Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag 2020-02-17 Den 12 februari gick naturvetarnas arbetsmarknadsdag av stapeln i Aula Magna och på matematiska institutionen i Kräftriket.
 • Frukostträff: Uppehållsregler för internationella forskare och studenter 2020-02-17 Välkommen till Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat "Student och forskardirektivet - effekten på uppehållsregler för internationella forskare och studenter".
 • Tre frågor till Elin Svahn – först med att disputera i översättningsvetenskap i Sverige 2020-02-17 Elin Svahn är först i Sverige med att disputera i översättningsvetenskap. Hon arbetar med översättningssociologi och har skrivit en avhandling som handlar om översättare i en svensk kontext. Elin Svahn disputerar vid Tolk- och översättarinstitutets (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).
 • Elin Svahn har fått Sigtunastiftelsens författarstipendium 2020 2020-02-17 Sigtunastiftelsens författarstipendier 2020 har tilldelats bland annat Elin Svahn. Hon översätter huvudsakligen från franska, men även till viss del från engelska. Elin Svahn har översatt fyra romaner, en novell, en ungdomsroman, två grafiska romaner för ungdomar och sju bilderböcker.
 • "Sök personal" endast tillgängligt på universitetets nät 2020-02-17 Webbtjänsten sök personal begränsas till att endast vara tillgänglig från universitetets nät. Förändringen sker av säkerhetsskäl och träder i kraft omgående.
 • The Faculty of Social Sciences presents: The 2020 Gunnar Myrdal Lecture 2020-02-17 Michèle Lamont, Harvard University, "Narratives of Hope: Self-Worth and the Current Crisis in American Society and Beyond"
 • Framtida europeisk forskningsfinansiering hotad 2020-02-17 EU är Stockholms universitets tredje största forskningsfinansiär. I nuvarande europeiska ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, har universitetets forskare hittills beviljats 77 miljoner euro – över 50% bättre än i hela förra ramprogrammet, FP7! Detta är mycket glädjande, men budgeten för kommande sjuåriga ramprogram, Horizon Europe (som börjar 2021), är nu i farozonen för ytterligare nedskärningar!
 • Fakultetsklubben inbjuder till föreläsning 2020-02-17 med professor Augustprisnominerade Alexandra Borg och Nina Ulmaja
 • Sommarskola i digital humaniora i Oxford 2020-02-17 Är du forskare eller doktorand med behov av ökad kompetens eller intresse för digital humaniora? Riksbankens Jubileumsfond erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora. Ansök senast den 20 februari.
 • Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Kompetensutveckling för lärarutbildare 2020-02-17 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig som är verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare och forskare i lärarutbildning. Vi undersöker också lärarutbildarens professionella identitet, värderingar och relation till samhället.
 • Etik i forskningen 2020-02-17 Som forskare kan du vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forskningsstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen.
 • Till minne av Inge Jonsson 2020-02-17 Professorn i litteraturvetenskap samt universitetets förre rektor Inge Jonsson har gått bort 91 år gammal.
 • Pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution 2020-02-16 Universitetets institutioner har möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.
 • Metodhandledarutbildning i Samverkans-Inlärning — pedagogisk modell för ökad genomströmning 2020-02-14 Så här motverkar vi avhopp I Metodhandledarutbildning om pedagogiska modellen Samverkans-Inlärning (Supplmental Instruction) lär du dig hur modellen fungerar, vilka resultat den ger och hur du kan införa arbetssättet i dina kurser. Unikt tillfälle då utbildningen gästar universitetet 22-24 april.
 • Nationell konferens om samverkansinlärning gästar universitetet 2020-02-14 Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction) gästar Stockholms universitet i april. Unikt tillfälle för dig som undervisar vid SU att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser.
 • Littérature franco-iranienne: Marjane Satrapi, Chahdortt Djavann et Maryam Madjidi 2020-02-14 Jeanette den Toonder, Université de Groningen
 • Symposium och 10 årsjubileum för ÄdFo! 2020-02-14 Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola ÄdFo firar 10 år. I samband med jubileet arrangerades ett symposium om samverkan kring forskarutbildning mellan skola och lärosäte.
