Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Workshop: Få oumbärliga verktyg till din digitala undervisning 2022-01-20 Lär dig hur digitala verktyg, öppna lärresurser och samarbetsmiljöer online kan användas för undervisning och lärande. För dig som letar nya idéer och undervisningsstrategier som hjälper dina studenter lyckas med studierna.
 • Foto: Theresé Täckenström Min arbetsplats: Centrum för universitetslärarutbildning 2022-01-19 Undervisa lärare, behövs det? Ja, absolut. Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet, även kallat CeUL, stöttar universitetslärare i pedagogisk utveckling
 • Organisationsförändringar från årsskiftet 2022-01-19 Den 1 januari 2022 skedde nedanstående organisationsförändringar vid Stockholms universitet.
 • Lär dig bedöma pedagogisk skicklighet 2022-01-19 Nu öppnar anmälan till ny omgång av den nationella kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet". Tillsammans med kollegor från Sveriges olika lärosäten utvecklar du din förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet. Du får bland annat läsa och bedöma pedagogiska portföljer samt skriva pedagogiska sakkunnigutlåtanden. Det finns gott om utrymme att diskutera bedömningsarbete med både mentorer och kurskollegor. OBS! Sista anmälningsdag 15 feb. Kursstart 20 sep
 • Kreativa utvecklingsprojekt i fokus — pedagogiska ambassadörer berättar 2022-01-19 Utveckling av ny form för handledning av examensarbeten, digitalt lärande, digitala examinationer och mer när pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.
 • Universitetslärarutbildning 1, omg 1 VT22 2022-01-19 I universitetets högskolepedagogiska grundkurs möter du en pedagogisk plattform för professionell dialog och reflektion kring universitetslärarrollens förutsättningar och möjligheter när det gäller undervisning och lärande. Här jobbar du bland annat med kursdesign: lärandemål, undervisningsformer, återkoppling/bedömning och examination.
 • Forskningsetik och juridik i forskning 2022-01-18 Som forskare ansvarar du för att följa god forskningssed i din forskning. I detta ingår att hålla dig informerad om och följa de regler och riktlinjer som gäller. Universitetet erbjuder dig stöd kring dessa frågor. Här hittar du information och ser vart du kan vända dig med olika frågor.
 • Vägledarinfo – ett nyhetsbrev från Studentavdelningen 2022-01-18 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • ”Självständigt arbete redan från början” — nätverksträff för universitetslärare 2022-01-18 Nätverket för examinations- och undervisningsformer (NUEX) som verkar under Centrum för universitetslärarutbildning bjuder in till öppna träffar ett par gånger per termin. Vi välkomnar nu till en träff med samtal utifrån studenters examensarbete, självständigt arbete och uppsatsskrivande.
 • Forskarhandledningskursen som lyfter både teori och praktik 2022-01-18 Kursen vänder sig till dig som är forskarhandledare, antingen du är erfaren eller ny. Du får verktyg och utrymme att tillsammans med kollegor från olika ämnesområden reflektera över din handledning. Genom gruppdiskussioner och engagemang får du med dig nya kunskaper, insikter och inspiration.
 • AlbaNova (foto: Ingmarie Andersson) Engergikartläggning AlbaNova 24/1–1/6 2022-01-18 Under våren 2022 genomför Akademiska hus en energikartläggning av samtliga byggnader i AlbaNova. Arbetet påbörjas den 24 januari och planeras vara klart slutet av maj.
 • Kommunikationsnätverksträff 2022-01-18 Under förmiddagen fredagen den 11 februari kommer du som är medlem i Kommunikationsnätverket att kunna delta i vårens Kommunikationsnätverksträff.
 • Foto: Ingmarie Andersson Dialoger viktig del i kvalitetssäkring av forskning 2022-01-18 Universitetet utvecklar arbetet med kvalitetssäkring av forskning genom dialog och ökad användning av befintliga data. Nu har de första kvalitetsdialogerna genomförts.
 • Föreslå en artikelidé till The Conversation 2022-01-17 Är du forskare och har en bra idé på en populärvetenskaplig artikel som du tror skulle passa i det digitala magasinet The Conversation? Här kan du föreslå din idé.
 • Utbildning för administratörer i SISU 2022-01-17 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Fyllnadsval till fakultetsnämnden 2022-01-17 Då ledamot behöver ersättas i fakultetsnämnden kommer ett fyllnadsval att ske för att fakultetsnämnden ska vara fulltalig.
 • Studentstödjande verksamheter för dig som universitetslärare 2022-01-13 Studenthälsan, Studie- och språkverkstaden och Särskilt pedagogiskt stöd stöttar universitetets studenter i olika frågor. Visste du att du som universitetslärare också kan nyttja deras kompetens?
 • Ta hjälp av den automatiska telefonisten! 2022-01-12 Med hjälp av vår automatiska telefonist kan du hänvisa din anknytning snabbt och enkelt. Du kan också få hjälp att ringa en kollega även om du inte kan dennes anknytning. Lägg anknytning 2300 på minnet eller i telefonen. 
 • Nu har vi öppnat det nya ekonomisystemet 2022-01-10 Vi har idag öppnat det nya ekonomisystemets delar leverantörsreskontraportal, kundreskontraportal, e-handelsportal, anläggningsmodul, projektmodul, bokföringsportal och uppföljningsmodul. Driftsättning av modulen Budget och prognos sker under hösten 2022.
 • Tidigare problem med e-signaturtjänsten EduSign 2022-01-10 Det har varit problem att bjuda in andra personer att signera dokument med EduSign. Problemet ska nu vara avhjälpt men du behöver göra om proceduren och bjuda in personen som ska signera igen.
 • Universitetslärarutbildning 3 ─ fördjupningskurs om pedagogisk utveckling och akademiskt lärarskap 2022-01-07 Du gör en djupdykning i en undervisningsfråga som är relevant för just ditt ämnesområde. Du lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap. Här är fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3 för dig som undervisar inom det humanvetenskapliga området.
 • Nytt nationellt prov för grundläggande behörighet 2022-01-03 Universitets- och högskolerådet (UHR) har i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt prov som mäter grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kommer att ges under en försöksverksamhet 2022–2023, med ett första provtillfälle 9 oktober 2022.
 • Möjlighet att hyra ut bostäder till alla studentgrupper förlängs 2022-01-03 Det behöver finnas goda möjligheter till rekrytering av studenter, särskilt från utlandet, och därför är det viktigt att lärosätena kan erbjuda en bostad. Nu förlängs möjligheten för nio lärosäten att hyra ut bostäder till alla grupper av studenter.
 • 13,5 miljoner till kvalitetshöjning i distansutbildning 2022-01-03 Stockholms universitet är ett av åtta lärosäten som får finansiering från Universitets- och högskolerådet (UHR) för att vidareutveckla distansutbildningen. Totalt fördelas 13,5 miljoner kronor.
 • Högskolepedagogiskt lyft ska stärka pedagogiken inom högskolan 2022-01-03 Regeringen ger Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att under 2022 samla det högskolepedagogiska arbetet i ett högskolepedagogiskt lyft som ska främja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.
 • Fläktservice Frescati Norra 2021-12-27 I februari och mars 2022 utförs fläktservice i Geovetenskapens Hus och Arrheniuslaboratorierna.
 • Covid-19: Planering inför vårterminen 2022 2021-12-26 Från och med 23 december 2021 gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.
 • Rutiner för externfinansierad forskning 2021-12-22 Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.
 • Lär dig undervisa naturvetenskapliga ämnen — praktisk introdutionskurs 2021-12-22 Oavsett om du vill utforska pedagogiska teorier, hitta inspiration till din undervisning eller helt enkelt lära dig att undervisa ditt ämne, den här praktiska introduktionskursen hjälper dig komma igång att undervisa och du blir en skickligare universitetslärare.
 • Studie: Snålspolande kranar försämrar inte handhygienen 2021-12-20 Handhygienen förändras inte av att tvätta med snålspolande kranar. Det visar en mindre studie som gjordes vid Institutionen för miljövetenskap.
 • Arbetsordning respektive Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet 2021-12-20 Här återfinns Arbetsordning vid Stockholms universitet samt universitetets Besluts- och delegationsordning.
 • Lokalstrategi bidrar till målet om koldioxidneutralitet 2021-12-20 Hur kan rockader vid universitetet bidra till minskade koldioxidutsläpp och billigare hyror? Erik Wiklund, lokalstrateg vid Fastighetsavdelningen, menar att det finns ett tydligt samband.
 • Universitetsgemensam kvalitetskonferens – kvalitetssäkring för utveckling av utbildning 2021-12-20 Stockholms universitetets första universitetsgemensamma kvalitetskonferens gick av stapeln via Zoom den 26 november, 2021, kl. 9-12.
 • Resultat miljörevision: Hög medvetenhet – men oro för konsekvenser av minskat flygande 2021-12-19 Medvetenhet och engagemang genomsyrar miljöarbetet vid Stockholms universitet, men samtidigt finns det också en oro hur minskat flygande kan påverka forskning, utbildning och samverkan. Det visar resultatet från miljörevisionen som genomfördes i november.
 • Stockhlms universitets julkort 2021. Foto: ARTDI Julkort 2021 2021-12-17 Årets julkort finns nu publicerade i Mediabanken.
 • Akut systemåtgärd i Polopoly 17/12 kl 15.30-16 2021-12-17 Avbrottet vara 20-60 minuter. Vi ber om överssende med att avbrottet måste ske med så kort varsel.
 • Viktig information för dig som använder det trådlösa nätet eduroam 2021-12-16 Alla som använder det trådlösa nätverket eduroam och inte använt de automatiska inställningarna behöver byta inställningar i sina enheter före den 12 januari. Det finns automatiska inställningar för olika enheter och du kan göra förändringen redan nu.
 • Aktivitetsskåp ska inspirera till aktivitet/rörelse utomhus 2021-12-16 Frescati och Kräftriket är bland de första universitetsområdena i Sverige som på prov utrustats med en sorts aktivitetsskåp. Skåpen erbjuder möjlighet till aktivitet utan krav på egen utrustning.
 • Dekanus har ordet – december 2021-12-16 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
 • Rekryteringsutbildning 2021-12-16
 • Lär dig undervisa humanvetenskapliga ämnen — praktisk introduktionskurs 2021-12-15 Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Den här praktiska högskolepedagogiska introduktionskursen hjälper dig komma igång att undervisa och du blir en tryggare och skickligare universitetslärare.
 • Workshop: Glappet — undervisa nya studenter till att bli självständiga inlärare 2021-12-14 Vilka erfarenheter av undervisning har nya studenter med sig från gymnasiet? Hur hjälper du dina studenter att utvecklas till självständiga inlärare? Med stöttande undervisning kan du som lärare överbrygga det glapp som många studenter upplever mellan gymnasiets undervisningsformer och högre studier, och på så vis också minska avhopp och öka genomströmningen på dina kurser.
 • "Plötsligt blev jag studierektor” — seminarier om pedagogiskt ledarskap 2021-12-13 Nu startar ny omgång av den omtyckta seminarieserien för pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Du som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution får här inspiration och möjlighet att stärka ditt pedagogiska ledarskap. Du får stöd och verktyg för att driva ett funktionellt utvecklingsarbete i relation till den pedagogiska verksamhet du leder.
 • Covid-19: Nya rekommendationer från och med 8 december 2021-12-09 Den 7 december aviserade regeringen och Folkhälsomyndigheten att nya rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19 införs från och med 8 december.
 • Avsteg från kursplan möjligt även i vår, restriktioner för fysiska evenemang 2021-12-09 För att minska smittspridningen av covid-19 fortsätter avsteg från kursplaner vad gäller examinationsform vara möjliga även under första halvan av vårterminen 2022.
 • Ny inventeringsklient för Windows 2021-12-08 Det finns en ny version av inventeringsklienten för Windows. IT-avdelningen rekommenderar alla att byta till den nya versionen.
 • Foto: Privat Romanska och klassiska institutionen medverkade vid Statsbesök från Spanien 2021-12-03 Ken Benson, professor i spanska med inriktning på litteraturvetenskap vid Stockholms universitet deltog i panel om språkliga och litterära relationer mellan Sverige och Spanien.
 • Snart dags att köpa/förlänga medlemskap i personalgymmet 2021-12-03 Från och med 2 januari 2022 är det möjligt att köpa ett nytt, eller förlänga ett befintligt, medlemskap i personalgymmet.
 • Panorama december 2021 2021-12-02 En ny jätteinstitution efter nyår, varför du borde bli prefekt och VR-forskning! Och ett besök på Fakultetsklubben! Släpps 3 december 08.00.
 • Foto: Travis Olbrich/Flickr cc Forska utan att flyga – hur blir det när restriktionerna lättar? 2021-11-30 Under coronapandemin sjönk flygresorna inom universitetet. Hur blir det när och om det blir lättare att resa igen? Vid universitetet tas olika initiativ för att inspirera fler att välja alternativ till flyget.
 • Ny kontaktväg för lokalärenden 2021-11-30 Från och med den 1 december finns nya kontaktvägar i Serviceportalen till Fastighetsavdelningens lokalförvaltare.
 • Catering i Albano 2021-11-30 Nu kan universitetets alla verksamheter ta del av Proviant Albanos cateringtjänster.
 • Nytt system för att skicka brev/paket 2021-11-29 PostNords nuvarande system för att skicka paket/brev håller på att fasas ut och ersätts med deras webbaserade tjänst – PostNord Portal Business. Institutioner/avdelningar kan redan nu få tillgång till den nya tjänsten.
