Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Naturvetenskapliga fakulteten söker 36 doktorander 2019-10-18 Lediga platser i utbildningen på forskarnivå finns inom 15 ämnen.
 • "Tredje tisdag" med nobelpristagare Frank Wilczek 2019-10-18 Höstregnet till trots tog sig ett stort antal alumner till Elite Palace Hotel för mingel och nätverkande. Och för att få lyssna på en nobelpristagare förstås.
 • 15 anslag från Riksbankens Jubileumsfond 2019-10-18 Riksbankens Jubileumsfond beviljar universitetet ett större program, elva projektbidrag, två infrastrukturprojekt och en Flexit-tjänst. Totalt rör det sig om närmare 70 miljoner kronor.
 • Svenskt-amerikanskt initiativ för AI och hållbarhet 2019-10-18 Amerikanska och svenska akademiker, svenska regeringen, Google, Ericsson, USAID, UNDP och UN Global Pulse möttes nyligen för att utröna hur artificiell intelligens (AI) kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.
 • Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Digital kompetens för undervisning 2019-10-18 Hur kan du använda digital informationsteknik i undervisningen för att öka dina studenters lärande och motivation? Lär dig värdera hur digitalisering påverkar dina studenters förväntningar på undervisningen, och hur du värderar och använder digitala stöd på ett pedagogiskt sätt.
 • Rädda Barnen i en förändrad tid. Flexit-medel till Anna Vogel och Rädda Barnen (2020–2022) 2019-10-17 Anna Vogel har i samarbete med Rädda Barnen fått Flexit-medel från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för projektet "Rädda Barnen i en förändrad tid. Inramning och berättelser för organisationens nya identitet." Syftet är att stödja organisationen att stärka och kommunicera sin nya identitet.
 • Rekordstor ökning av sökande till lärarutbildning 2019-10-17 17 procent fler vill läsa en lärarutbildning vid Stockholms universitet i vår jämfört med samma period förra året.
 • Lärarutbildningen reformeras 2019-10-17 Lärarutbildningen behöver refomeras genom att kraven på utbildningens skärps, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Två utredare ska ta fram förslag på åtgärder.
 • Workshop: Intercultural communication in research supervision 2019-10-17 This is a workshop about supervising postgraduate research students in intercultural contexts. You will be introduced to different ways of dealing with intercultural incidents, including different value systems, different ways of relating to hierarchy and characteristics of different cultures.
 • Har du fått en faktura på förnyelsen av Adobelicenser? 2019-10-17 Fakturor på förnyelse av Adobelicenser har börjat sändas ut. Det är viktigt att kontrollera att fakturan är rätt, och om du önskar returnera någon licens måste det ske inom 30 dagar från fakturadatum.
 • Högskolestudier leder till arbete 2019-10-17 Aldrig tidigare har så många, 84 procent, varit etablerade på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet. Allra bäst går det för de studenter som tagit en yrkesexamen, framför allt inom hälso- och sjukvård.
 • Ny folder om marina utbildningar! 2019-10-17 Nu har Östersjöcentrum samlat ihop information om hur du kan studera till marinvetare vid Stockholms universitet i en smidig och intressant folder.
 • 100 år av humaniora: Vad ska vi ha museer till? 2019-10-17 Vad har egentligen museerna för roll idag? Vilka utmaningar står de inför och hur gör de sig relevanta i samtiden?
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2019-10-17 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Kompetensutveckling för lärarutbildare 2019-10-16 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig som är verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare och forskare i lärarutbildning. Vi undersöker också lärarutbildarens professionella identitet, värderingar och relation till samhället.
 • Johan Brandtler utnämnd till docent i nordiska språk 2019-10-16 Johan Brandtler är docent i nordiska språk och universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Han forskar om och arbetar med svensk grammatik, men undervisar också i svenskt uttal och svensk fonologi.
 • Elisabet Tiselius utnämnd till docent i översättningsvetenskap 2019-10-16 Elisabet Tiselius är docent i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, och universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet. Elisabet Tiselius forskar om kognitiva processer i tolkning och översättning, samt utveckling av kompetens och expertkunnande hos tolkar och översättare som en del av dessa processer.
 • Nu kan du läsa SvD online 2019-10-16 Som anställd, forskare eller studerande vid Stockholms universitet kan du nu läsa hela Svenska Dagbladet online, var du än befinner dig.