 • Tillgång till fjärrskrivbord begränsad på grund av intrångsförsök 2020-02-13 Universitetet är utsatt för en attack där okända hackare försöker komma åt användarnamn och lösenord. IT-avdelningen har vidtagit åtgärder som fungerar men som påverkar möjligheten att komma åt tjänsten Fjärrskrivbord.
 • ”Ett genuint intresse för andra tror jag behövs” 2020-02-13 En del vill byta inriktning i livet. Andra kommer direkt från gymnasiet och vet inte vad de vill bli. Rollen som studie- och karriärvägledare är att hjälpa hitta rätt när det gäller studier och arbete.
 • IMS Miljöhandlingsplan 2020 2020-02-13 Här kan du läsa institutionens miljöhandlingsplan för 2020. Planen har tagits fram av IMS prefekter i samarbete med studierektorer och miljöansvariga.
 • Kommunikation blir en egen förvaltningsavdelning 2020-02-13 För att stärka den samlade kommunikationen bland annat avseende forskning, studentrekrytering och verksamhetsstöd bildas en kommunikationsavdelning vid Stockholms universitet från och med den 1 juli 2020.
 • Frukostträff: Kurser i svenska för internationella studenter och medarbetare  2020-02-13 Välkommen till Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat "Kurser i svenska för internationella studenter och medarbetare".
 • Gamla gener i nytt centrum 2020-02-13 Mammutar, människor eller mikrober. Nya Centrum för paleogenetik samlar forskare som undersöker hårt nedbrutet DNA.
 • Viktigt med öppenhet i rekryteringsprocesser 2020-02-12 Mobilitet, öppenhet och kvalitet. Det var återkommande önskemål när Sveriges unga akademi och Stockholm universitet ordnade ett karriärseminarium.
 • Störning på SU:s nätverk 2020-02-12 Ett problem med nätverket kan medföra olika typer av störningar för vissa användare. Det kan till exempel vara problem att logga in.
 • Information till studenter och medarbetare om coronaviruset 2020-02-12 Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet rekommenderas att följa UD:s avrådan från resor till områden i Kina som drabbats av det nya Coronaviruset. Universitetet bevakar händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.
 • Tekniska problem med DiVA 2020-02-12 Ett hårdvaruproblem i databasen DiVA gör att det inte går att skapa nya poster eller ändra befintlig data i den. Även fulltextnedladdning och uttag från exporttjänsten påverkas i omfattande grad.
 • Avtal för julbord äntligen på plats 2020-02-11 Universitet har nu kunnat teckna avtal med Festmäklarna AB för avrop av tjänsten julbordsförmedling.
 • Känner du till universitetets kanaler för kommunikation? 2020-02-11 Behöver du kommunicera internt inom universitetet, eller kommunicera och sprida budskap till universitetets externa målgrupper?
 • Breitholtz ny ordförande för Miljörådet 2020-02-11 Professor Magnus Breitholtz, prefekt vid Institutionen för miljövetenskap, blir ny ordförande för Miljörådet efter Cynthia de Wit.
 • Jobba på högskoleprovet lördagen den 4 april 2020-02-11 Vill du göra en betydande och viktig insats för samhället och Stockholms universitet? Sektionen för antagning och studieinformation på Studentavdelningen söker dig som är anställd på Stockholms universitet för arbete vid vårens högskoleprov lördagen den 4 april 2020.
 • Ny metod kartlägger tidigare svårfångade växthusgasutsläpp 2020-02-11 Ungefär hälften av alla utsläpp av växthusgaser kommer från tidigare inte kartlagda källor. Det visar det preliminära resultatet från en ny förstudie av universitetets utsläpp.
 • Datorer med Windows 7 har inaktiverats 2020-02-11 Windows 7 supportas inte längre av Microsoft och får inte längre säkerhetsuppdateringar. De datorer som fortfarande kör Windows 7 har därför inaktiverats. 
 • Öppet lunchrum på IT-avdelningen i mars 2020-02-11 Vill du luncha med någon från IT-avdelningen? Passa på första torsdagen i varje månad, då är det "öppet lunchrum" på IT-avdelningen!
 • SPV:s informationsträffar 2020 – lär dig mer om din pension 2020-02-11 Myndighetsgemensam pensionsinformation för dig som har några år kvar till pensionen, men inte är på väg att ansöka om pension riktigt än.
 • Avtal om omställning – sammanfattning 2020-02-11 Den 1 januari 2015 ersattes Trygghetsavtalet av ett nytt avtal, Avtal om omställning.