 • Samarbete för att göra skillnad 2021-11-29 Nu finns möjlighet för medarbetare och studenter vid Stockholms universitetet att skänka sin pant till förmån för Friends arbete mot mobbing.
 • Per Carlbring och Anna Mautner med vårdhunden Ludde som är med i behandlingen av patienter som lider av hundrädsla. Foto: Annika Hallman Här får patienter gå i terapi hos blivande psykologer 2021-11-29 Vid Psykologiska kliniken på Campus Albano möts patienternas behov av terapi och studenternas behov av utbildning. Med de nya lokalerna knyts också verksamheten närmare forskning.
 • Temafika om sociala medier 2021-11-28 Detta temafika vänder sig till dig som vill få tips kring hur du skapar strategier för sociala medier och hur de kan användas i redaktionellt arbete.
 • Välkommen till Fakultetsklubbens drop in luncher 2021-11-26 På Stockholms universitets fakultetsklubb Manne Siegbahn kan du som anställd äta lunch tisdag-fredag klockan kl 11.30 och 12.30 - igen 2 sittningar - från 30 november 2021.
 • Nikolaj Jacobsen och Eva Ahlzén har matchat studenter med alumner från Institutionen för pedagogik och didaktik. Mentorskapsprogram för stärkt gemenskap och arbetslivsanknytning 2021-11-26 Studenter kopplas ihop med alumner i mentorskapsprogrammet som nu dragit igång för tredje året i rad.
 • Stockholms universitet är nu med i Science|Business 2021-11-25 Science|Business är ett nätverk av organisationer från industri, forskning och innovation samt politiska beslutsfattare. Genom Science|Business har Stockholms universitet tillgång till en ny plattform där den senaste utvecklingen inom forsknings- och innovationspolicy och -praxis diskuteras.
 • Jämställdhetspolicy 2021-11-25 Rektor beslutade den 18 november om Jämställdhetspolicy – med sammanfattning av Stockholms universitets plan för ökad jämställdhet.
 • Mallen för nyhetsbrev uppdateras i e-postverktyget 2021-11-23 Under hösten har ett arbete med att uppdatera mallen för nyhetsbrev i e-postverktyget pågått och är snart klar för lansering.
 • Tillgång till Samarbetsyta (Confluence) begränsad  2021-11-23 Endast personer som befinner sig i Sverige eller är uppkopplade med VPN kan nå Samarbetsyta (Confluence). Begränsningen har skett av säkerhetsskäl. 
 • Kontrollera kontaktuppgifter 2021-11-23 Har ni nyligen flyttat? Se till att uppgifter på exempelvis webben är aktuella.
 • Pubkväll med boktips inför julen 2021-11-23 med Go'kvälls boktipsare Johanna Lundin
 • På Albano-området kommer det att finnas 448 platser i garage, dessa är tillgängliga 1 april 2022. Nytt cykelgarage vid NPQ-huset – men efterfrågan är större 2021-11-23 I somras öppnades en inhägnad cykelparkering i garaget under NPQ-huset på Norra Frescati, men för att möta det behov som finns räcker det inte långt.
 • Workshop: Video i dina kurser ─ intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon 2021-11-23 Dagens mobiltelefoner har ofta en mycket bra kamera. Med hjälp av den kan du göra intervjuer och filma i miljöer utanför föreläsningssalen. Här lär du dig göra bra inspelningar med din mobiltelefon. Hur du får professionell kvalité på videobild och inspelningsmiljö, får till riktigt bra ljud och ljus, gör en intervju och slutligen redigerar materialet till en schysst film.
 • Söksidor i ny design och ny funktionalitet 2021-11-22 Med start onsdag 24/11 kommer vi att göra stegvisa ändringar av våra söksidor till ny design och med ny funktionalitet.
 • En majoritet är positiva till snålspolande kranar vid Institutionen för geologiska vetenskaper, men några tycker att det tar längre tid att spola av tvålen. Foto: Wikimedia Commons. Undersökning: Majoritet positiva till vattenbesparande projekt 2021-11-22 En majoritet av de tillfrågade är positiva till det vattenbesparingsprojekt som genomfördes på toaletterna för Institutionen för geologiska vetenskaper. Det visar nu resultatet från den enkätundersökning som skickades ut för att utvärdera projektet.
 • Mekaniska verkstadstjänster vid naturvetenskapliga fakulteten 2021-11-22 En ny "Core facility" har bildats vid naturvetenskapliga fakulteten, som kommer att täcka fakultetens behov av mekaniska verkstadstjänster.
 • SISU ersätts av nya funktioner i Ladok – så här går det till 2021-11-19 Projekt Ladok utbildningsplanering, PLUP, är ett projekt som handlar om att ersätta utbildningsdatabasen SISU med de nya funktioner för utbildningsplanering som håller på att tas fram nationellt i Ladok.
 • Högskolepedagogisk utvecklingskonferens med tema ”att synliggöra lärande” 2021-11-19 Konferensen NU2022 är Sveriges största mötesplats för spridning, dialog och debatt om pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning. Ta med dina kollegor och kom!
 • Låsta lärosalar – igen 2021-11-19 Det har tyvärr förekommit stölder på universitetet och därför saknas teknisk utrustning i flera av de centralt administrerade lärosalarna. Åtgärder har vidtagits och tillsvidare är åter alla centralt administrerade salar på Frescati och Albano låsta.
 • Studierektorsprogram våren/hösten 2022, start 8/2 2021-11-17 Utbildning för nya och erfarna studierektorer för grundnivå och avancerad nivå samt studierektorer på forskarnivå.
 • Genomför forskarstudierna i tid och må bra på vägen – kurser till stöd för doktorander 2021-11-17 Kurserna genomförs via Zoom våren 2022 och syftar till att stärka och stödja doktorander att leda sig själva samt att hantera höga prestationskrav och stress. Vidare syftar kurserna till att tillhandahålla doktorander produktivitets- och stresshanteringsverktyg samt ge möjlighet till utbyte med andra doktorander.
 • Foto: Jens Olof Lasthein Öppet hus 2022 2021-11-17 Till våren ser vi fram emot att åter hälsa presumtiva studenter välkomna till Öppet hus på Frescati. Vi vill också ta tillvara på de positiva erfarenheter vi gjort med digitala evenemang.
 • Workshop: Konsten att undvika plagiering 2021-11-17 Vi presenterar en nyskriven handbok i arbetet att motverka plagiering. Handboken är framtagen vid SU och riktar sig till dig som är universitetslärare, pedagogiskt ansvarig eller administratör. I workshoppen arbetar du med verkliga fall, för att se hur du upptäcker tendenser till plagiering i ett tidigt skede och hur du hjälper studenter rätt i sina studier.