 • Diana vill lyfta akademiskt läsande och skrivande 2019-10-16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Stockholms universitet har i höst fått en ny programansvarig. Diana von Börtzell-Szuch är glad åt det spännande uppdraget och ser många viktiga utvecklingsområden för programmet.
 • Sara ser flerspråkighet i skolan som en resurs 2019-10-16 Sara Snoder stormtrivs med livet som doktorand vid Institutionen för språkdidaktik. I sitt forskningsarbete följer hon flerspråkiga lärare som lär flerspråkiga barn att läsa och skriva, på svenska. Sara ser flerspråkighet i skolan som en resurs och hoppas att hennes forskning ska kunna användas i lärarutbildningen vid Stockholms universitet.
 • Workshop: En jämställd akademi — verklighet eller myt? 2019-10-16 Vi arbetar med aktiviteter och metoder som tar vi oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi vår handlingsberedskap ifall konflikter uppstår.
 • Workshop: Trimma dina undervisnings- och examinationsformer 2019-10-16 Vad har du prövat? Problembaserat lärande, undersökande arbetssätt, Active-Learning-Classroom och omvänt klassrum — modellerna och begreppen för hur vi kan tänka kring och organisera vår undervisning är många. Tillsammans med kollegor hittar du nya former och modeller för att utveckla undervisning och examination.
 • Frescatihallen ht 2019 2019-10-16 Stockholms studenters IF (SSIF) tar över gruppträningen i Frescatihallen fr.o.m. den 2 september 2019.
 • Nobel Calling Stockholm: vetenskap, skönhet - och en kvalificerad gissning 2019-10-16 Under Nobelveckan vänds världens blickar mot Stockholm där Nobelpriserna i fysik, kemi, fysiologi eller medicin samt ekonomi tillkännages. Stockholms universitet firade Nobelveckan med föreläsningar, direktsändningar, en tävling - och en kvalificerad gissning av Nobelpristagaren Frank Wilczek angående 2019 års Nobelpris i fysik.
 • Juridik för innehåll på internet 2019-10-15 Personuppgiftskyddet blev starkare i och med EU:s dataskyddsförordning från maj 2018. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, började gälla den första januari 2019. Vad gäller vid myndigheten Stockholms universitet? Vilka lagar gäller dig i ditt arbete på webb och i sociala medier?
 • Inventera behov av datorer inför att avtal löper ut 2019-10-15 Universitetets avtal för köp av datorer går ut den 30 november. Upphandling pågår men det är oklart när ett nytt avtal kan vara på plats. Verksamheter inom universitetet rekommenderas därför att göra en behovsinventering. 
 • Ny seminarie- och workshopserie om relationskompetens i undervisningen 2019 2019-10-15 Relationskompetens är en viktig kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerade samspel. Ny seminarie- och workshopserie för dig som undervisar vid universitet.
 • Internationell träff med fokus på öppen vetenskap 2019-10-15 Under en härlig höstvecka i september träffades 18 bibliotekarier från 13 olika lärosäten runt om i Europa för att diskutera övergången till öppen vetenskap. Konferensen arrangerades inom ramen för Erasmussamarbetet och hade titeln Erasmus Staff Week for Librarians: Towards Open Science.
 • ”Nu är vi redo att ta emot hotade akademiker” 2019-10-15 Under hösten kommer Stockholms universitet att erbjuda plats åt hotade akademiker från andra länder genom det internationella nätverket Scholars at Risk.
 • Högskoleföreningen firar 150 år 2019-10-14 År 1869 bildades Högskoleföreningen i Stockholm som en ny start på insatserna för att verka för en högskola – ett blivande universitet i Stockholm.
 • Så skriver du akademiskt 2019-10-14 I fjärde avsnittet av podden Bakom bokhyllan tar vi reda på hur man skriver akademiskt och klarar hemtentor och inlämningsuppgifter.
 • Podd #20 – Hur blir man årets bästa lärare? 2019-10-14 Årets lärare är ett pris som delas ut på universitetet för att uppmärksamma goda pedagogiska insatser. Men hur blir man en av årets bästa lärare? Vi pratar med studenter, med de som håller i priset och följer med på föreläsning hos en av dem som fick årets pris.