 • Studieinformation utomlands 2020-02-11 Stockholms universitet deltar i rekryteringsaktiviteter utomlands för att möta studenter och informera om universitetets utbildningsutbud för internationella studenter.
 • Nätverksträff Administratörer för god utbildningsmiljö om studentbemötande och rättigheter 2020-02-10 Studenter har rätt att påverka sin utbildning. Vad innebär det i det dagliga administrativa arbetet vid universitetet? Vilka skyldigheter har institutionerna emot studenterna och vad är administratörens roll? Hur bemöter vi studenter på ett rättvist sätt och tillvaratar deras erfarenheter?
 • Organisationsschema för Stockholms universitet 2020-02-10 Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 56 institutioner och centra, samt universitetsförvaltningen bestående av 11 avdelningar.
 • Träning i Frescatihallen vårterminen 2020 2020-02-10 Anställda vid Stockholms universitet har möjligheten att gratis delta i gruppaktiviteter i Frescatihallen. Här hittar du information om hur du får möjlighet att delta och schemat för vårens aktiviteter.
 • Extra utlysning av forskningsmedel 2020-02-10 Forskare vid Stockholms universitet som är disputerade och anställda vid Stockholms universitet kan nu ansöka om medel för forskningsprojekt i samarbete med Region Stockholm. Områden med stort behov av forskningsinsatser är hållbar stadsutveckling och transport.
 • Varning för stöld vid parkering 2020-02-10 Den senaste tiden har flera personer blivit bestulna när lämnat bilen olåst ett par minuter för att betala parkeringsavgift.
 • Satsning på social innovation 2020-02-10 Stockholms universitet har tillsammans med fem andra lärosäten fått i uppdrag av Vinnova att etablera varsin regional kunskapsnod under namnet Mötesplats social innovation (MSI).
 • Temafika - Hur integrerar vi jämställdhet i vår dagliga kommunikation? 2020-02-10 OBS! Detta temafika välkomnar alla, även icke-medlemmar i nätverket. Så sprid gärna informationen till kollegor som kan tänkas ha nytta av detta. Detta temafika ersätter det som skulle varit den 31 januari. Vi som arbetar med kommunikation spelar en viktig roll när vi tar fram såväl utbildningsinformation som forskningskommunikation. Jämställdhet är en viktig aspekt när vi kommunicerar Stockholms universitet. Med regeringsuppdraget för jämställdhetsintegrering som grund tar detta temafika upp hur vi som kommunikatörer kan föra in och arbeta med jämställdhetsaspekten i universitetets kommunikation. Detta temafika arrangeras inom ramen för Kommunikationsnätverket men även du som inte är medlem i Kommunikationsnätverket är välkommen till detta tillfälle.
 • Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter 2020-02-07 Undrar du hur du hittar användbar vetenskaplig information? Vill du bli bättre på att hantera källor i din egen text? Kom till biblioteket och få tips för att bli bättre på källkritik till din uppsats eller rapport.
 • Fitness24Seven öppnar gym i Frescatihallen 2020-02-07 För närvarande är gymmet i Frescatihallen stängt. I augusti öppnas det emellertid åter, den här gången i Fitness24Sevens regi. Under våren påbörjas totalrenoveringen av lokalen.
 • Learn to create collaborative and flexible learning environments online 2020-02-07 Open Networked Learning (ONL) is aimed at teachers, educational developers, learning technologists and course designers in Higher Education, who want to develop teaching using digital tools and learning environments. The course offers the opportunity to explore and try collaborative learning in an open online learning environment with colleagues from different universities, disciplines and cultures (nationally as well as internationally).
 • Forum för studentrekrytering och studentkommunikation 2020-02-07 Studentavdelningen och Samverkansavdelningen lägger löpande upp information kring internationell studentrekrytering och studentkommunikation i ett forum på Slack.
 • Friskvård för tanken – stresshanteringsprogram för doktorander 2020-02-06 Stress är en av vår tids stora utmaning och ofta drabbar det engagerade personer med höga ambitioner, som brinner för sin uppgift. Universitetets doktorander ges möjlighet att under våren 2020, genomföra ett program för stresshantering. Läs mer och anmäl dig nedan.
 • Forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden 2020-02-06 Eva Sverremark-Ekström, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, får ett forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden.