Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Stockholms universitet på plats 175 i ny världsrankning 2019-09-13 Stockholms universitet hamnar på plats 175 bland 1 400 universitet i hela världen när Times Higher Education (THE) rankning av världens främsta lärosäten 2020.
 • Cultural Journalism: Its Global, Democratic and Transformative Dimensions | International Symposium 2019-09-13 CALL FOR PAPERS for the International Symposium "Cultural Journalism: Its Global, Democratic and Transformative Dimensions" on February 13-14, 2020, at Stockholm University, SWEDEN.
 • Seminarium: Stockholms universitets samverkan med afrikanska lärosäten 2019-09-13 Välkommen till ett morgonseminarium om forskning, utbildning och Agenda 2030 med fokus på samarbete med länder i Afrika.
 • Fokus Afrika: en studie om forskning och utbildning för ökat samarbete 2019-09-13 Stockholms universitet arbetar strategiskt med att vidareutveckla och öka internationella samarbeten inom forskning och utbildning. Inom ramen för internationaliseringsarbetet har en regionstudie om Afrika tagits fram. Studien kommer att fungera som underlag för universitetets fokus på afrikanska länder. Den 9:e september arrangeras ett seminarium för medarbetarna där studien presenteras närmare.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - lär känna våra nya fotografer 2019-09-13 Välkommen till ett temafika där du får träffa våra nya upphandlade fotografer.
 • Forskare möter media, medieutbildning med intervjuträning 2019-09-13 Välkommen till en halv dags medieutbildning med fokus på praktisk intervjuträning den 7 november 2019.
 • Nytt inflyttningsdatum Albano Hus 4 – verksamhetsstart HT2021 2019-09-13
 • Panelsamtal: Jämställda karriärvägar – hur går det efter disputation? 2019-09-13 Vad gör kvinnor respektive män efter disputation? Stannar de kvar inom universitetsvärlden eller söker de sig till andra arbetsplatser i lika utsträckning, eller kan vi se könsskillnader? Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp bjuder in till ett panelsamtal.
 • Etik i forskningen 2019-09-13 Sedan april 2016 har Avdelningen för forskningsstöd ett utökat uppdrag som bland annat innebär att ge stöd till forskare och ledning när det gäller frågor som avser forskningsetik. Som forskare kan du vända dig till oss om du har frågor eller funderingar kring etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra aspekter av etik i forskningen.
 • Öppen föreläsning med filosofen Jonna Bornemark 2019-09-13 Filosofen Jonna Bornemark, Södertörns högskola, föreläser om sin nya bok: “Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”.
 • Gordon Goodman Memorial Lecture 2019-09-13 Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid KTH, ger årets Gordon Goodman Memorial Lecture den 3 oktober. Efter föreläsningen följer en paneldiskussion med bland annat SU-filosofen Olle Torpman.
 • Internationell kväll på Fakultetsklubben 2019-09-13 Internationella medarbetare, forskare och gäster är välkomna till Stockholms universitets Fakultetsklubb Manne Siegbahn för en pubkväll den 18 september. Evenemanget börjar 17:00 och slutar cirka 20:00.
 • Introduktion för nya kommunikatörer 2019-09-12 Är du ny kommunikatör i vår organisation? Ska du arbeta helt eller delvis med kommunikationsarbete? Välkommen till en introduktionsdag för nyanställda kommunikatörer.
 • Workshop: Intercultural communication in research supervision 2019-09-12 The workshop on supervising postgraduate research students in intercultural contexts. Participants are introduced to different ways of dealing with intercultural incidents, including different value systems, different ways of relating to hierarchy, characteristics of different cultures.
 • 100 år av humaniora: Estetik – på vems villkor? 2019-09-12 Vem har makten över konsten – politiker, konstnärer, forskare eller kritiker? Vem bestämmer vad som är konstnärlig kvalitet? Ett panelsamtal om estetikens roll och värdeskalor på Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen.
 • Bostadsförmedling kan gynna lärosäten 2019-09-12 Bostadsbristen i flera större svenska studieorter har resulterat i att allt fler lärosäten bedriver verksamhet för bostadsförmedling till studenter och gästforskare. Hur den bostadsrelaterade serviceverksamhet är utformad och vilken service som erbjuds skiljer sig åt mellan lärosäten.
 • Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter 2019-09-10 Kom till biblioteket och lär dig hur du hittar användbar vetenskaplig information och få tips för att bli bättre på källkritik till din uppsats eller rapport.
 • SAMTAL@SU: Developing the teaching of undergraduate mathematics through research — Barbara Jaworski 2019-09-10 Meet professor Barbara Jaworski in a seminar about how mathematics teaching can develop through inquiry processes. Barbara Jaworksi is Professor of Mathematics Education at Loughborough University and Doctor Honoris Causa at the University of Agder, Norway. Lunch seminar followed by informal discussion (samtal) over coffee. For university teachers.
 • Rundabordssamtal om arbetsliv och psykisk ohälsa 2019-09-10 Psykisk hälsa är ett temaområde för samverkan mellan regionen och SU, ett första steg är ett rundabordsmöte kring arbetsgivarperspektivet med särskilt fokus på chefs- och ledarskap.
 • Lärarkonferens2020 lyfter vetenskapligt förhållningssätt till undervisning 2019-09-10 Möjligheter med akademiskt lärarskap! Det är temat på Stockholms universitets fjärde högskolepedagogiska konferens för universitetets lärare och pedagogiskt ansvariga. Lärarkonferens2020 som går av stapeln den 26 mars 2020 är en mötesplats för utbyte av utveckling och utforskning av den universitetspedagogiska praktiken. Vik dagen redan nu!
 • Symposium med fokus på ursprungsspråk 2019-09-10 I december öppnar onlinesymposiet ITML5. Årets tema är Language, Culture and Ethnicity in Indigenous and Migrant Languages. Välkommen att skicka in ett abstrakt senast 4 oktober.
 • CIVIS – presentation av två partneruniversitet 2019-09-09 Välkommen till en Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat internationalisering!
 • Studie- och språkverkstaden för dig som universitetslärare 2019-09-09 Vill du ha hjälp med att utveckla studenternas studiestrategier och akademiskt skrivande? Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar och workshoppar för studenter och lärare vid Stockholms universitet. Att boka oss kostar inget.
 • Sammanhållet verksamhetsstöd för hela universitetet 2019-09-09 I Stockholms universitets strategier lyfts vikten av ett effektivt och sammanhållet verksamhetsstöd med fokus på universitets tre huvuduppgifter forskning, utbildning och samverkan. Forskning och utbildning av högsta kvalitet förutsätter ett väl fungerande verksamhetsstöd. Universitetet behöver effektivisera verksamhetsstödet för att i ännu högre utsträckning bidra till att kärnverksamheten kan fortsätta utvecklas.
 • Internationellt pris till Gunnar von Heijne 2019-09-09 Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi vid Institutionen för biokemi och biofysik samt director vid SciLifeLab, tilldelas The Biophysical Society’s 2020 Anatrace Membrane Protein Award.
 • Nytt system för etikprövning 2019-09-09 Från och med 28 september 2019 gäller nya rutiner för att ansöka om etikprövning av olika forskningsprojekt hos Etikprövningsmyndigheten.
 • NC-podden Språk och yrke 2019-09-09 Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med yrkesintegrerad sfi.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2019-09-09 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • Utlysning inom samarbetet mellan Stockholms universitet och Region Stockholm 2019-09-09 Forskare vid Stockholms universitet kan nu ansöka om medel för forskningsprojekt, inom områden såsom hållbar samhällsutveckling, psykisk ohälsa och framtidens hälso- och sjukvård.
 • Accelerator – universitetets konsthall invigd 2019-09-09 Efter omfattande ombyggnation har ett underjordiskt före detta laboratorium förvandlats till konsthallen Accelerator. Invigningsverket ”This progress” av Tino Sehgal låter besökarna möta lokalerna utan objekt, men ändå fulla av konst.
 • Lansering av nya utbildningsingångar 2019-09-06 Nu tar vi nästa steg inom webbprojektet Webb2021 och lanserar nya utbildningsingångar på su.se och su.se/english med helt ny struktur, navigation och form och med ett omarbetat innehåll.
 • Pontus Frithiof står för fika och mat hos Accelerator 2019-09-06 Ett utbud inspirerat av det franska köket och med fokus på kvalitet och hållbar produktion. Det är inriktningen på det nya Accelerator café by Pontus Frithiof som öppnar i Accelerators foajé vid Frescati samtidigt som konsthallen invigs.
