Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Workshop: Pedagogisk skicklighet — hur den beskrivs, styrks och bedöms 2021-06-17 Vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Hur kan den specificeras i krav och beskrivningar? Hur kan den beläggas av sökande och hur bedöms den av sakkunniga? En workshop för dig som arbetar med dessa frågor där du får träna på autentiskt material och diskutera hur pedagogisk skicklighet styrks i ansökningar, diskutera bedömning i relation till ställda krav och formulera ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet.
 • Dekanus har ordet – juni 2021 2021-06-17 Yvonne Svanström sammanfattar terminen och lyfter ett par tankar inför höstens återgång till campus.
 • Sören Holst undervisar fysik med kärlek 2021-06-17 2021 blev Sören utnämnd till Årets lärare tillsammans med fyra andra från Stockholms universitet. 282 personer var nominerade. - Det är roligt när studenterna upptäcker att de kan och förstår fysik, säger Sören Holst.
 • Södra huset campus Frescati Foto: Per Larsson Expertlista sommar 2021 2021-06-16 Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från hemmasemester till gifter i solkräm.
 • Foto: Andy Brown/Mostphotos Nästa steg taget mot en samlad organisation av lärarutbildningarna 2021-06-15 Arbetet fortskrider för att skapa en mer samlad lärarutbildning med en tydligare och mindre komplex organisation. Nu har fyra arbetsgrupper lämnat in sina förslag på hur detta kan uppnås.
 • Foto: Anna-Karin Landin Hoppingivande för framtiden 2021-06-15 Efter nästan tre terminer med undervisning online och arbete hemifrån kändes det som en ljusning när regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer offentliggjordes, och beslut kunde fattas om en gradvis återgång till verksamhet på plats – även om det är för tidigt att blåsa faran över; pandemin pågår fortfarande.
 • Adress på paket/brev till SU från utlandet 2021-06-15 Undvik att paket fastnar på utlämningsställen genom att ange rätt adress.
 • Annonsering och marknadsföring i egna och andras kanaler 2021-06-15 Hur kan jag nå ut till rätt personer med mitt budskap? Vilka kanaler ska jag använda? Räcker det med att göra ett inlägg? Eller behöver jag annonsera också? Bör jag gå med en annons i en annonsbilaga?
 • Avgiftsfri parkering vid Campus Frescati till sista september 2021-06-15 För tillfället gäller gratis parkering vid Campus Frescati för universitetets medarbetare. Fortsatt avgiftsfri parkering vid Campus Frescati gäller t.o.m. 30 september 2021
 • UHR ska ansvara för höstens genomförande av högskoleprovet 2021-06-14 Regeringen har beslutat att Universitets- och högskolerådet (UHR) ska ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Regeringen har också beslutat att förlänga den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planeringen och genomförandet av provet.
 • Lagra forskningsdata 2021-06-14 Stockholms universitet erbjuder en struktur för lagring av forskningsdata som är tillgänglig för forskare och doktorander vid Stockholms universitet.
 • Personalgymmet – Öppnar den 1 september 2021-06-11 Gymmet är fortfarande stängt, men den 1 september öppnar vi åter personalgymmet för medarbetare vid Stockholms universitet.
 • Nattens näckrosor – se filmen om jättenäckrosen i Bergianska trädgården 2021-06-11 Jättenäckrosorna härstammar från Sydamerika och växer i Amazonas och Paranáflodens biflöden. De är nattblommare vilket betyder att de slår ut först när det blivit mörkt.
 • Promenadslinga i Bergianska trädgården visar landväxternas evolution 2021-06-11 Välkommen till en promenad längs Evolutionsslingan med skyltar och en karta som berättar den spännande historien om växternas ursprung. Följ med på en tidsresa flera hundra miljoner år tillbaka i tiden.
 • Nätverk för kvinnliga skogsägare präglas av maskulina ideal 2021-06-10 Traditionellt manliga ideal inom skogsindustrin har bidragit till att kvinnliga skogsägare organiserar sig i egna nätverk. Men hur kan nätverken förstås? Och varför finns en ovilja hos nätverken att beskrivas som jämställdhetsprojekt?
 • Horizon Europe Info days 2021-06-10 From June 28th till July 9th. The 10-day event will give prospective applicants and other stakeholders of EU research and innovation the opportunity to get information and ask questions about main funding instruments, processes of Horizon Europe and what is new.
 • Klart för ny certifiering enligt miljöstandard 2021-06-09 Nu har universitetet alla förutsättningar att återfå miljöcertifikatet enligt ISO 14001, det visar resultatet från den externa revisionen.
 • Exportkontroll 2021-06-08 Produkter med dubbla användningsområden (PDA) är produkter som kan användas både civilt och militärt. Dessa produkter får inte exporteras utanför EU utan tillstånd och i vissa fall krävs även tillstånd för överföring inom EU. Universitetet måste säkerställa att all hantering av PDA genomförs i enlighet med gällande lagar och regleringar.
 • Dekanus har ordet – mars 2021-06-08 – Det nya året är också en ny mandatperiod för fakultetsnämnd och fakultetsledning. Många nya, kloka personer tar plats, säger Yvonne Svanström, ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Förlängd tillfällig extra friskvårdstimme! 2021-06-08 Erbjudandet om en extra tillfällig friskvårdstimme per vecka förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2021.
 • Särskilt pedagogiskt stöd har flyttat på Medarbetarwebben 2021-06-08 Särskilt pedagogiskt stöds sidor på Medarbetarwebben har flyttat till ingången ”Studieadmin”.
 • Workshop: Can we really develop Wikipedia assignments at the university? 2021-06-08 Wikipedia is a well-used source of knowledge. Its reputation has also become better within the academy and formal education, not only being the everyday target for looking up things. However, in order for Wikipedia to be used to its full potential, we must know both how it functions, how we can work with it in a source critical manner, and how we ourselves can contribute to the medium.
 • Podd #36: Ensamma tillsammans – så påverkas vi av det digitala livet 2021-06-08 Tiden under coronapandemin har för många inneburit ett arbets- eller studieliv på distans. Hur har den här snabba digitala omställningen påverkat oss? Och vad tar vi med oss till det nya normala?
 • Matilda Baraibar utsedd till årets lärare för sitt studentengagemang 2021-06-07 En av 2021 års pristagare av Årets lärare vid Stockholms universitet är Matilda Baraibar, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Lena Hübner: "Viktigast att möjliggöra lärarutbildningarnas höga kvalitet" 2021-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan januari 2021 ett nytt dekanat. Vi möter docent Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete som är ny vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning.
 • Test av brandlarm 2021-06-04 Brandlarmen testas kvartalsvis i de hus som Akademiska Hus ansvarar för i Frescati, Kräftriket och Studentpalatset. Vecka 24 (juni, 2021) kommer dessa att ske enligt följande.
 • Uppdaterad baspresentation i Powerpoint 2021-06-04 I Mediabanken finns nu SUs uppdaterade Baspresentation i Powerpoint, på svenska och engelska.
 • ”Publicera” har flyttat till su.se/forskare 2021-06-04 Bibliotekets information och tjänster för forskare under ingången Publicera ovan har flyttat till Medarbetarwebben. Allt finns numera tillgängligt under su.se/forskare.
 • Frekvens för ekonomisk uppföljning 2021-06-04 Rektor har 2018-04-19 fattat beslut om frekvens för ekonomisk uppföljnings (dnr SU FV-1.1.5-1405-18). Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av rektor (dnr SU FV-1.1.5-1936-14) .
 • Introduktion för nyanställda kommunikatörer 2021-06-03 Välkommen till introduktionsutbildningen för dig som är nyanställd kommunikatör eller nyligen har fått kommunikation som en av dina arbetsuppgifter!
 • Samverkansinlärning ger effektivare studier 2021-06-03 Intresset för samverkansinlärning ökar vid universitetet. Flera institutioner har prövat den pedagogiska modellen.
 • Behandling mot sömnlöshet bör skräddarsys utifrån patienten 2021-06-03 Många patienter som behandlas mot sömnlöshet blir inte av med sina problem. Hur fungerar egentligen de olika terapierna? Och kan terapi anpassas mer till individen? En ny studie syftar till att förbättra KBT-vården vid insomni.
 • Yvonne Svanström Foto: Ingmarie Andersson Prefekterna centrala för vår verksamhet 2021-06-03 Det glädjande beskedet att universiteten får undervisa på campus igen kom i dagarna. Hur möjliggörs en återgång på bästa sätt?
 • Tisdagsfys på Zoom Foto: Anne Heikkinen Sandberg Vill du yoga, träna, promenera — här finns entusiasterna att ta rygg på 2021-06-03 Här är träningsentusiasterna som anordnar friskvårdsaktiviteter för kollegor på Stockholms universitet.
 • Årets lärare utsedda 2021-06-03 2021 års pristagare av Årets lärare är Matilda Baraibar, Sören Holst, Adam Jacobsson, Christophe Premat, samt Anna-Lena Ström.
 • Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet 2021-06-03 Rektor har 2013-09-19 fattat beslut om Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet (dnr SU FV 6.1.1-2564-13). Rektor har 2017-02-02 fattat beslut om ett tillägg till rutinerna för ingående av avtal om cotutelle.
 • Ariel Kahrl. Foto: Privat Enkät: Hur ser dina sommarplaner ut i år? 2021-06-02 Cykla, campa och visa besökare runt i skärgården. Dessutom forskning om det centralarktiska ekosystemet och hemmaturism. Det är några medarbetares planer för sommaren.
 • Ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning 2021-06-02 Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova har på uppdrag av regeringen presenterat ett gemensamt förslag på en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av nya medel inom basanslaget. Modellen bygger på att lärosätena själva definierar profilområden som bedöms av sakkunniga inför att regeringen ska fördela resurser.
 • Ett år med undervisning online — vad tycker studenter och lärare nu? 2021-06-01 Nu är det dags för en uppföljning av förra årets enkätundersökning där studenter och lärare delade med sig av sina erfarenheter av övergången till undervisning online i samband med Coronautbrottet. Vad har hänt sedan dess och hur har det gått?
 • Kommunikationsnätverksträff 2021-06-01 Förmiddagen den 18 juni kommer du som är medlem i Kommunikationsnätverket att kunna delta i sommarens Kommunikationsnätverksträff.
 • Beslut om återgång till undervisning och examination på campus 2021-06-01 Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om utbildning på distans för universitet och högskolor från den 1 juni. Med anledning av detta har rektor beslutat att från 1 juni påbörja en gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination.
 • Sommaruppehåll för beställning av kemikalier/gas 2021-06-01 Behöver du kemikalier eller gas i sommar? Planera ditt inköp och gör en beställning i Serviceportalen före den 12 juli.
 • Universitetens framtida roll – utmaningar och möjligheter 2021-06-01 En föränderlig värld påverkar även universitetens framtida roll. Samtidigt är kanske universitetens betydelse i samhället viktigare än någonsin. Det handlar om allt från hur universiteten kan bidra till FN:s mål om hållbar utveckling till hur högre utbildning kan följa med i en allt mer digital tidsålder. I en ny antologi diskuterar en rad forskare frågor som dessa. Antologi är resultatet av det treåriga Calie-projektet som har fokus på innovation och ledarskap inom högre utbildning.
 • Begränsad service 18–24 juni 2021-05-31 Bibliotekssystemet uppgraderas i vecka 25 och under uppgraderingen går det inte att söka, beställa eller köa på böcker.
 • Kostnadsställe 2021-05-31 Dimensionen Kostnadsställe ger information om universitetets organisatoriska struktur och ansvarsfördelning. Kostnadsställe ersätter de befintliga dimensionerna Institution och Enhet.
 • Chefspolicy vid Stockholms universitet 2021-05-28 Rektor har 2013-02-14 beslutat om Chefspolicy vid Stockholms universitet (dnr SU 814-0915-12).
 • Min arbetsplats: Växeln 2021-05-28 Mellan 65 000 och 70 000 samtal kommer in till växeln på Stockholms universitet varje år.
 • Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet 2021-05-28 Rektor har 2016-02-25 beslutet om Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet (dnr SU SU FV-1.1.2-0592-16).
 • Ny våg av nätfiskemejl och hotmejl 2021-05-27 En ny våg av nätfiskemejl och hotmejl sköljer över oss just nu. Mejlen varierar mellan olika typer av hot och mejl som ser ut att komma från DHL som meddelar att du har paket på väg.
 • Kopieringsavtal 2021-05-27 Avtal om kopiering inom universitets- och högskoleområdet gällande fr.o.m. den 1 januari 2014.
 • Riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial 2021-05-27 Rektor har 2013-01-24 fattat beslut om Riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial (dnr SU 50-2676-12).
 • Forskningsmedel till strategiska forskningssatsningar 2021-05-26 Områdesnämnden för humanvetenskap har beviljat sju olika forskningsprojekt totalt 729 000 kronor i bidrag till strategiska satsningar. Satsningen syftar till att uppmuntra fakultetsöverskridande forskning och att ge stöd till innovativa forskningsinitiativ.
 • Tio tips som gör din Zoom-undervisning mer tillgänglig 2021-05-26 Att undervisa online kan många gånger upplevas som en svår uppgift om man inte är van och det kan då vara lätt att glömma bort tillgängligheten. Här är konkreta tips som gör din Zoom-undervisning mer tillgänglig.
 • Öppet seminarium: Grabbkultur i våra universitetsmiljöer — erfarenheter från England och Sverige 2021-05-25 Gäst: Professor Carolyn Jackson, forskare inom genus och utbildning från Lancaster University berättar om sin forskning kring universitetspersonalens upplevelser och uppfattning av grabbkultur i engelsk universitetsmiljö. Därefter diskuterar och jämför vi med våra erfarenheter från svenska universitetssystemet. Välkommen universitetslärare och övriga yrkesgrupper vid SU.
 • Vaccination mot covid-19 under arbetstid 2021-05-25 Medarbetare som bokat vaccination mot covid-19 kan göra detta under arbetstid utan att registrera detta på något särskilt sätt, men meddela din frånvaro till din närmsta chef.
 • Boosta din relationskompetens och öka dina studenters lärande 2021-05-24 Lärares pedagogiska relationskompetens har stor betydelse för de lärmiljöer som skapas i grupper och i ju med det studenters lärande. Den spelar också stor roll för din egen tryggheten som professionell lärare i akademin. Lär dig hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom fungerande samspel.
 • Lappkärrsgången stängd för passage 2021-05-20 Under tiden maj-augusti 2021 fortsätter (Stockholm Exergi) arbetet att byta ut fjärrvärmerör på universitetsområde Frescati. Markarbetet är omfattande och bland annat kommer Lappkärrsgången att vara stängd för passage.
 • Åtkomst till mejl från utlandet nu möjlig igen 2021-05-20 Den tidigare spärren för att hämta mejl från utlandet är nu hävd och det går alltså bra att komma åt SU-mejlen även om du befinner dig utomlands.
 • Vid Albano: Ökad självförsörjning genom geoenergi 2021-05-20 Genom en geoenergianläggning blir universitetslokalerna vid Albano självförsörjande på värme och kyla – vilket minskar mängden levererad energi med upp till 75 procent.
 • Accelerator visar konst på tio språk 2021-05-19 Nu är det möjligt att boka en kvarts introduktion till konstutställningen ”Experimentalfältet” på tio olika språk.
 • Workshop on Digital teaching and learning essentials 2021-05-19 Learn how digital tools, open educational resources and online collaborative learning settings can be utilized effectively for teaching and learning. An introduction to possibilities and instruments when designing online courses, as well as a presentation of the course Open Networked Learning.
 • Fruktkorg i sommar? 2021-05-19 Tillfälligt uppehåll av fruktleveranserna under sommaren 2021.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - Sociala medier 2021-05-18 Lyssna till ett temafika där du får tips på hur du kan arbeta med våra sociala mediekanaler. Vid detta temafika får du handfasta tips kring hur du bäst kan arbeta med inlägg och kommentarer i sociala medier men också vad du bör tänka på för att nå ut så effektivt som möjligt.
 • Högskoleföreningen prisar vetenskapliga prestationer 2021-05-18 Högskoleföreningen i Stockholm har beslutat att utse pristagare för framstående vetenskapliga prestationer, denna gång både för åren 2019 och 2020.
 • Foto: Mostphotos Internationell rekrytering – så kan väntetiden minskas 2021-05-18 Att få arbets- och uppehållstillstånd för utländska forskare och doktorander kan ta tid. Här är några tips för att underlätta processen.
