Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Centrum för barnkulturforskning fyller 40 år! 2021-01-22 40 år har gått sedan inrättandet av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet - och i 40 år har centrumet arbetat för att stärka barnkulturens ställning i Sverige. Jubileet firas med en direktsänd, stjärnspäckad minigala som bjuder på både underhållning och allvar.
 • Etik i forskningen 2021-01-22 Som forskare kan du vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen.
 • CGI vann upphandling av ekonomisystem 2021-01-22 Den 21 januari 2021 tecknades avtal om system för ekonomihantering med CGI Sverige AB. Samarbetet med CGI för att implementera det nya ekonomisystemet, Raindance, påbörjas i början av februari i år. Systemet planeras att driftsättas med start i början av 2022.
 • Så har arbetslivet vid universitetet påverkats av pandemin 2021-01-21 Hur mår medarbetare så här i slutet av ett arbetsår som har präglats av coronapandemin och att arbeta hemifrån?
 • Workshop: Nya strategier för handledning av studentuppsatser 2021-01-21 Har du någon gång hamnat i en besvärlig situation i samband med handledning av studenter? Du kanske kände dig låst, missnöjd eller villrådig. Med gestaltande metoder som Forumspel prövar du nya sätt att agera för att nå förändring i sociala sammanhang och hitta nya strategier för handledningssamtal som fungerar. En workshop för dig som är universitetslärare vid Stockholms universitet, det spelar ingen roll inom vilken ämnesdisciplin du är verksam eller hur mycket undervisningserfarenhet du har.
 • Universitetslärarutbildning 3 ─ fördjupningskurs om pedagogisk utveckling och akademiskt lärarskap 2021-01-20 Du vill göra en djupdykning i en didaktisk fråga som är relevant för just din ämnesundervisning. Här är fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3 för dig som undervisar inom det naturvetenskapliga området. Du lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du kan arbeta med ett akademiskt lärarskap. START: 2 feb
 • Universitetslärarutbildning 3 ─ fördjupningskurs om pedagogisk utveckling och akademiskt lärarskap 2021-01-20 Du vill göra en djupdykning i en didaktisk fråga som är relevant för just din ämnesundervisning. Här är fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3 för dig som undervisar inom det humanvetenskapliga området. Du lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap.
 • Online workshop: Så blir individuella studieplanen ett pedagogiskt verktyg i forskarhandledningen 2021-01-20 Visste du att doktoranders individuella studieplan kan användas som ett effektiv konstruktivt verktyg i din forskarhandledning? I den här workshoppen får du nya perspektiv och ett starkt verktyg att använda i handledningen samt en uppdatering av de regelverk som omger forskarutbildningen vid just Stockholms universitet.
 • Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i humanvetenskapliga ämnen 2021-01-19 Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det humanvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. I kursen får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande — du blir skickligare och tryggare i din lärarroll. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska).
 • Ny tjänst för kursvärdering sjösatt 2021-01-19 För att underlätta arbetet med kursvärderingar har en ny tjänst tagits fram, Kursvärderingstjänsten. Alla kurser som ligger i lärplattformen Athena har tillgång till verktyget som är kostnadsfritt att använda.
 • Störningar i Zoom på grund av hög belastning 2021-01-19 Just nu är det störningar i e-mötestjänsten Zoom på grund av hög belastning. Problemen finns över hela Norden och leverantören arbetar på att lösa problemet.
 • Hallå där, Lena Mäler ... 2021-01-18 ... som har tillträtt som ny vice ordförande/prodekan för områdesnämnden för naturvetenskap vid årskiftet.
 • Anvisningar för rektorsföredragning, RF 2021-01-18 Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som ska anmälas för beslut av rektor vid rektorsföredragningen.