 • Ladokutbildningar för personal 2021-11-16 Utbildning i Ladok är obligatorisk för dig som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock ej lärare och examinator/attestant. Vi ger tvådagarskursen Ladok grundutbildning och påbyggnadsutbildningarna Ladok forskaradministration samt Ladok utbytesstudier. För de två sistnämnda gäller att man först deltagit i Ladok grundutbildning.
 • Parkera till personaltaxa 2022 2021-11-16 Medarbetare med parkeringstillstånd (P-dekal - AIMO 2022) betalar personaltaxa vid campus Frescati och Albano från och med 1 januari 2022.
 • Ingen frukt eller mjölk i jul 2021-11-16 Tillfälligt uppehåll av frukt- och mjölkleveranser under jul-, nyårs- och trettonhelgen.
 • Workshop: ABC-metoden för kursdesign 2021-11-16 Med ABC-metoden skapar du och dina kollegor välstrukturerade kurser med en inspirerande blandning av läraktiviteter som stödjer studenters lärande. Läraktiviteterna kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena; inhämta kunskap, samarbeta, diskutera, utforska, tillämpa och praktisera, skapa. Workshoppen är anpassad för att skapa kurser i Athena. Delta gärna i lärarlag med fokus på en av era kurser.
 • Workshop: Så jobbar du med studenters skrivkompetens 2021-11-16 Vad ser dina studenter som utmanade i sitt skrivande? Hur du kan stärka dina studenter som skribenter? Med stöttande undervisning och utvecklande återkoppling kan du uppmärksamma studenter på ofta osynliga konventioner som hör ihop med akademiskt skrivande.
 • Vill du nå ut internationellt med din forskning? Välkommen till workshop med The Conversation 2021-11-16 The Conversation publicerar populärvetenskapliga forskningsnyheter för en internationell publik och når över 38 miljoner läsare varje månad. Stockholms universitet är medlem i stiftelsen bakom det digitala vetenskapsmagasinet och erbjuder nu i samarbete med The Conversation en digital workshop i hur forskare kan nå en stor internationell publik.
 • Panorama september 2021 - Höstupptakt 2021-11-15 De digitala medarbetarträffarna har bytt namn till Panorama och fortsätter även efter distansläget. Årets första avsnitt är som vanligt Höstupptakt. Se rektors hälsning till alla medarbetare!
 • Förtydligande förändring av förnamn i Ladok 2021-11-15 Från och med den 1 november synkas alla förnamn från Folkbokföringen till Ladok/SUKAT. Vill du inte ha alla dina förnamn i universitetets system kan du enkelt ange tilltalsnamn hos Skatteverket, se länk nedan.
 • Höjt pris på IT-access från 1 januari 2022 2021-11-15 IT-access är bastjänsten för IT för alla medarbetare på universitetet. Efter att ha varit oförändrad i flera år höjs avgiften från årsskiftet.
 • Hitta nya samarbetspartners med nätverket Crowdhelix 2021-11-11 Crowdhelix är ett internationellt nätverk och en plattform som sammanför forskare och företag som vill starta eller ansluta sig till samarbetsprojekt. Med fokus på ansökningar och projekt inom EU:s ramprogram, det nuvarande Horisont Europa och det tidigare Horisont 2020, för Crowdhelix samman forskning, organisationer och företagande. Något som lett till över sju miljarder euro i beviljade forskningsanslag.
 • Foto: Jens Olof Lasthein Karriärstöd viktigt för nöjda alumner 2021-11-10 80 procent av dem som tog examen år 2018 och 2019 är nöjda med sin tid vid universitetet. Vårens alumnundersökning visar att i vilken grad alumnerna upplever att de har fått information om karriärmöjligheter påverkar om de är nöjda med studietiden.
 • Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) — för dig som undervisar inom juridik 2021-11-10 Du har undervisat en hel del och vill nu utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Här lär du mer om studentaktivering, återkoppling/formativ bedömning, handledning av examensarbete och konstruktiv samordning mellan lärandemål — undervisning – examination.
 • Lagra forskningsdata 2021-11-09 Stockholms universitet erbjuder en struktur för lagring av forskningsdata som är tillgänglig för forskare och doktorander vid Stockholms universitet.
 • Profilseminarium: Övertygande teknologi, tvivelaktig teknologi? 2021-11-09 Media har genom tiderna använts för att manipulera befolkningen. Men hur ser det ut idag, när den digitala teknologin är så utbredd? Välkommen till ett profilseminarium om den digitala teknologins risker och möjligheter.
 • Internationellt kollokvium om tolerans arrangerades på Stockholms universitet 2021-11-08 Toleransen närstuderades vid det internationella kollekviet "Tolerande(s) - concepts, language, history and practices" som ägde rum den 11-12 oktober 2021. Evenemanget var det avslutande i en serie samtal som inleddes i Nice 2020.
 • Barbara Wohlfarth tilldelas Assar Haddings pris 2021-11-08 Barbara Wohlfarth, professor emerita i Kvartärgeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, har tilldelats Assar Haddings pris i geologi för sina insatser inom kvartärgeologisk forskning.
 • Profilsidor i ny design och med mer funktionalitet 2021-11-03 Inom projekt Webb221 är vi nu i slutfasen med utveckling av forskningsinformation. En viktig del i detta är profilsidor som nu får ny design och utökad funktionalitet med bland annat koppling till forskningskatalogen.
 • Nytt verktyg för digital examination införs på SU 2021-11-03 Ett projekt för att införa ett nytt verktyg för digital examination har startats. Verktyget kommer testas av ett antal pilotinstitutioner under hösten och i början av vårterminen blir verktyget tillgängligt för alla institutioner.
 • Studie lyfter koppling mellan förändrad brottslighet och ojämlikhet 2021-11-02 Sedan mitten av 1990-talet har flera länder i Västeuropa sett en minskande brottslighet – tvärtemot vad många föreställer sig. Men hur skiljer sig utvecklingen för olika samhällsgrupper? Det studeras i ett forskningsprojekt vid Kriminologiska institutionen.
 • Introduktion till undervisning för dig som undervisar i ett humanvetenskapligt ämne 2021-11-01 Inledande praktisk utbildning för doktorander och forskare inom det humanvetenskapliga området. För dig med liten erfarenhet av att undervisa som nu vill lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning.En praktisk högskolepedagogisk introduktionskurs som hjälper dig komma igång att undervisa och du blir en tryggare och skickligare universitetslärare.
 • Åsa Borin. Photo: Rickard Kilström Lokaloptimering 2021-11-01 En viktig del för att styra mot stabila hyreskostnader är att arbeta med hur vi nyttjar våra lokaler på ett optimalt sätt.
