Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Strömavbrott på Kräftriket tisdag morgon 2019-11-12 Det är strömavbrott i Kräftriket pga en avgrävd kabel. Leverantören beräknar att strömmen kommer att vara tillbaka ca kl 10:25.
 • Lansering nya digitala utbildningskatalogen 2019-11-11 I projekt Webb2021 är nästa steg att institutioner kompletterar den digitala utbildningskatalogen med kursinformation och annat redaktionellt material som nu ligger på kurs- och programsidor på den egna webbplatsen. Detta påbörjas nu under november med några pilotinstitutioner och referensinstitutioner. Från december släpps sedan övriga institutioner in i de nya mallarna successivt.
 • Rektor deltog i kickoff för ”European Universities” 2019-11-11 Rektor Astrid Söderbergh Widding deltog i ett panelsamtal under startevenemanget för Europeiska kommissionens projekt ”European Universities”. Stockholms universitet ingår i Civis, ett av de nätverk som ingår i projektet.
 • Synpunkter på framtidens forskningspolitik 2019-11-11 Den 30 oktober lämnade Stockholms universitet synpunkter till regeringen gällande det påbörjade arbetet med en ny forskningspolitisk proposition. Bland annat lyfts lärosätens självständiga roll i samhället samt behovet av en förstärkt finansiering av den nationella forskningsinfrastrukturen
 • Universitetets nyhetsbrev till alla anställda 2019-11-11 Från november kommer universitetets externa nyhetsbrev ut oftare. Du som anställd får nu också nyhetsbrevet automatiskt till din universitetsmejl.
 • Seminarievecka inom svensk-japanskt lärosätessamarbete 2019-11-11 Åldrande, materialvetenskap, hållbarhet samt innovation är de teman som samlar 200 personer från åtta japanska och sju svenska universitet under veckan för det avslutande forskningsseminariet inom Mirai-projektet. Ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans och rektor Astrid Söderbergh Widding talar vid måndagens välkomstmottagning. Värdar är Stockholms universitet och Uppsala universitet.
 • Förändringar i lönekostnadspåslaget för 2020 2019-11-11 Universitetets interna lönekostnadspåslag (LKP) höjs den 1 januari 2020 till följd av ökade pensionsavgifter. Ytterligare en förändring gällande löneavgifterna som träder i kraft vid årsskiftet är att samtliga anställda oavsett ålder kommer att omfattas av samma LKP.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2019-11-11 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • Frukostträff: Civis – en europeisk allians för mobilitet och samarbete 2019-11-11 Välkommen till Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat internationalisering!
 • Upptäck universitetets dolda skatter! 2019-11-11 Få en guidad visning av konstsamlingarna i Spökslottet och upptäck några av universitetets samlingar.
 • Vetenskapsrådets medel tillfaller forskning vid HSD 2019-11-11 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Vid SU har sex forskare beviljats medel, sammanlagt drygt 32 000 000 kr.
 • Hållbarhetsforum lyfte frågor om demokrati och populism 2019-11-11 Forskning och högre utbildning har stor betydelse för att hantera miljö- och samhällsutmaningar. Det var ett viktigt budskap vid Hållbarhetsforum.
 • Hårdare tag mot kemikalieblandningar 2019-11-11 Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss och vad bör göras? Professor Christina Rudén har överlämnat en rapport till regeringen.
 • Var med och fira fakulteten! 2019-11-08 2019 fyller Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 100 år. Det vill vi fira genom att bjuda in medarbetare och studenter vid fakulteten till ett jubileumsfirande i Aula Magna den 17 december kl. 13-16. Är du intresserad av att medverka i firandet?
 • Stockholms universitet och Agenda 2030 2019-11-08 Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, främja god hälsa och utbildning, öka jämställdhet och jämlikhet, säkra de mänskliga rättigheterna för alla samt främja fred och hållbar tillväxt. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området 2019-11-08 Inför 2019 har Humanvetenskapliga områdets profilområden reviderats - några har ändrats, några har tagits bort och några har tillkommit. Årets profilseminarier kretsar kring vart och ett av de nya profilområdena.
 • Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2019 2019-11-07 Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vad de har gjort och hur det gick.
 • Workshop: ABC-metoden stödjer lärarlag utveckla kursdesign mot blandade lärmiljöer 2019-11-07 Tillsammans med dina kollegor i ett lärarlag, lär er arbeta med ABC-metoden för utveckling av kursdesign. Workshopen stödjer kursutveckling mot blandade lärmiljöer.
 • Ny upptäckt kan ge mer miljövänlig kemi 2019-11-07 Förenklade kemiska processer med mindre avfall och biprodukter. Det är möjliga fördelar av en ny upptäckt av forskare vid Stockholms universitet.
 • Primula webb – utbildning i PA-systemet 2019-11-07 En utbildning för att ge dig som arbetar med personaladministration information om grundläggande, nya rutiner och processer i PA-systemet Primula.
 • Fakultetsklubben inbjuder till föreläsning 2019-11-07 med professor Hillevi Ganetz
 • Nobelföreläsningarna 2019 2019-11-06 Kungliga Vetenskapsakademiens årliga Nobelföreläsningar med årets pristagare i kemi, fysik och ekonomi. Föreläsningarna äger rum i Aula Magna, Frescati.
 • Rektor deltar i europeiskt panelsamtal om framtidens universitet 2019-11-06 Torsdag 7 november deltar rektor Astrid Söderbergh Widding i ett panelsamtal kring Europeiska kommissionens projekt ”European Universities”. Stockholms universitet ingår i ett av de nätverk som ingår i projektet. Panelsamtalet kan följas direkt på webben.
 • 5 miljoner från Vetenskapsrådet till projektet: Optimal kalibrering 2019-11-06 I Vetenskapsrådets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap har projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo (från Statistiska Instiutionen).
 • Samverkansmeritering – möjligheter och utmaningar 2019-11-06 Samverkan har alltid varit en naturlig del av forskarnas arbetsuppgifter, men behovet av att synliggöra och systematisera aktiviteter om samverkan har ökat. För forskning och undervisning finns olika ”mätverktyg”, men hur kan samverkan mätas? Välkommen till en paneldiskussion där samverkan och samverkansmeritering kommer att belysas från olika perspektiv.
 • Dags för IT-avdelningens servicemätning 2019-11-05 IT-avdelningen mäter regelbundet användarnöjdhet genom att skicka ut en enkät. Årets servicemätning fokuserar på de tre största centrala IT-tjänsterna och skickas ut i dagarna till utvalda medarbetare.
 • Vinnare av Stockholmspriset i kriminologi 2019-11-05 Stockholmspriset i kriminologi 2020 tilldelas Philip J. Cook och Franklin E. Zimring för evidensbaserade forskning kring vikten av vapenlagar.
 • Samarbetsavtal mellan RISE och Stockholms universitet 2019-11-05 Forskningsinstitutet RISE och Stockholms universitet har tecknat ett ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. Avtalet är en viktig grund för det gemensamma arbetet med att få till stånd fler samarbetsprojekt.
 • 5,9 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt: Samskapad sex- och samlevnadsundervisning 2019-11-05 I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola beviljats 5 918 511kr. Auli Arvola Orlander från MND är medverkande forskare tillsammans med Lisa Öhman (HSD), Simon Ceder (Konstfack) och projektledare Karin Gunnarsson (IPD).
 • Projektbidrag för forskning om migration och integration 2019-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag för Forskning om migration och integration 2019. Vid Stockholms universitet har tre forskare beviljats medel.
 • 81 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 2019-11-04 Vetenskapsrådet har beslutat om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. 19 forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel, om sammanlagt drygt 81 miljoner kronor.
 • Välkommen IT-arenan! 2019-11-04 IT-arenan är IT-avdelningens nya nätverk för data- och systemansvariga, adminstrativa chefer och andra IT-intresserade. Välkommen med din anmälan!
 • 154 miljoner till naturvetenskaplig forskning 2019-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka forskare som beviljas bidrag inom naturvetenskap och teknik 2019. 45 projekt vid Stockholms universitet får bidrag.
 • Sex forskare inom utbildningsvetenskap får bidrag från Vetenskapsrådet 2019-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Vid Stockholms universitet har sex forskare beviljats medel
 • Projektbidrag inom medicin och hälsa 2019-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom medicin och hälsa 2019. Sex bidrag går till Stockholms universitet.