 • Workshop: Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling 2021-05-17 Lär dig använda Athena, Zoom och andra verktyg i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshopen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling och kursdesign.
 • Workshop: Video i dina kurser ─ intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon 2021-05-17 Dagens mobiltelefoner har ofta en mycket bra kamera. Med hjälp av den kan du göra intervjuer och filma i miljöer utanför föreläsningssalen. I workshoppen lär du dig göra bra inspelningar med din mobiltelefon. Hur du får professionell kvalité på videobild och inspelningsmiljö, får till riktigt bra ljud och ljus, gör en intervju och slutligen redigerar materialet till en schysst film.
 • Workshop: Undervisa för en hållbar utveckling 2021-05-17 Upptäck tillsammans med kollegor hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisning i förhållande till våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.
 • Åsa Borin. Foto: Rickard Kilström I väntans tider 2021-05-17 Nu känns det som att det är många saker vi går och väntar på. Sommaren, men också möjligheten till vaccinering och en återgång till ett mer normalt liv. Något som vi också väntar på är införandet av en ny ekonomimodell och ett nytt ekonomisystem.
 • Birkas hamn – en port mot världen 2021-05-17 Publikationen Birka´s Black Earth Harbour. Archaeological investigations 2015-2016 redovisar resultaten från återundersökning av fundamenten till en av bryggorna i Birkas hamn.
 • ”Mentorsprogrammet gav mig samhörighetskänsla med universitetet” 2021-05-12 Vi ställde tre snabba frågor till Marie Gustafsson Sendén som är biträdande lektor vid Psykologiska institutionen och deltog i förra omgången av Mentorsprogrammet.
 • Mentorsprogrammet tillbaka till hösten 2021-05-12 Till hösten är det dags för Mentorsprogrammet att starta upp på nytt. Den lyckade satsningen från Humanvetenskapliga området sammanför juniora forskare med mentorer.
 • Omvandla din salstentamen till hemtentamen 2021-05-12 I pandemins fotspår har många lärare blivit tvungna att planera om sina examinationer eftersom det inte har varit möjligt att samla studenter i tentamenssalar. I den här resursen får du konkreta råd och tips som gör din hemtentamen mer rättssäker och reliabel.
 • Campus Frescati agerade uppsamlingsplats vid masstestning 2021-05-11 Nyligen genomförde Folkhälsomyndigheten en landsomfattande testning av befolkningen, i syfte att få en ögonblicksbild av smittläget. Campus Frescati agerade uppsamlingsplats åt Hemvärnet som hjälpte till under insatsen GLORIA 14.
 • Anti-Racism Working Group Seminar: Paula Mulinari, Associate Professor at Malmö University 2021-05-10 Topic: Racialization of Time
 • Workshop: Så jobbar du med studenters skrivkompetens 2021-05-10 Vad ser dina studenter som utmanade i sitt skrivande? Hur du kan stärka dina studenter som skribenter? Lär dig arbeta med utveckling av studenters skrivkompetens. Med stöttande undervisning och utvecklande återkoppling på studenttexter kan du uppmärksamma studenter på ofta osynliga konventioner som hör ihop med akademiskt skrivande. Något som också bidrar till breddat deltagande och ökad genomströmning.
 • Lönerevision 2021 klar – datum för undertecknande av avtal 2021-05-10 Stockholms universitet och de fackliga organisationerna har nu tecknat avtal om nya individuella löner i lönerevisionen 2021.
 • Workshop: Online discussion and argumentation in teaching 2021-05-10 In this workshop we will explore how to use asynchronous online discussion and argumentation in teaching. Taking a highly hands-on approach, the workshop will arm participants with different teaching activities and teaching resources that they can make use of for their own lessons, in Athena and other systems. The workshop is a collaboration between Stockholm University and the Singapore University of Social Sciences, co-taught by lecturers from the two Universities.
 • Gör en djupdykning i hybridundervisning 2021-05-07 Läs din högskolepedagogiska kurs i hybridformat. I höst erbjuder Centrum för universitetslärarutbildning universitetets lärare att läsa baskursen UL1 på ett nytt sätt i nya hybridlärosalar i campus Albano.
 • Workshop: Video i dina kurser ─ motiverande kursdesign och skärminspelning 2021-05-07 Du är universitetslärare och vill få grepp om hela processen när det gäller att skapa en videoinspelning för din kurs, allt ifrån konceptutveckling och manus till skärminspelning samt publicering i till exempel Videotjänsten eller i Athena.
 • Almar fälls på Frescati 2021-05-07 Almsjukan har tyvärr drabbat almarna på Frescati och därför kommer alla dessa träd att tas ner.
 • Fyllnadsval fakultetsnämnden 2021 2021-05-07 Valberedningen föreslår att professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI), utses till ny suppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden under resterande del av mandatperioden som sträcker sig till och med 2023.
 • Foto: Niklas Björling. Nu påbörjat: upphandling av kemikaliehanteringssystem 2021-05-07 Arbetet med att upphandla ett kemikaliehanteringssystem för Stockholms universitet har påbörjats och är inne i det initiala, informationsinhämtande, skedet.
 • Workshop: Glappet — undervisa nya studenter till att bli självständiga inlärare 2021-05-07 Vilka erfarenheter av undervisning har nya studenter med sig från gymnasiet? Hur kan du hjälpa dina studenter att utvecklas till självständiga inlärare? Med stöttande undervisning kan du som lärare överbrygga det glapp som många studenter upplever mellan gymnasiets undervisningsformer och högre studier, och på så vis också minska avhopp och öka genomströmningen på dina kurser.
 • Erika Höghede. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin Workshop: Så gör du en professionell videoinspelning på kontoret eller hemma 2021-05-07 Universitetslärare producerar allt mer media hemma och på sina kontorsrum. Det kan handla om förinspelad film till Omvänt klassrum eller direkt kommunikation via till exempel Zoom. Hur gör du då dina produktioner på ett professionellt sätt? Lär dig mer i virtuell workshop med mediepedagog Jonas Collin. Gästföreläsare: Erika Höghede ─ skådespelerska och expert på icke-verbala uttryck
 • Vägledarinfo – ett nyhetsbrev från Studentavdelningen 2021-05-07 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Ny rutin – Kontaktperson för lokalvård 2021-05-07 Nu finns en ny rutin som innebär att prefekt, föreståndare direkt underställd dekanus, eller avdelningschef inom förvaltningen, själv kan tilldela rollen som kontaktperson för lokalvård.
 • Utbildningar i digital tillgänglighet för alla medarbetare 2021-05-06 Funka.com erbjuder utbildningsfilmer i ämnet digital tillgänglighet till alla medarbetare på Stockholms universitet.
 • Ledigt jobb: Forskare i GENPARENT-projektet 2021-05-06 En plats som forskare i GENPARENT-projektet vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet. Anställningen avser heltid och gäller under ett år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.
 • Nina Kirchner – isforskare i kamp mot klockan 2021-05-05 Tarfala forskningsstation är en av världens vackraste arbetsplatser, men också en av de mest svårjobbade. Nina Kirchner, ny föreståndare för Tarfala, är just hemkommen efter vårvinterns fältsäsong. Nu tar nästa fas vid, den där alla årets data ska analyseras.
 • Christina Schaffer vid Institutionen för naturgeografi talade om hållbarhetsaspekter i utbildningen. Hållbarhet viktigt inom utbildningen 2021-05-05 Hållbarhetsperspektiv inom utbildningen är en central del i universitetets klimatfärdplan. Frågan diskuterades vid årets Hållbarhetsforum och nu fortsätter arbetet med att skapa forum för att utveckla sådana utbildningar.
 • Podd #35 – Hur står sig forskningen i en infodemi? 2021-05-03 I spåren av coronapandemin har en våg av desinformation, spekulationer och konspirationsteorier om viruset också spridits över världen. Är förtroendet för vetenskapen hotat?
 • Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling. Akademisk frihet i teori och praktik 2021-05-03 Den akademiska friheten har varit föremål för flitig offentlig debatt under våren, inte minst i samband med diskussionerna kring den forskningspolitiska propositionen.