 • Podd#19 – Who watches the watchmen? 2019-10-14 Hur kan vi lita på forskningen vi läser är sann och av god kvalitet? Vem granskar forskningen, hur går det till och vad är svårigheterna? Det får du veta i nittonde avsnittet av Bakom bokhyllan.
 • Podd #15 – Amanda hamnade i omtentafällan 2019-10-14 På juristprogrammet pluggar många så ögonen blöder för att prestera höga resultat på tentorna. Vad händer om man inte matchar upp den högpresterande studiekulturen och hur tar man sig ur omtentafällan?
 • Workshop: Data Carpentry 2019-10-14 I samarbete med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan (Stockholm trio) håller Stockholms universitet en kostnadsfri tvådagarsworkshop i Data Carpentry – datahantering med olika programvaruinslag.
 • Till minne av Sara Danius 2019-10-12 Med stor sorg har vi mottagit meddelandet om vår medarbetare Sara Danius bortgång.
 • Projekt för att införa Office 365 för anställda har inletts 2019-10-11 IT-avdelningen har startat ett projekt som har som mål att ta fram ett beslutsunderlag för att införa Office 365 för anställda. Office 365 erbjuder olika applikationer, en lagringstjänst, och effektiviserar samarbete.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - lär känna våra nya fotografer 2019-10-11 Välkommen till ett temafika där du får träffa våra nya upphandlade fotografer.
 • Riksrevisionen granskar styrningen av ämneslärarutbildningen 2019-10-11 Riksrevisionen ska granska hur lärosätena bedriver ämneslärarutbildningen och hur regeringens styrning av mål och innehåll påverkar utbildningskvaliteten.
 • E-handla blommor i Raindance 2019-10-11 Nu finns leverantörerna Norr Mälarstrands Blommor AB och TerraPlants AB i e-handelsportalen.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev – det senaste brevet 2019-10-10 Få tips om vidareutbildning och forskning som rör skola och utbildning genom att prenumerera på Lärarutbildningens nyhetsbrev. Läs det senaste nyhetsbrevet här.
 • Statsvetare bevakar FN:s hållbarhetsarbete 2019-10-10 I september ägde FN:s klimatmöte i New York rum. Ett möte som samlade stats- och regeringschefer, företagsledare, forskare och aktivister från hela världen.
 • Hur kan du finansiera Open Access? 2019-10-10 Det är upp till respektive författare att själv avgöra vilken typ av finansiering som är lämplig vid varje publiceringstillfälle med Gold eller Hybrid Open Access som kräver författaravgift.
 • Forskare medverkar i ny Arktisutställning 2019-10-10 Från den 10 oktober pågår utställningen ”Arktis – medan isen smälter” på Nordiska museet. Utställningen har kommit till genom ett stort samarbete mellan forskare i hela Norden.
 • Problem att kombinera Adobe CC 2019 med nya macOS  2019-10-09 Nu har Apples nya operativsystem släppts. Vänta med att uppgradera eftersom det kan vara problem att kombinera det nya operativsystemet med de program du behöver. Det är till exempel ett känt problem att Adobeprogram inte fungerar med nya macOS.
 • Språk i teori och praktik 2019-10-09 Hur omsätts språk och flerspråkighet i praktiken? Vad betyder det för litteraturen, författarskapet och lärandet? Humanistiska fakulteten bjuder in till en uppvisning av och en hyllning till flerspråkigheten – i litteraturen, översättningen och lärandet.
 • Utlysning av medel för samarbeten inom profilområdena 2019-10-09 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samarbeten inom profilområdena. Utlysningen gäller forskning, utbildning och samverkan och sista ansökningsdag är den 21 november 2019.
 • Nobel Calling i Stockholm och på universitetet 2019-10-09 I samarbete med Nobel Prize Museum arrangerar Stockholms universitet "Nobel Calling", en serie föreläsningar och aktiviteter 7-14 oktober, veckan då Nobelprisen tillkännages.
 • Officiellt startskott för europeiskt samarbete 2019-10-08 Samarbetet CIVIS – European Civic University Alliance för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Den 1:a oktober gick det officiella startskottet för alliansarbetet.
 • Ny modell för lärarstudenternas VFU 2019-10-08 Nu blir den verksamhetsförlagda utbildningen ännu bättre för alla lärarstudenter. I höst införs en ny modell med VFU-skolor i nära samverkan med universitetet.