 • Stefan Helgesson: Det pågår ett enormt administrativt arbete i det tysta 2021-01-18 Professor Stefan Helgesson är sedan årsskiftet ny vicedekan för Humanistiska fakulteten och beskriver det kommande arbetet med dekanatet och värdet av administrativt arbete inom akademin.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2021-01-18 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Nätverksträff: Om undervisnings- och examinationsformer i högre utbildning 2021-01-18 I det högskolepedagogiska nätverket om undervisnings- och examinationsformer för oss som undervisar vid Stockholms universitet fortsätter vi diskussionen. Vad har jag tagit med mig från den eller de CeUL-workshoppar jag varit med på? Hur har det gått och vad vill jag utveckla vidare?
 • Seminarium om Prisma 2021-01-18 Detta seminarium riktar sig till dig som ska göra ekonomisk återrapportering eller signera ansökningar i PRISMA. Vi går igenom hur PRISMA fungerar för dig som har signerings eller rapporteringsbehörighet samt avslutar med en frågestund.
 • Därför är universitetsbiblioteket öppet 2021-01-15 Vi är ett statligt forskningsbibliotek som erbjuder en viktig samhällsservice, därför håller vi öppet under rådande situation. Här kan du läsa mer om vad som gäller just nu.
 • Regeringen föreslår mer pengar till svensk forskning 2021-01-15 I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ökade anslag med 13,6 miljarder kronor och satsningar på bland annat forskning om klimat och miljö, hälsa och välfärd samt digitalisering. Vid Stockholms universitet välkomnas de nya satsningarna men kritik finns även mot att regeringen vill detaljstyra.
 • Ny ledning vid Humanvetenskapliga området 2021-01-15 Den 1 januari 2021 fick Humanvetenskapliga området ny ledning. Elisabet Wåghäll Nivre och Yvonne Svanström är valda som vicerektorer mandatperioden 2021-2023.
 • Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i naturvetenskapliga ämnen 2021-01-14 Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det naturvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. I kursen får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande — du blir skickligare och tryggare i din lärarroll. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska).
 • De vill öka medvetenhet om yngre forskares villkor 2021-01-13 Bättre karriärmöjligheter samt ökat stöd till yngre forskare att söka forskningsanslag och att stå på egna ben med sin forskning. Det är de viktigaste frågorna för Stockholm University Young Faculty.
 • Åtgärder med anledning av nya restriktioner 2021-01-12 Riksdagen beslutade den 2021-01-08 om den nya pandemilagen som började gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter som ansluter till den.
 • Online workshop: Rethinking assessment in our digital environment 2021-01-11 The uptake of digital technology to innovate our teaching and learning has been increasing; as has research and literature focusing on new sets of skills for 21st-century competencies. With Covid 19, the move to 'emergency remote teaching' has accelerated the urgent need to look at teaching and learning in the digital environment; but what needs to happen with assessment in this uncertain future?
 • Teaching Sabbatical-stipendier till universitetet 2021-01-11 STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har beviljat stipendier till de två huvudkandidater Stockholms universitet nominerat till programmet för Teaching Sabbatical inför höstterminen 2021.
 • Brottslighet en av ojämlikhetens konsekvenser 2021-01-11 Sedan mitten av 1990-talet har flera länder i Västeuropa sett en minskande brottslighet – tvärtemot vad många föreställer sig. Men hur kan man förstå minskad brottslighet? Och hur skiljer sig utvecklingen för olika samhällsgrupper? Det studeras i ett forskningsprojekt.
 • Yvonne Svanström ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-01-11 Yvonne Svanström är från årsskiftet ny som dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och även som vicerektor. I Yvonnes tillvaro samsas forskning med praktiskt ledarskap – och nu även med ett nygammalt hästintresse på campus.
 • DNA-analyser kartlägger forntida migration och pest i Asien 2021-01-08 Analyser av forntida DNA ger nya insikter om befolkningsutvecklingen i nordöstra Asien med perioder av migration och mobilitet, kontinuitet och utbrott av pest.
 • Såg du nyheten om hur mycket som betalas in till pensionen? 2021-01-08 Strax innan jul publicerades information om tjänsten "Kolla in pengarna till pensionen!". Nu vill vi gärna veta om du använt tjänsten och vad du tyckte om den.
