Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Samordningssekretariat för Stockholm trio 2019-11-22 Fredrik Oldsjö är chef för det samordningssekretariat som inrättats för arbetet inom universitetsalliansen Stockholms trio.
 • ”Plötsligt blev jag studierektor” — seminarieserie om pedagogiskt ledarskap 2019-11-22 ”Plötsligt blev jag studierektor” berättar ibland kollegor om det pedagogiska ledarskapet. I seminarieserien Pedagogiskt ledarskap får du möjlighet att kompetensutveckla dig och få de verktyg du behöver för att vägleda och lyfta din institutions pedagogiska utvecklingsarbete samt att du blir tryggare i din roll.
 • Vårens introduktionstillfällen i evenemangsverktyget och e-postverktyget 2019-11-22 Nu kan du anmäla dig till vårens introduktionstillfällen i evenemangsverktyget och e-postverktyget.
 • Digitalt anpassat märke 2019-11-22 Eftersom digala kanaler ställer nya krav har universitetets logga anpassats till digitala kanaler.
 • Nytt avtal med Elsevier klart – 100 procent Open Access 2019-11-22 Nu kan du som forskare eller student vid Stockholms universitet läsa drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier och forskare kan även publicera sig Open Access utan extra kostnad i förlagets tidskrifter.
 • AW på Fakultetsklubben 2019-11-22 för medlemmar med gäster onsdag 4/12 kl 17-20
 • Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2019 2019-11-22 Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vad de har gjort och hur det gick.
 • Över 13 miljoner från Formas till statsvetenskaplig forskning 2019-11-22 Andreas Duit, Maria-Therese Gustafsson och Faradj Koliev vid Statsvetenskapliga institutionen har alla beviljats medel från forskningsrådet Formas för sina forskningsprojekt.
 • Synliggör din pedagogiska kompetens på universitets mötesplats för dig som undervisar 2019-11-21 Nu har du möjlighet att synliggöra din pedagogiska kompetens genom att dela med dig av hur du arbetar med utbildning och undervisning. Det gör du genom att lämna in ett bidrag till universitetets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap.
 • Network seminar: How do we create digital learning that works? 2019-11-21 How do you make sense of all new trends and tools to create dynamic digital learning that engage and inspire and make learning lively? How can you ensure you use them for the right reasons and get the best results? Learn more about digital learning together with colleagues in the network for digital learning.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - lär känna våra nya fotografer 2019-11-21 Välkommen till ett temafika där du får träffa våra nya upphandlade fotografer.
 • Nu kan du söka till Sveriges unga akademi 2019-11-21 Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Som ledamot får du tillgång till ett forum där ledande yngre forskare möts för att diskutera och behandla frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap.
 • Nya rutiner för inköp av profilprodukter 2019-11-21 Från årsskiftet kommer SUs profilprodukter att säljas via webben istället för i SU-butiken.
 • 27 forskare har beviljats medel från Formas 2019-11-21 Formas forskarråd har beviljat medel till 27 forskare vid Stockholms universitet. De beviljade medlen rör 28 projekt.
 • Nytt konstverk vid Arrheniuslaboratoriet 2019-11-20 Ett möte mellan människa och natur. Så kan det konstverk av Linda Shamma beskrivas som nu tagit plats vid Arrheniuslaboratoriet.
 • Podd #20 – Hur blir man årets bästa lärare? 2019-11-20 Årets lärare är ett pris som delas ut på universitetet för att uppmärksamma goda pedagogiska insatser. Men hur blir man en av årets bästa lärare? Vi pratar med studenter, med de som håller i priset och följer med på föreläsning hos en av dem som fick årets pris.
 • Var med och fira Humanistiska fakulteten! 2019-11-20 2019 fyller Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 100 år. Det vill vi fira genom att bjuda in medarbetare och studenter vid fakulteten till ett jubileumsfirande i Aula Magna den 17 december.
 • Samlingshantering i teori och praktik – Nationell konferens om biblioteken och samlingarna 2019-11-20 Stockholms universitetsbibliotek bjuder tillsammans med biblioteken vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Vitterhetsakademien in till en konferens om bibliotekens samlingshantering i teori och praktik.  
 • Workshop: Skapa virtuella case till din undervisning 2019-11-20 Ge dina studenter möjlighet att öva sina nyvunna teoretiska kunskaper i en realistisk situation under trygga och tillåtande former. Lär dig planera, bygga och använda ett virtuellt case att använda i din undervisning. Workshopen bygger på ett handläggningsfall framtaget vid Juristprogrammet.