 • Workshop: Lagarbete för ökat lärande 2021-10-29 Studier visar att universitetslärare ofta värdesätter att samarbeta med andra lärare, samtidigt lyckas de inte med det i den utsträckning de önskar. Varför? Här får du tillsammans med kollegor identifiera hinder för samarbete och diskutera hur dessa kan överbryggas.
 • Ny webbaserad utbildning för studentrepresentanter 2021-10-28 I nära samarbete med Stockholms universitets studentkår (SUS) har Stockholms universitet tagit fram en webbaserad utbildning för studentrepresentanter.
 • Universitetsgemensam kvalitetskonferens den 26 november 2021-10-27 Stockholms universitetets första universitetsgemensamma kvalitetskonferens går av stapeln via Zoom den 26 november, 2021, kl. 9-12.
 • Träning i Frescatihallen höstterminen 2021 2021-10-27 Anställda vid Stockholms universitet har möjligheten att gratis delta i gruppaktiviteter i Frescatihallen. Nedan finns information om hur du kan delta och schemat för höstens aktiviteter.
 • Ny leverantör för skribenttjänster 2021-10-26 Stockholms universitet har en ny upphandlad leverantör för redaktionella skribenttjänster på svenska och engelska. Leverantör är Ann Fernholm/Katalys Media.
 • Exempel på mallar i produktionsverktyget Digitala mallar för sociala medier 2021-10-26 För att underlätta för medarbetare att följa universitetets visuella identitet ska mallarna i produktionsverktyget utökas för användning i digitala kanaler.
 • Workshop: Färre avhopp, högre betyg och djupare kunskaper ─ introduktion till Samverkansinlärning 2021-10-25 Den pedagogiska modellen "Samverkans-Inlärning" hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Med samverkansinlärning ökar dina studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater.
 • Photo: Giorgos Maneas Min arbetsplats: NEO 2021-10-23 NEO, Navarino Environmental Observatory är en forsknings- och utbildningsstation i Costa Navarino, i Messinabukten i sydvästra Grekland.
 • Foto: Clemént Morin/Stockholms universitet Visste du att: Vad innebär ”professor emeritus”? 2021-10-21 Vad betyder egentligen ”professor emeritus” eller ”professor emerita”? Och vad innebär det att vara det?
 • SAMTAL@SU: Virtual reality as a way to visualise chemistry in 3D — a hands on workshop 2021-10-18 How to use Virtual Reality to bring learning chemistry (or other subjects) to a new level of understanding. Meet and discuss Virtual Reality (VR) as a complement to plastic ball and stick models for visualising chemical structures in three dimensions.
 • Ett telefonnummer för service 2021-10-18 Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Vi gör det enklare för dig att nå oss via telefon.
 • Dekanus har ordet – oktober 2021-10-18 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
 • Försening av upphandling av tryckeriavtal 2021-10-15 Upphandling av nytt avtal med tryckerier pågår och beräknas vara klart till årsskiftet. Det berör dig som beställer trycksaker från bland annat produktionsverktyget.
 • Foto: Stockholms universitet Arkeologiska analyser levandegör forntidens människor 2021-10-15 FILM OM FORSKNING.Hur har människor anpassat sig till klimatförändringar genom historien? Vad åt man under forntiden och hur påverkades livet av förändringar i till exempel klimatet? Det är några av de frågor man söker svar på vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.
 • Foto: Headway/Unsplash Sverige måste öka sin digitala suveränitet 2021-10-15 Offentlig sektor tar stor kostnad för att stärka svensk digital suveränitet samtidigt får de dåliga verktyg. Strategin måste tas på europeisk nivå, menar Fredrik Blix vid Stockholms universitet.
 • Nya doktorander välkomnades under Welcome Day 2021-10-15 I början på terminen höll Humanvetenskapliga området en träff för att introducera nya doktorander vid Stockholms universitet. I år gavs Welcome Day digitalt via Zoom.
 • Workshop: Undervisa för en hållbar utveckling 2021-10-14 Upptäck tillsammans med kollegor hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisning i förhållande till våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.
 • Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer 2021-10-14 Var med i en ämnesövergripande studiegrupp för universitetslärare och utbildningsutvecklare vid Stockholms universitet. Du deltar i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Här lyfts flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online, problembaserat lärande i en öppen miljö, digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang och vi nystar i den senaste forskningen och trenderna inom online-lärande.
 • STIAS fellowships för svenska forskare 2021-10-14 Re. COVID-19: “In line with South Africa’s national lockdown to curb the spread of COVID-19, STIAS has suspended all contact activities until further notice. Please follow us on Twitter (@STIAS_SA) for further updates”.
 • Ny kurs stödjer och meriterar dig som driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt 2021-10-14 Gör en riktig djupdykning i ett didaktiskt ämne som är relevant för just din ämnesundervisning och/eller som gynnar ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Nu startar den högskolepedagogiska fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3. Lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning).
 • Information ang. våra ramavtal gällande Blommor/Växtservice, Busstransporter och Catering/Julbord 2021-10-13 Det har framkommit, vid genomgång av leverantörsfakturor, att tjänster köps från en rad leverantörer som SU inte har avtal med.
 • Delta i studie om att ”bedöma sjukdom” 2021-10-13 Forskare vid Psykologiska institutionen och Karolinska institutet genomför en studie om det genom att studera bilder går att avgöra om en person är sjuk eller frisk. Nu söker forskarna deltagare till en kontrollgrupp.
 • Master leaflet 2022-2023 2021-10-13 En ny sexsidig broschyr - To go for the future Study with us - International courses and programmes – finns nu för spridning!
 • Workshop: Online discussion and argumentation in teaching 2021-10-13 Explore how to use asynchronous online discussion and argumentation in teaching. Taking a highly hands-on approach, the workshop will arm participants with different teaching activities and teaching resources that they can make use of for their own lessons, in Athena and other systems. In association with Singapore University of Social Sciences.
 • Dekanus har ordet – mars 2021-10-11 – Det nya året är också en ny mandatperiod för fakultetsnämnd och fakultetsledning. Många nya, kloka personer tar plats, säger Yvonne Svanström, ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Delpension, information och riktlinjer 2021-10-11 Syftet med delpension är att behålla svårersättlig och värdefull kompetens till ordinarie pensionsavgång och underlätta kompetensöverföring. Delpension kan även användas i omställningssyfte vid organisatoriska förändringar. Ledighet kan beviljas med 20 procent av heltid. Finns särskilda skäl, kan ledighet beviljas upp till 50 procent av heltid.
 • ESIL-konferensen genomfördes med cirka 200 deltagare på plats och cirka 300 som deltog digitalt. Foto: Anna-Karin Landin Hybridkonferenser här för att stanna 2021-10-11 Pandemin drev på utvecklingen av hybridkonferenser. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med dessa?
 • Inställd! Workshop: Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling 2021-10-07 Lär dig använda Athena, Zoom och andra verktyg i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshoppen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling och kursdesign.