 • Online workshop: Teaching languages online 2021-01-05 Our point of departure is Paul Nations “Four strands” model of language teaching. We discuss whether this model is relevant for university language courses and look at existing syllabi through the lens of this model. How can language teachers working online maintain a balance between meaning-focused input, meaning-focused output, fluency development and focus on form? How can language proficiency be assessed for online learners?
 • Online workshop on Digital teaching and Learning essentials 2021-01-05 Learn how digital tools, open educational resources and online collaborative learning settings can be utilized effectively for teaching and learning. An introduction to possibilities and instruments when designing online courses, as well as a presentation of the course Open Networked Learning.
 • Online-workshop: Inspelade föreläsningar och andra sätt att använda video i online-undervisning 2021-01-05 Många studenter önskar att föreläsningar ska spelas in. Vilka fördelar finns det, och hur ska man spela in? Spelar det någon roll ifall man spelar in en live föreläsning i Zoom eller föreläser i sin kammare enkom för att filmen ska ses i efterhand? Vad ska man tänka på när man filmar? Hur kan förinspelade videofilmer förändra undervisningen? Vad händer när studenterna kan se inspelningar närsomhelst eller bara under en viss period? Hur kan studenternas egna videoinspelningar användas i kursen?
 • Podd #32 – Pandemiplugg och forskning på paus 2021-01-04 I mars 2020 nådde coronapandemin Sverige och Stockholms universitet med full kraft. Stora delar av samhället tvingades ställa om – men hur påverkade krisen studenterna, bibliotekspersonalen och forskarna på Stockholms universitet?
 • Ladokutbildningar för personal 2020-12-29 Utbildning i Ladok är obligatorisk för dig som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock ej lärare och examinator/attestant. Vi ger tvådagarskursen Ladok grundutbildning och påbyggnadsutbildningarna Ladok forskaradministration samt Ladok utbytesstudier. För de två sistnämnda gäller att man först deltagit i Ladok grundutbildning.
 • Ny app om vad som händer på Frescati 2020-12-22 Fastighetsbolaget Akademiska Hus har lanserat en ny app, Mitt Campus, där studenter och medarbetare kan ta del av nyheter och information om byggnader, lokaler och miljöer vid Frescati.
 • Fällda träd i Frescati 2020-12-21 De två Ornäsbjörkar som stått i 100 år framför Gröna Villan i Frescati Norra (mellan Arrheniuslaboratorierna och Geovetenskapenshus) har fällts.
 • Civis - utlysning av gemensam utbildning inom Klimat, miljö och energi 2020-12-18 Inom vår europeiska universitetsallians Civis skapas gemensam utbildning inom fem så kallade hubbar. Den andra ansökningsomgången för CIVIS hub 1-aktiviteter är nu igång.
 • Forskarhandledning i teori och praktik omg 2 VT21 2020-12-18 Kursen vänder sig till dig som är forskarhandledare, antingen du är erfaren eller ny. I kursen ges möjlighet att reflektera över vad det är man faktiskt gör när man handleder och hitta sätt att göra handledningen så bra och effektiv som möjligt. START: 24 mar
 • Research supervision — theory and practice Spring 2021 2020-12-18 This course focuses on providing new or experienced doctoral supervisors with the means and opportunity to critically reflect on their supervision in order to learn new skills and generate insights and inspiration through teamwork and engagement. This is a four full-day course. START: 27 jan
 • En student har testats positiv för covid-19 – vad gör jag? 2020-12-18 Så gör du som medarbetare om du blir kontaktad av student som testats positiv för covid-19.
