och har under årens lopp haft helveganska luncher och andra alternativ. Diskussioner om miljöpåverkan och kosthållning är inte ovanliga på vår institution. Kanske har vi nått en kritisk massa vad gäller antalet personer som efterfrågar vegetarisk kost.

Reaktionerna på beslutet har överlag varit positiva, även om det förstås finns de som tycker att hela frågan är onödig. Eftersom beslutet bara rör mat som institutionen ”bjuder” på och man fortfarande kan lägga till kött om man vill är förändringen ju inte särskilt revolutionerande i praktiken, men desto mer i sättet att tänka. säger Tora Hedin.

Vegomat på flera håll

Även Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer har en sådan policy, som varit i kraft under 1,5 år. Initiativet kom från miljörepresentanten Markus Lundström som skrev in det i institutionens miljöpolicy och besluts togs av institutionsstyrelsen. Alla konferenser och andra tillställningar vid institutionen är nu vegetariska, men den som vill/behöver kött av särskilda skäl har rätt att begära det.

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) har en rekommendation, fastställd i miljöhandlingsplanen för 2018, om vegetarisk mat då de anordnar workshops, interna möten, retreats  etcetera. Tankar finns på att sätta det som ett krav i kommande miljöhandlingsplan för 2019. Stockholm Resilience Centre rekommenderar även att vegetarisk mat i första hand ska väljas vid arrangemang. Ett exempel på ett enskilt tillfälle där enbart vegetarisk mat serverades var Stockholms universitets hållbarhetsforum i våras.

*En pescetarian äter vegetarisk kost men även fisk och skaldjur.