 • Camilla Helm. Foto: IngMarie Andersson. Hallå där... Camilla Hjelm 2021-10-01 Camilla Hjelm, konstintendent och konstansvarig på universitetet, hänger i dagarna upp konst i de nya lokalerna på Campus Albano.
 • Workshop: Pedagogisk skicklighet — hur den beskrivs, styrks och bedöms 2021-10-01 Vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Hur kan den specificeras i krav och beskrivningar? Hur kan den beläggas av sökande och hur bedöms den av sakkunniga? En workshop för dig som arbetar med dessa frågor där du får träna på autentiskt material och diskutera hur pedagogisk skicklighet styrks i ansökningar, diskutera bedömning i relation till ställda krav och formulera ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet.
 • Rama Alshoufani is a PhD student at the Department of Education. Forskare oroas över ändringar i utlänningslagen 2021-10-01 I somras ändrades utlänningslagen. Läs om hur några internationella doktorander och forskare tror ändringen kommer att påverka dem.
 • Rektor Astrid Söderbergh Widding är kritisk mot ändringarna i utlänningslagen. Hård kritik mot skärpta regler för uppehållstillstånd 2021-10-01 Sedan i juli har kraven skärpts för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ändringarna äventyrar vår konkurrenskraft som forskningsnation, enligt rektor Astrid Söderbergh Widding.
 • Anvisningar för rektorsföredragning, RF 2021-09-30 Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som ska anmälas för beslut av rektor vid rektorsföredragningen.
 • Utvecklas i rollen som lärare inom lärarutbildningen 2021-09-29 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig som är verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare och forskare i lärarutbildning. Vi undersöker också lärarutbildarens professionella identitet, värderingar och relation till samhället.
 • Pilotstudie utvärderar verktyg för att mäta det egna klimatavtrycket 2021-09-28 Under hösten genomförs ett test av det verktyg som ska ge institutionen eller avdelningen möjlighet att själv se hur det egna koldioxidutsläppet ser ut.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2021-09-27 Tillfälliga regler om slopat karensavdrag och avskaffat krav på läkarintyg från dag 8 upphör den 1 oktober 2021.
 • Gästforskarbostäder 2021-09-23 Sedan årsskiftet 2012/2013 hyr och administrerar Stockholms universitet ett antal möblerade lägenheter i olika områden i Stockholm. Dessa bostäder hyrs ut till internationella doktorander och gästforskare vid Stockholms universitet.
 • Milena Podolšak på cykeltur till Mariefred. Foto: Privat Cykla tillsammans – och lär känna omgivningarna 2021-09-22 Att cykla i grupp är ett fantastiskt sätt att lära känna Stockholm och varandra, tycker Milena Podolšak, som har tagit initiativ till gemensamma cykelutflykter med medarbetare.
 • Agneta Pantzare. Foto: Privat Hallå där... Agneta Pantzare 2021-09-22 Agneta Pantzare är ny ekonomichef på Stockholms universitet sedan den 1 september. Närmast kommer hon från motsvarande post vid Polisregion Stockholm.
 • Så påverkar statsbudgeten Stockholms universitet 2021-09-22 Regeringens budget för 2022 innebär inga större förändringar för Stockholms universitet förutom att anslaget för stöd till studenter med funktionshinder höjs.
 • Yvonne Svanström och Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Ingmarie Andersson och Niklas Björling. Erfarenhetsutbyte om forskningsfinansiering 2021-09-21 Vi forskare lägger regelbundet ned avsevärd kraft och möda på att skriva ansökningar till forskningsråd och stiftelser, ibland med stor framgång, ibland tyvärr med magert utfall.
 • Nästan alla restriktioner tas bort den 29 september 2021-09-21 Regeringen har meddelat att nästan alla coronarestriktioner tas bort efter den 29 september. Folkhälsomyndigheten har gjort en bedömning grundad på framförallt den stigande vaccinationstäckningen.
 • UHR/Eva Dalin Jobba på högskoleprovet söndagen 24 oktober 2021-09-20 Vill du göra en viktig insats för samhället? Ta då chansen att jobba på högskoleprovet den 24 oktober!
 • Riktade nätfiskeförsök mot universitetet 2021-09-17 Just nu florerar en stor mängd nätfiskemejl. Mejlen innehåller en länk som användaren uppmanas att klicka på som leder till en falsk inloggningssida. Klicka inte på länken!
 • Sören Holst undervisar fysik med kärlek 2021-09-10 2021 blev Sören utnämnd till Årets lärare tillsammans med fyra andra från Stockholms universitet. 282 personer var nominerade. - Det är roligt när studenterna upptäcker att de kan och förstår fysik, säger Sören Holst.
 • Nytt uppdaterat coronamaterial 2021-09-10 Till terminsstart 2021 har universitetets interna coronabudskap uppdaterats med nya uppmaningar.
 • Nätverksträff: Adminstratörer för god utbildningsmiljö om att motverka plagiering och fusk 2021-09-10 Hur kan olika aktörer vid universitetet bidra till att motverka plagiering och fusk? Ett aktuellt problem som dessutom ökade i samband med pandemin. Vår gäst Christophe Premat, lektor vid Romanska och klassiska institutionen reder ut begreppen och berättar hur vi bättre kan förstå problematiken.
 • Bluffmail - phishing - nätfiske - skräppost 2021-09-09 Bedrägeriförsök på nätet blir allt vanligare och mer och mer sofistikerade. Var misstänksam mot e-postmeddelanden från personer du inte känner och var försiktig med att klicka på länkar och bifogade filer.
 • Förändringar i utlänningslagen 2021 2021-09-08 Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bland annat att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.
 • Universitetet. Illustration: Akademiska hus Avstängning av varmvatten 18–19 september 2021-09-08 Stockholm Exergi utför arbete i fjärrvärmenätet. Inget varmvatten under pågående arbete,
 • Överbibliotekarie Wilhelm Widmark är nytt rektorsråd för öppen vetenskap. Foto: Annika Hallman ”Viktigast just nu är att möta forskarnas behov” 2021-09-08 Forskning ska inte låsas in bakom betalväggar, den ska komma alla till del. Det är grunden för överbibliotekarie Wilhelm Widmark som har utsetts till rektorsråd för öppen vetenskap.
 • Enkätundersökning: Allt fler studenter och lärare får undervisningen online att fungera 2021-09-07 Mycket har utvecklats och blivit bättre under året som gått, men nya utmaningar har också tillkommit. Det visar universitetets uppföljande undersökning av hur undervisningen online fungerat för studenter och lärare.
 • Förändrad hantering på förnamn från Ladok 2021-09-07 För att få mer korrekt information i SUKAT kommer förnamn som finns i Ladok synkas till SUKAT. De användare som inte angett tilltalsnamn hos Skatteverket kommer få alla sina förnamn synkade. 