 • ”Plötsligt blev jag studierektor” — seminarier om pedagogiskt ledarskap 2020-12-18 Nu startar en ny omgång av den omtyckta seminarieserien för pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Du som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution får här inspiration och möjlighet att stärka ditt pedagogiska ledarskap. Här får du stöd och verktyg för att kunna driva ett funktionellt utvecklingsarbete i relation till den pedagogiska verksamhet du leder. START: 19 jan
 • Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. RJ Sabbatical till Emanuel Bylund 2020-12-18 Emanuel Bylund har tilldelats 1 214 000,00 kr för RJ Sabbatical, Riksbankens Jubileumsfond, för sitt projekt Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. Syftet med sabbatsåret är att skriva synteser av den omfattande forskning kring relationen mellan språk och tanke som Emanuel Bylund och hans forskarlag har bedrivit under det senaste årtiondet.
 • Sofia Lodén har antagits som docent i franska 2020-12-17
 • Sofia Lodén participates in SCAS Talks podcast 2020-12-17 Listen to Sofia Lodén talking about how "translations create new literary traditions and links between European cultures”
 • Friskvårdsbidraget höjs till 2 500 kronor 2020-12-17 Stockholms universitet har beslutat att höja friskvårdsbidraget för medarbetare till 2 500 kronor från och med 1 januari 2021.
 • Hybridundervisning – kompromiss som kräver nytänkande 2020-12-17 Att samtidigt undervisa studenter på plats och online innebär många utmaningar. Läs om erfarenheter kring tekniken, planeringen och risken att alla studenter inte inkluderas.
 • Tips för bra hybridundervisning 2020-12-17 Här tipsar Ulf Olsson, biträdande föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och docent vid Institutionen för data och systemvetenskap, om hur det går att göra hybridundervisningen bättre.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - Träffa nya leverantörer för kommunikationstjänster 2020-12-17 Vid detta temafika får du träffa våra nya leverantörer för kommunikationstjänster.
 • Boktips: Pandemihistoria, guld och växternas Stockholm 2020-12-17 För många kommer årets jul att innebära mer tid hemma i soffan än vad som är brukligt. Kanske kan en god bok med lättillgänglig forskning vara något att fylla tiden med? Här kommer tips på sex nyutgivna böcker av och med forskare vid Stockholms universitet.
 • Tänk på det här inför ledighet 2020-12-16 Tänk på att hänvisa din telefon och lägga in ett frånvaromeddelande i e-posten när du ska vara ledig. Meddela eventuella avvikelser i öppettider m.m. så att telefonisterna kan koppla samtalen rätt.
 • Dubbla pris till Jean-Baptiste Jouffray 2020-12-16 Jean-Baptiste Jouffray, Stockholm Resilience Centre, får Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens pris för framstående doktorsavhandlingar och FIR-PRI Awards för bästa publicerade artikel
 • Julkalender om livet på en marin fältstation 2020-12-16 I december har Askölaboratoriet publicerat fakta och roliga tips om labbet i en julkalender på instagram. Efter mer än halva julkalendern avklarad kan vi klart säga att det roligaste är engagemanget från följarna!
 • Många förfalskade mejl med cyberhot och krav på Bitcoins  2020-12-16 Återigen florerar en mängd förfalskade mejl med cyberhot. Om du har fått liknande mejl kan du bara slänga det, det innehåller bara tomma hot.
 • Webbarbete och innehållsutveckling på universitetets webbplatser för medarbetare 2020-12-16 Universitetsförvaltningens verksamhetsstöd i form av webbplatser med råd, stöd, styr- och serviceinformation för oss som jobbar på universitetet, genomgår och har genomgått förändringar.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - Inspirerande temafika om bildkommunikation 2020-12-15 Välkommen till ett inspirerande temafika om bildkommunikation.
 • Kommunikationsnätverksträff 2020-12-15 Välkommen till Kommunikationsnätverksträff!
 • SciLifeLab öppnar fem olika utlysningar inom ramen för Covid-19 2020-12-15 SciLifeLab, med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, utlyser nu fem nya utlysningar inom Covid-19 pandemic research and preparedness.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2020-12-15 Slopat karensavdrag och tillfälligt avskaffat krav på läkarintyg från dag 8 (t.o.m. den 31 januari 2021). Krav på läkarintyg från dag 22 (fr.o.m. den 15 december 2020).