 • Foto: Leon/Unsplash Vill din institution delta i mentorskapsprogrammet 2021-2022? 2021-05-03 Den centrala alumnverksamheten bjuder nu in institutioner som vill delta i nästa läsårs mentorskapsprogram. Programmet stärker kopplingen mellan institutioner och alumner samt svarar på studenters behov av arbetslivsanknytning.
 • Magnus Bygren. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet Sociologiprofessor som vill vända upp och ner på hur akademiker kommunicerar sin forskning 2021-05-03 – Sättet vi publicerar och kommunicerar forskning på är ålderdomligt. Det är absurt att vi som forskare kommunicerar våra forskningsresultat till 100 år gamla tidskrifter som inte är öppna för allmänheten att läsa, säger Magnus Bygren, professor i sociologi.
 • Central alumnenkät på gång 2021-04-29 En enkät har under april månad skickats ut till alla alumner som tog ut en examen under 2018 och 2019. Syftet är att ta reda på vart våra studenter tar vägen efter avslutad utbildning, vad de anser om sin utbildning och sin studietid.
 • Atriumet är hjärtat av hus 2. Här sett från plan fyra där det blir restaurang, reception och kontor. Plan två, bottenvåningen, huserar undervisningslokaler. Plan tre undervisningslokaler och kontor och plan fem kontor. Allra längst ner finns garage och tekniska utrymmen. Dags att flytta in i Albano 2021-04-28 Efter omkring ett decennium av planering är Albano nu verklighet.
 • On April 22, 2021, US president Biden announced Call For Papers: SAGE Special Issue with Earth in focus 2021-04-27 SAGE guest editor and Stockholm University professor Miyase Christensen welcomes contributions from a wide variety of research fields to an upcoming special issue of the International Journal of Cultural Studies - On Mediations and the Environment: Earth in Focus.
 • Migrationsverket tar bort tidigare krav om minst 50-procentig närvaro för campusstudier 2021-04-26 På grund av fortsatt pandemi ändrar Migrationsverket under 2021 reglerna för studenter som har eller ansöker om uppehållstillstånd för studier i Sverige.
 • Figur som visar utsläpp i scope 1-3 Ny fas av klimatarbetet: en kartläggning av samtliga utsläpp 2021-04-26 Stockholms universitet går in i en ny fas i klimatarbetet genom att kartlägga universitetets hela klimatavtryck.
 • Sårbart system för arbetskraftsinvandring i Sverige 2021-04-26 Systemet för arbetskraftsinvandring i Sverige innebär en obalans i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det skapar en sårbarhet för migranter och en tillvaro präglad av osäkerhet, menar Linn Axelsson, forskare i kulturgeografi vid Stockholms universitet.
 • Christina Rudén. Foto: Jens Olof Lasthein Storslaget uppdrag till SU-forskare 2021-04-26 Christina Rudén från Stockholms universitet har blivit invald i EU-kommissionens nya högnivå-expertgrupp. Gruppen ska hjälpa till att genomföra den nya kemikaliestrategin.
 • Arbetsordning respektive Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet 2021-04-26 Här återfinns Arbetsordning vid Stockholms universitet samt universitetets Besluts- och delegationsordning.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning 2021-04-23 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 16 mars 2021.
 • Region Stockholm- Aktuell utlysning 2022 2021-04-21 Välkommen med ansökan 20 april – 2 september, 2021
 • Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2022 2021-04-21 Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du stödjer kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Nytt tillfälle söka rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning 2021-04-21 Den 21 april utlystes omgång 7 av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Deadline för att skicka in ansökningar är 24 juni.
 • Digital säkerhet fokus för ny gruppering inom informations- och IT-säkerhet 2021-04-21 Den nya informations- och IT-säkerhetsgruppen har som uppdrag att stödja institutioner/motsvarande i informations- och IT-säkerhetsfrågor. Just nu är det stort fokus på digital säkerhet men gruppen arbetar brett med alla frågor som rör området.
 • Vill du nå ut till en internationell publik med din forskning? 2021-04-21 Du som är forskare vid Stockholms universitet kan skriva populärvetenskapliga artiklar i The Conversation.
 • Ny katamaran för forskning vid Askölaboratoriet 2021-04-21 Nu är en ny arbetsbåt på väg till Askölaboratoriet för att modernisera den flotta som används för forskning, utbildning och marin miljöövervakning. Katamaranen kommer att ersätta R/V Limanda.