 • Nobel Calling 2021 Nobel Calling 2021 2021-09-06 För fjärde året i rad arrangerar Stockholms universitet i samarbete med Nobel Prize Museum aktiviteter med koppling till Nobelpriset.
 • Servicecenter i Albano. Foto: Ingmarie Andersson På plats i Albano 2021-09-06 Under våren och sommaren flyttade flera institutioner till Albano och nu har även studenterna börjat hitta dit. Vi gjorde ett besök och frågade om hur de nya lokalerna är.
 • Förändringar på licensfunktionen på IT-avdelningen 2021-09-06 Under en period kan det bli längre svarstider på ärenden kopplade till programvarulicenser på grund av personalbrist.
 • Medel till 34 projekt för att utveckla utbildningen 2021-09-06 I den sjunde omgången av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning får 34 projekt upp till 250 000 kronor.
 • Universitetet är åter miljöcertifierat 2021-09-02 Universitetet har nu återfått sitt certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001. Beskedet kommer från certifieringsföretaget Svensk Certifiering.
 • Welcome Day for PhD Students 2021-08-27 The Welcome Day for PhD students is organised by the Faculty Offices of Humanities, Social Sciences, and Law. Various aspects of the PhD programme will be discussed. The event is especially designed for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome. The Welcome Day is mandatory for PhD students at the Faculties of Humanities, Social Science, and Law.
 • Viktigt med trygg arbetsplats inför hösten 2021-08-26 Distansundervisning och hemarbete har varit huvudregler vid universitetet sedan mars 2020 på grund av pandemin. Även under höstterminen kommer en stor del av undervisningen att ske på distans och medarbetare uppmanas att fortsätta arbeta hemifrån i början av hösten. Vi har ställt frågor till de två största fackförbunden och Centrala Doktorandrådet vid universitetet inför höstterminen.
 • Oscarsnominerade skådespelerskan Lupita Nyong'o anländer till den direktsända 86:e Oscarsgalan i Dolby Theatre den 2 mars 2014 i Hollywood, Kalifornien, USA. Senare under kvällen vann hon en Oscar för bästa kvinnliga biroll i Institutionen för mediestudier värvar ny lektor i modevetenskap 2021-08-25 För tre år sedan disputerade Elizabeth Castaldo Lundén vid Stockholms universitet med en avhandling om modet på Oscarsgalans röda matta. I somras gavs en omarbetad version ut som bok. I mitten av augusti påbörjade hon sin anställning som lektor i modevetenskap vid IMS.
 • Nytt utegym i Kräftriket 2021-08-25 Snart är det möjligt att träna under bar himmel intill Brunnsviken. Alla träningssugna som vistas i området är välkomna att använda utegymmet. Du ansvarar själv för din träning samt att du använder utrustningen på rätt sätt.
 • Åsa Borin. Foto: Rickard Kilström Åsa Borin ny universitetsdirektör 2021-08-25 Åsa Borin blir universitetsdirektör och chef för universitetsförvaltningen. Fördjupat samarbete inom förvaltningen och mellan förvaltning och kärnverksamhet är prioriterade frågor.
 • Foto: Sören Andersson Stegvis återgång till campus under hösten 2021-08-25 Efter över ett år av arbete och undervisning på distans fick universitet och högskolor strax innan sommaren grönt ljus från regeringen för att återgå till campus.
 • Migrationsverket ändrar sin praxis gällande heltidsstudier 2021-08-23 Migrationsverket har utökat möjligheten till undantag från kravet på heltidsstudier. Det gäller specifikt de studenter som behöver förlängning av sitt uppehållstillstånd utöver ordinarie studietid för att slutföra sin utbildning.
 • Foto: Niklas Björling Så gör vi i höst – institutioner berättar 2021-08-23 Fortsatt distansundervisning, laborationer på plats, ibland hybridundervisning. Vi frågade några prefekter och studierektorer på olika institutioner hur de planerar inför höstterminen.
 • Proviant Albano öppnar den 23 augusti 2021-08-20 I nybyggda lokaler utlovas servering av vällagad mat i olika former.
 • Lär dig undervisa naturvetenskapliga ämnen — praktisk introdutionskurs 2021-08-19 Oavsett om du vill utforska pedagogiska teorier, hitta inspiration till din undervisning eller helt enkelt lära dig att undervisa ditt ämne, den här praktiska introduktionskursen hjälper dig komma igång att undervisa och du blir en skickligare universitetslärare.
 • Exportkontroll 2021-08-18
 • Universitetslärarutbildning med inriktning mot digitala kompetenser 2021-08-18 Hur kan digital teknik i undervisningen öka dina studenters lärande och motivation? Högskolepedagogisk fortsättningskurs (UL2) för dig som vill lära mer om digitala lösningar som på ett pedagogiskt sätt stödjer lärande i högre utbildning.
 • Uppdaterat Officepaket med tillgängliga mallar 2021-08-17 Ladda ner universitetets uppdaterade Officepaket som är anpassat efter nya digitala riktlinjer och har tillgänglighetsanpassade formatmallar.
 • Erika Höghede. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin Vässa din presentationsteknik — en workshop i två delar 2021-08-11 Du är universitetslärare och vill ta kontroll över att det du förmedlar ordlöst i din lärosal eller inför dina kollegor, verkligen är det du vill få sagt. Vi kommunicerar ordlöst från och med att vi går in i en lärosal tills vi sedan lämnar den. Det sker oavsett om det är fysiskt eller digital undervisning, Deltagare som ser och hör oss gör bedömningar, omedvetna och medvetna, om det vi sammantaget förmedlat. Del 1: Självstudiekurs i Athena Del 2: Online-workshop med Zoom
 • Beslut om återgång till undervisning och examination på campus 2021-08-04 Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om utbildning på distans för universitet och högskolor från den 1 juni. Med anledning av detta har rektor beslutat att från 1 juni påbörja en gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination.
 • Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i humanvetenskapliga ämnen 2021-07-19 Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det humanvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Här får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande.
 • Södra huset campus Frescati Foto: Per Larsson Expertlista sommar 2021 2021-07-09 Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från hemmasemester till gifter i solkräm.
 • Bildningspodden #132 | Renässansen 2021-07-06 Renässansen brukar beskrivas som en upplyst tid av vetenskapliga framsteg, konstnärliga bragder och en nyväckt förståelse för antikens kultur. Men hur ska vi förstå renässansen idag? Och vad var egentligen det unika med Florens som kulturstad? Konsthistorikern Sabrina Norlander Eliasson och litteraturhistorikern Anders Cullhed Bildningspodden gästar Bildningspoddens säsongsavslutning.