 • Stockholms universitets hörandeförsamling 2020-12-15 Vid universitetet hörs lärare, övriga anställda och studenter inför utseende av rektor och prorektor genom Stockholms universitets hörandeförsamling. Lärarna i hörandeförsamlingen utgör dessutom valförsamling vid val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna.
 • AI tvättar känsliga uppgifter 2020-12-15 Texter som blir tillgängliga för AI-system innehåller ofta uppgifter som måste avidentifieras. Hercules Dalianis berättar i Computer Sweden hur hans forskning tvättar textmassor.
 • Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer 2020-12-14 Var med i en ämnesövergripande studiegrupp för universitetslärare och utbildningsutvecklare vid Stockholms universitet. Tillsammans deltar ni i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Här lyfts flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online, problembaserat lärande i en öppen miljö, digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang och vi nystar i den senaste forskningen och trenderna inom online-lärande.
 • Undervisa online 2020-12-14 Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online.
 • Information till Migrationsverket i samordnad lista 2020-12-11 SUHF samordnar en lista med samlad information från lärosätena till Migrationsverket kring studieform under hösten och våren. Syftet är att underlätta Migrationsverkets hantering av uppehållstillstånd för studier.
 • Forskarnas spaningar inför en annorlunda jul 2020-12-11 Julbordsmatriarken blir permitterad, julstressen avskaffad och julklapparna sköter en influencer om online. Vi går mot en annorlunda jul på många sätt, samtidigt som det mesta rullar på i gamla mönster – eller? Här kommer några spaningar på en annorlunda jul från några av Stockholms universitets forskare.
 • Enklare parkering med app – MobilPark 2020-12-11 Nu blir det enklare att parkera bilen vid universitetet. Från den 22 januari 2020 kan du betala/förlänga din parkering direkt i din mobiltelefon via appen – MobilPark.
 • ”Kom ihåg att gå ut ibland när du jobbar hemma” 2020-12-11 Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen, har länge forskat om så kallat gränslöst arbete. Vad kan man tänka på när arbetet hemma fortsätter under en längre tid?
 • Utbildning för administratörer i SISU 2020-12-10 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Apotekarsocieteten utlyser stipendier. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2020-12-10
 • Nu lanseras tjänsten Zoom-rum 2020-12-09 Nu finns tjänsten Zoom-rum tillgänglig för alla som har behov av att hålla Zoom-möten eller hybridmöten. Zoom-rummet utrustas med utrustning speciellt anpassad för det aktuella rummet och kan sedan användas för olika typer av möten.
 • Digital examination – en balans mellan övervakning och integritet 2020-12-08 Övervakade hemexaminationer kan vara resurskrävande och väcker frågor om studenternas integritet. Men samtidigt kan de vara enklare att rätta och något som efterfrågas av vissa studenter.
 • Ökat antal disciplinärenden – men oklart varför 2020-12-08 Antalet disciplinärenden ökar vid Stockholms universitet men det är ännu för tidigt att säga om det har koppling till digitala examinationer.
 • Enkäten: Hur firar du jul i år? 2020-12-08 Julen 2020 ser inte ut som en vanlig jul för de flesta. Vi ringde upp några medarbetare på Zoom för att fråga: Hur firar du jul i år?
 • Workshop: Publicera i The Conversation 2020-12-08 10 december håller The Conversation workshop för forskare vid SU som vill lära sig nå en internationell populärvetenskaplig publik.
 • Utvecklas i rollen som lärare inom lärarutbildningen 2020-12-07 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig som är verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare och forskare i lärarutbildning. Vi undersöker också lärarutbildarens professionella identitet, värderingar och relation till samhället.
 • Kolla in pengarna till pensionen! 2020-12-07 Med hjälp av "Kolla in pengarna till pensionen" kan du få en bra uppfattning om hur mycket pengar som betalas in till pensionen – varje månad, både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen från statlig anställning. Det kan handla om flera tusen kronor i månaden!