 • Peter Kostenniemi mottog stipendium från Marta Sandwall-Bergströms Författarfond 2019-09-06 Peter Kostenniemi, doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, tog härom dagen emot sitt forskarstipendium från Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond vid en ceremoni på Svenska barnboksinstitutet.
 • Nobel Calling på campus 2019-09-04 I samarbete med Nobel Prize Museum arrangerar Stockholms universitet "Nobel Calling", en serie föreläsningar och aktiviteter 7-14 oktober, veckan då Nobelprisen tillkännages.
 • Forskningsprojekt vid SU får ERC-anslag 2019-09-04 Markus Kowalewski vid Fysikum har fått ett anslag på drygt 1,48 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet (ERC) för projektet ”Chemistry in Optical Nano Cavities: Designing Photonic Reagents and Light-Matter Materials”, eller CONICALM. ”Starting grant”-anslagen delades ut till totalt 408 forskare från 51 länder.
 • Juridik för innehåll på internet 2019-09-04 Personuppgiftskyddet blev starkare i och med EU:s dataskyddsförordning från maj 2018. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, började gälla den första januari 2019. Vad gäller vid myndigheten Stockholms universitet? Vilka lagar gäller dig i ditt arbete på webb och i sociala medier?
 • Sökmotoroptimera webb och webbsidor för att bli hittad av dina målgrupper 2019-09-04 Du får veta hur du bäst sökmotoroptimerar webben och hamnar högt upp i sökresultaten. Vad mallarna i Polopoly tar hand om och vilka möjligheter du som webbredaktör har för att bli hittad av dina målgrupper. Föranmälan krävs.
 • Möt Årets lärare 2019 — Om kreativitet i undervisningen 2019-09-04 Undervisning kan vara dötrist, tråkig och alldeles alldeles underbar. Vad är det som gör att vissa lärare lyckas hålla sitt engagemang och sitt intresse för att undervisa levande? Hur kan undervisning vara en kreativ process? Möt årets pedagogiska pristagare i ett engagerande panelsamtal om undervisning och lärande vid universitetet.
 • SU-open i golf 2019-09-04 Anmäl dig till årets viktigaste golftävling "SU-open" som i år går på Botkyrka GK onsdagen den 18/9
 • Utlysning av medel för praktiknära forskningsprojekt 2019-09-03 I höst finns möjlighet att ansöka om medel för praktiknära forskningsprojekt som utarbetats i nära samverkan med skolans huvudmän och lärare och som knyts till verksamheten vid STLS.
 • AW på Fakultetsklubben 2019-09-03 för medlemmar med gäster onsdag 6/11 kl 17-20
 • AW på Fakultetsklubben 2019-09-03 för medlemmar med gäster onsdag 27/2 kl 17-20
 • AW på Fakultetsklubben 2019-09-03 för medlemmar med gäster onsdag 8/10 kl 17-20
 • AW på Fakultetsklubben 2019-09-03 för medlemmar med gäster onsdag 4/9 kl 17-20
 • Universitetet skriver på FN-avtal om klimatarbete 2019-09-03 I juni undertecknade Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning. Det är det första lärosäte i Sverige som gör det.
 • Lär dig mer om öppen vetenskap 2019-09-03 Vad innebär öppen vetenskap för dig som forskare och hur kan du dra nytta av det i ditt arbete? Lär dig mer på en interaktiv workshop.
 • Autonomi och akademisk frihet i fokus på upptakten 2019-09-03 Utmaningarna för universitetens autonomi och akademiska frihet, globalt och lokalt. Det var temat vid årets upptakt för medarbetare den 29 augusti i Aula Magna.
 • Ge blod i Frescati 2019-09-03 Tisdag 17 september finns blodbussen i Frescati. Klockan 8.30–15.15 går det att lämna blod på vändplanen vid Södra huset, Universitetsvägen 10.
 • Ester Pollack och Sigurd Allern tilldelas Kurslitteraturprisets hederspris 2019-09-03 Medieforskarna Ester Pollack och Sigurd Allern tilldelas Kurslitteraturprisets hederspris 2019 för boken "Källkritik! Journalistik i lögnens tid" som släpps i augusti. Priset delas ut av Studentlitteratur den 4 september på Berns i Stockholm.
 • Frescatihallen ht 2019 2019-09-02 Stockholms studenters IF (SSIF) tar över gruppträningen i Frescatihallen fr.o.m. den 2 september 2019.