 • Anknytningsmönster kan förklara tillit till välfärdssystemet 2021-07-05 Kan relationen till välfärdssystemet förklaras utifrån anknytningsmönster? Och påminner välfärdssystemet om en psykologisk trygghet för människor på samma sätt som en religion? Frågorna lyfts i en ny avhandling.
 • Validering av reell kompetens vid Stockholms universitet 2021-07-02
 • Klart för ny certifiering enligt miljöstandard 2021-06-22 Nu har universitetet alla förutsättningar att återfå miljöcertifikatet enligt ISO 14001, det visar resultatet från den externa revisionen.
 • Fönsterputsning 2021 2021-06-21 Planeringen är klar för årets fönsterputsning vid Stockholms universitet. 
 • Bildningspodden #131 | Orientalism 2021-06-21 Litteraturhistorikern Edward Saids bok Orientalism från 1978 tillhör det senaste halvseklets stora akademiska klassiker. Boken blev lika hyllad som omdebatterad, och la grunden till vad som idag kallas postkolonial studier. Vilka är Saids viktigaste poänger? Och hur relevant är hans analys idag? Idéhistorikern Edda Manga gästar Bildningspodden och introducerar en modern klassiker.
 • Riktlinjer för återgång till verksamhet på campus 2021-06-18 Från och med 1 juni kan såväl undervisning som examination, inklusive salstentor, åter ske på campus. Det är dock viktigt att hörsamma Folkhälsomyndighetes uppmaning att återgå till campus stegvis och fortsätta att följa de allmänna riktlinjerna och rekommendationerna för att minska smittspridning.
 • Dekanus har ordet – juni 2021 2021-06-17 Yvonne Svanström sammanfattar terminen och lyfter ett par tankar inför höstens återgång till campus.
 • Foto: Andy Brown/Mostphotos Nästa steg taget mot en samlad organisation av lärarutbildningarna 2021-06-15 Arbetet fortskrider för att skapa en mer samlad lärarutbildning med en tydligare och mindre komplex organisation. Nu har fyra arbetsgrupper lämnat in sina förslag på hur detta kan uppnås.
 • Foto: Anna-Karin Landin Hoppingivande för framtiden 2021-06-15 Efter nästan tre terminer med undervisning online och arbete hemifrån kändes det som en ljusning när regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer offentliggjordes.
 • Adress på paket/brev till SU från utlandet 2021-06-15 Undvik att paket fastnar på utlämningsställen genom att ange rätt adress.
 • Annonsering och marknadsföring i egna och andras kanaler 2021-06-15 Hur kan jag nå ut till rätt personer med mitt budskap? Vilka kanaler ska jag använda? Räcker det med att göra ett inlägg? Eller behöver jag annonsera också? Bör jag gå med en annons i en annonsbilaga?
 • UHR ska ansvara för höstens genomförande av högskoleprovet 2021-06-14 Regeringen har beslutat att Universitets- och högskolerådet (UHR) ska ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Regeringen har också beslutat att förlänga den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planeringen och genomförandet av provet.
 • Nattens näckrosor – se filmen om jättenäckrosen i Bergianska trädgården 2021-06-11 Jättenäckrosorna härstammar från Sydamerika och växer i Amazonas och Paranáflodens biflöden. De är nattblommare vilket betyder att de slår ut först när det blivit mörkt.
 • Nätverk för kvinnliga skogsägare präglas av maskulina ideal 2021-06-10 Traditionellt manliga ideal inom skogsindustrin har bidragit till att kvinnliga skogsägare organiserar sig i egna nätverk. Men hur kan nätverken förstås? Och varför finns en ovilja hos nätverken att beskrivas som jämställdhetsprojekt?
 • Särskilt pedagogiskt stöd har flyttat på Medarbetarwebben 2021-06-08 Särskilt pedagogiskt stöds sidor på Medarbetarwebben har flyttat till ingången ”Studieadmin”.
 • Workshop: Can we really develop Wikipedia assignments at the university? 2021-06-08 Wikipedia is a well-used source of knowledge. Its reputation has also become better within the academy and formal education, not only being the everyday target for looking up things. However, in order for Wikipedia to be used to its full potential, we must know both how it functions, how we can work with it in a source critical manner, and how we ourselves can contribute to the medium.
 • Matilda Baraibar utsedd till årets lärare för sitt studentengagemang 2021-06-07 En av 2021 års pristagare av Årets lärare vid Stockholms universitet är Matilda Baraibar, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Lena Hübner: "Viktigast att möjliggöra lärarutbildningarnas höga kvalitet" 2021-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan januari 2021 ett nytt dekanat. Vi möter docent Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete som är ny vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning.
 • Uppdaterad baspresentation i Powerpoint 2021-06-04 I Mediabanken finns nu SUs uppdaterade Baspresentation i Powerpoint, på svenska och engelska.
 • Frekvens för ekonomisk uppföljning 2021-06-04 Rektor har 2018-04-19 fattat beslut om frekvens för ekonomisk uppföljnings (dnr SU FV-1.1.5-1405-18). Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av rektor (dnr SU FV-1.1.5-1936-14) .
 • Samverkansinlärning ger effektivare studier 2021-06-03 Intresset för samverkansinlärning ökar vid universitetet. Flera institutioner har prövat den pedagogiska modellen.
 • Behandling mot sömnlöshet bör skräddarsys utifrån patienten 2021-06-03 Många patienter som behandlas mot sömnlöshet blir inte av med sina problem. Hur fungerar egentligen de olika terapierna? Och kan terapi anpassas mer till individen? En ny studie syftar till att förbättra KBT-vården vid insomni.
 • Yvonne Svanström Foto: Ingmarie Andersson Prefekterna centrala för vår verksamhet 2021-06-03 Det glädjande beskedet att universiteten får undervisa på campus igen kom i dagarna. Hur möjliggörs en återgång på bästa sätt?
 • Tisdagsfys på Zoom Foto: Anne Heikkinen Sandberg Vill du yoga, träna, promenera — här finns entusiasterna att ta rygg på 2021-06-03 Här är träningsentusiasterna som anordnar friskvårdsaktiviteter för kollegor på Stockholms universitet.
 • Årets lärare utsedda 2021-06-03 2021 års pristagare av Årets lärare är Matilda Baraibar, Sören Holst, Adam Jacobsson, Christophe Premat, samt Anna-Lena Ström.
 • Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet 2021-06-03 Rektor har 2013-09-19 fattat beslut om Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet (dnr SU FV 6.1.1-2564-13). Rektor har 2017-02-02 fattat beslut om ett tillägg till rutinerna för ingående av avtal om cotutelle.
 • Ariel Kahrl. Foto: Privat Enkät: Hur ser dina sommarplaner ut i år? 2021-06-02 Cykla, campa och visa besökare runt i skärgården. Dessutom forskning om det centralarktiska ekosystemet och hemmaturism. Det är några medarbetares planer för sommaren.