 • Påverka utvecklingen av universitetets interna kommunikation 2019-11-20 Nu genomförs en digital enkätundersökning i syfte att få djupare kunskap om hur den interna kommunikationen inom universitetet kan utvecklas. Undersökningen har skickats via e-post till alla medarbetare och chefer inom förvaltningen samt till administrativa chefer på institutionsnivå. Sista svarsdag är den 25 november.
 • Boel Hackman är ny prefekt vid Institutionen för kultur och estetik 2019-11-20 –Det ska bli väldigt intressant att vara med om hur institutionen utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen, säger hon.
 • Nio forskare vid Stockholms universitet bland världens mest citerade 2019-11-19 I dagarna publicerade Web of Science Group sin årliga lista över världens mest citerade och inflytelserika forskare. Nio forskare vid Stockholms universitet finns med 2019.
 • Baltic Seminar & Bar 2019-11-19 Baltic Seminar gathers the marine research community at Stockholm University, for a dialogue on scientific collaborations and how to improve the Baltic Sea environment. 
 • Situationen i Hongkong 2019-11-19 Det allvarliga säkerhetsläget i Hongkong har föranlett Stockholms universitet att kontakta sina utbytesstudenter där och uppmana till försiktighet samt påminna om dem om sitt försäkringsskydd.
 • Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet 2019-11-19 Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet. Dnr SU SU FV-1.1.2-0592-16. Rektors beslut 2016-02-25.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - Inkluderande språk 2019-11-19 Detta temafika tar upp hur vi använder språket så att det blir mer inkluderande för alla och motverkar diskriminering.
 • 100 år av humaniora: Estetik – på vems villkor? 2019-11-18 Vem har makten över konsten – politiker, konstnärer, forskare eller kritiker? Vem bestämmer vad som är konstnärlig kvalitet? Ett panelsamtal om estetikens roll och värdeskalor på Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2019-11-18 Senaste tiden har flera personer befordrats till professorer vid Stockholms universitet.
 • Samverkansmeritering – möjligheter och utmaningar 2019-11-18 Hur ska samverkan mätas och bedömas på ett bra sätt? Hur skapar man incitament för samverkan och hur kan det meriteras? För att diskutera dessa frågor arrangerades ett panelsamtal där samverkan och samverkansmeritering belystes från olika perspektiv.
 • 40 miljoner till forskarskola om matematik och naturvetenskap 2019-11-18 I Vetenskapsrådet utlysning inom utbildningsvetenskap har forskarskolan Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare tilldelats 40 miljoner under fem år.
 • Översyn av produkter med dubbla användningsområden 2019-11-18 Kemikalier, mätinstrument, liksom även programvaror, instruktioner och färdigheter. Det är några exempel på produkter med dubbla användningsområden (PDA) som inte får exporteras eller förmedlas utanför Europa utan tillstånd. Fyra institutioner ingår i ett pilotprojekt för att identifiera och klassificera de PDA som finns vid universitetet. Under 2020 ska alla institutioner ha genomfört en klassificering.
 • Egenföretagaren som brinner för naturen 2019-11-15 Skibum, polarforskare, geovetare, kommunikationschef, egenföretagare och ett brinnande naturintresse. Erik Huss har minst sagt hunnit med en hel del i sitt liv.
 • Missade du samtalsserien ”Vems sanning?” Nu finns den på webben! 2019-11-15 Är vi verkligen mer faktaresistenta idag? Hur låsta är vi egentligen i våra filterbubblor och har förtroendet för vetenskapen minskat? Samtalsserien "Vems sanning?" tar tempen på dagens kunskapsklimat. Här kan du se hela serien.
 • Nätverksträff Administratörer för god utbildningsmiljö: tema studentstöd 2019-11-15 Hur kan studenter få pedagogiskt stöd på olika sätt för att klara sina studier? Lär dig mer om de resurser som finns vid universitetet som studiestöd, pedagogiskt stöd kring akademiskt skrivande och studieteknik, samt universitetsbibliotekets lärandestöd i Athena, sökhandledning med mera. Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med gästföreläsare från universitetsbiblioteket, studenthälsan och Studie- och språkverkstan.
 • Etik i forskningen 2019-11-15 Som forskare kan du vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forskningsstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen.
 • Forskningsanslag från Cancerfonden 2019-11-15 Cancerfonden har fattat beslut om årets forskningsanslag. Tre forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) tilldelas medel för projekt. En forskare beviljas, utöver ett projektbidrag, ”utökat stöd”.
 • 40 miljoner från Vetenskapsrådet till forskarskolan: Kunskapsmätningar inom utbildningssystem 2019-11-15 I Vetenskapsrådets utlysning utbildningsvetenskap har forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare beviljats 40 miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND samt Kerstin Pettersson på MND är medverkande forskare tillsammans med Göteborgs universitet (koordinatorer) och Uppsala universitet.
 • Föreslå en artikelidé till The Conversation 2019-11-15 Är du forskare och har en bra idé på en populärvetenskaplig artikel som du tror skulle passa i det digitala magasinet The Conversation? Här kan du föreslå din idé.
 • Forskare diskuterar Sveriges nya språk 2019-11-14 Christina Hedman, professor vid Institutionen för språkdidaktik, gästar podcasten Det nya Sverige tillsammans med språkvetaren Sofia Tingsell. I andra avsnittet pratar de om de nya språken i Sverige.
 • Podd #22 – När du inte kan lita på forskningen 2019-11-14 Forskning blir inte alltid rätt. Även om all seriös forskning granskas innan publicering så släpps ändå artiklar med felaktigheter och ibland direkt fusk. Vad som händer då får det veta mer om i avsnitt #22.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2019-11-14 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • Klara Bolander Laksov är Sveriges första kvinnliga professor i högskolepedagogik 2019-11-14 Klara Bolander Laksov har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Målet med hennes forskning är att skapa bättre förutsättningar för högskolelärare att skapa en så god undervisningskvalitet som möjligt för studenter i högre utbildning.
 • IMS Miljöhandlingsplan 2019 2019-11-13 Här kan du läsa institutionens miljöhandlingsplan för 2019. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen om hur man miljöanpassar sina möten och transporter. Planen har tagits fram av IMS prefekter i samarbete med studierektorer och miljöansvariga.
 • Rekommenderad resepolicy 2019-11-13 Följande resepolicy är att se som en rekommendation för alla medarbetare. Vi rekommenderar generellt våra medarbetare att resa med tåg istället för flyg när så är möjligt.
 • Ny bok utvärderar digitaliseringen i skolan 2019-11-13 Pressmeddelande. Tessy Cerratto Pargman, Stockholms universitet, är redaktör och medförfattare till bok om skolans digitalisering: Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies.
 • Lansering nya digitala utbildningskatalogen 2019-11-13 I projekt Webb2021 är nästa steg att institutioner kompletterar den digitala utbildningskatalogen med kursinformation och annat redaktionellt material som nu ligger på kurs- och programsidor på den egna webbplatsen. Detta påbörjas nu under november med några pilotinstitutioner och referensinstitutioner. Från december släpps sedan övriga institutioner in i de nya mallarna successivt.
 • INSTÄLLD pga sjukdom. Webbstuga för Polopolyredaktörer inom Stockholms universitet 2019-11-13 Vill du utnyttja möjligheterna för effektivare spridning av stöd-, eller nyhetsinformation? Bli bättre på att sökmotoroptimera dina webbsidor och göra dem tillgängliga? Du får tips och råd om text och språk på webben, samt vilka lagar och förordningar som gäller.
 • Universitetsgemensam mall för alumnenkäter nu tillgänglig i Survey & Report 2019-11-12 Alumnenkäter kan ge ett universitet värdefull insikt om var alumnerna befinner sig på arbetsmarknaden, hur de nått dit, hur de ser på sin utbildning samt få in förslag på hur alumnerna fortsatt vill samverka med universitetet. Alumnenkäters resultat kan också ligga till grund för kvalitetssäkring av utbildningsprogram och kurser samt utgöra jämförelsematerial för framtida utvärderingar och alumnenkäter.
 • Känner du till universitetets kanaler för kommunikation? 2019-11-12 Behöver du kommunicera internt inom universitetet, eller kommunicera och sprida budskap till universitetets externa målgrupper?
 • Välkommen till Bolindagarna 18-19 november! 2019-11-12 The Bolin Centre for Climate Research warmly invites you to the Bolin Days with interesting scientific discussions and a friendly gathering!