 • Utredning ser över innovationsstöd till lärosäten 2019-11-04 Innovationsstödet som erbjuds vid lärosätena behöver utvecklas och bli mer ändamålsenligt för att kunskap ska komma till nytta i samhället på ett bra sätt. En särskild utredare ska därför se över bland annat hur forskare och studenter i hela landet kan få ett ännu bättre stöd i innovations- och kommersialiseringsprocessen.
 • Crosscuts Internationella Filmfestival | 22-24 Nov | Stockholm 2019-10-31 Välkommen till Stockholms första miljöhumanistiska festival för text och film Crosscuts som går av stapeln den 22 – 24 november på Bio Rio. Hedersgäster på årets festival är filmskaparen och författaren Trinh T Minh-ha samt stadsforskaren och sociologen Saskia Sassen.
 • Andelen internationella doktorander i Stockholm ökar 2019-10-31 En ny rapport från Stockholms Akademiska Forum visar att andelen internationella doktorander i Stockholm har ökat med 14 procentenheter över tioårsperioden 2008-2018
 • Känner du till universitetets kanaler för kommunikation? 2019-10-30 Behöver du kommunicera internt inom universitetet, eller kommunicera och sprida budskap till universitetets externa målgrupper?
 • Webbstuga för Polopolyredaktörer inom Stockholms universitet 2019-10-30 Vill du utnyttja möjligheterna för effektivare spridning av stöd-, eller nyhetsinformation? Bli bättre på att sökmotoroptimera dina webbsidor och göra dem tillgängliga? Du får tips och råd om text och språk på webben, samt vilka lagar och förordningar som gäller.
 • Extra (fjärde) utlysning inom samarbete med Tokyo universitet 2019-10-30 Sista ansökningsdatum för denna utlysning är 27 november 2019.
 • Aktivt mingel på After Work-premiär 2019-10-29 Många tog chansen att återse gamla studiekamrater och knyta nya kontakter när premiären av ”Tredje tisdag” gick av stapeln den 17 september.
 • Uppdaterat om universitetets kommunikationsarbete 2019-10-28 Universitetets kommunikationspolicy är uppdaterad och beslutad av rektor. Den nya policyn omfattar även sådant som tidigare återfanns i en separat kommunikationsplattform. Policyn återfinns under Styrdokument på Medarbetarwebben och översätts för närvarande även till engelska.
 • Säkerhetsläcka kan ge risk för riktat nätfiske 2019-10-28 Adobe har haft en säkerhetsläcka där viss information har läckt ut. Läckan har täppts till och det går i dagsläget inte att avgöra om universitetet är drabbat. Var extra misstänksam mot mejl med erbjudanden, särskilt från Adobe.
 • Alumnverksamhet vid Stockholms universitet 2019-10-28 Alumnkoordinatorerna vid Samverkansavdelningen sammankallar, samordnar och leder arbetsgrupper samt bedriver centrala projekt och evenemang med alumner i fokus.
 • Maria Wendt utsedd till pedagogisk ambassadör 2019-10-28 Maria Wendt är utsedd till pedagogisk ambassadör vid Centrum för universitetslärarutbildning. Projektet hon kommer att driva handlar om kvalitetsförbättring i det självständiga arbetet.
 • Latinamerikainstitut får nordisk status 2019-10-24 Nordiska Latinamerikainstitutet är det nya namnet på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet. Förhoppningen är att stärka den nordiska samverkan inom forskning och utbildning.
 • Digital enkät om universitetets interna kommunikation 2019-10-24 För att få djupare kunskap om hur den interna kommunikationen inom universitetet kan utvecklas genomförs under november en digital enkätundersökning. Undersökningen riktas till alla medarbetare och chefer inom förvaltningen samt till administrativa chefer på institutionsnivå.
 • Podd #21 – Draknästet på SU 2019-10-24 På Stockholms universitet frodas ideligen kunskap och idéer men hur fångar universitetet upp alla innovationsidéer som studenter och forskare bär på?
 • Stockholms universitet med i The Conversation 2019-10-24 Från och med oktober 2019 är Stockholms universitet med i det digitala magasinet The Conversation där forskare skriver artiklar och kommenterar aktuella nyhetshändelser i världen.