 • Regeringen föreslår fler platser på sommarkurser 2021-04-21 Regeringen föreslår ökade anslag till platser på sommarkurser i år. Enligt förslaget ska Stockholms universitet tilldelas drygt tio miljoner kronor extra.
 • Anslut säkert till universitetets nätverk via fjärranslutning/VPN 2021-04-20 Använd VPN för att ansluta säkert till universitetets nätverk när du arbetar hemifrån eller från annan plats. På så sätt kan du alltid komma åt din hemkatalog, din e-post och andra system som du normalt inte kan nå via internet.
 • Ny forskning visar att Birkas stadsvall var försedd med vallgrav 2021-04-20 Arkeologer från Arkeologiska forskningslaboratoriet visar att det funnits avsnitt av Birkas stadsvallen som varit försedda med ett försvarsdike, en ”vallgrav” utanför själva stadsvallen.
 • Majken Nilsens hemmakontor Ett år av hemarbete – visa din pandemivardag 2021-04-19 Hur ser ditt hemmakontor ut? Vilken bild symboliserar ditt pandemiår? Vi efterlyser bilder som du vill dela med dina kollegor. Vi börjar med att bjuda på några bilder från olika hemmakontor, från växthus till badkar.
 • ”Roligt att skriva om något dagsaktuellt” 2021-04-16 Publiceringen gav ringar på vattnet och det är roligt att skriva för en bredare publik. Det är några kommentarer från forskare vid Stockholms universitet som har publicerat artiklar i The Conversation.
 • Digital undervisning och digitala tentor till sista oktober 2021 2021-04-16 Höstterminens undervisning och examinationer ska i huvudsak bedrivas digitalt fram till och med 31 oktober 2021 på samma sätt som under våren. Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får alltså inte samla fler än åtta personer och inga salstentor ges. Planeringen för sommarterminen ska finnas på institutionens webbsida senast 15 maj.
 • IKT-pedagogiskt samtal: Blended och hybridundervisning 2021-04-16 Välkommen att vara med i det tredje IKT-pedagogiska samtal, denna gång om blended och hybridundervisning. Framtiden är oviss, och vi har lärt oss mycket om onlineundervisning, men nu längtar många lärare och studenter tillbaka till campusundervisningen. Samtidigt kan många föredra att fortsätta studera online. Ska vi kombinera online och campusundervisning? Vilka utmaningar finns när man samtidigt har studenter online och i seminarierummet eller föreläsningssalen? Är lösningen att har delar av kursen online och andra delar på campus?
 • Flera av JMK:s forskare och experter medverkade under mars och april i medierna. Här ses Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert och journalistiklärare, JMK, medverka i Uppdrag Granskning den 3 mars 2021. Foto: Skärmdump SVT JMK:s forskare och experter kommenterade flitigt i medierna 2021-04-15 Under mars och april kommenterade flera av JMK:s forskare och experter nyhetshändelser i medierna. Kristina Widestedt, Maria Nilsson, Andreas Widholm, Jesper Huor, Christian Christensen, Nils Funcke, Ester Pollack och Sigurd Allern kommenterade allt från bråket på Bulletin till prins Philips död.
 • Katalogsynkronisering med Microsoft Azure AD 2021-04-15 Alla anställda på universitetet kommer synkas med Microsoft Azure Active Directory. Detta gör att du kommer kunna delta som gäst i möten via Microsoft Teams. 
 • Varning angående ”erbjudande” om dokumentförstörare 2021-04-15 Var vaksam till eventuella ”erbjudanden” om service/slipning av dokumentförstörare.
 • Nätverksträff: Om undervisnings- och examinationsformer i högre utbildning 2021-04-15 Det högskolepedagogiska nätverket om undervisnings- och examinationsformer bjuder in till efarenhetsutbyte och diskussion. Vi har nu haft ett år med digitalt baserad undervisning. Vilka erfarenheter har vi gjort och vilka frågor har vi samlat på oss? Hur har vårt tänkande kring undervisning och examination påverkats och hur kan en gemensam kunskapsbas byggas för vidare utveckling? Kom till träffen den 27 april, ta del av andras erfarenheter och diskutera dessa frågor!
 • Civis: Kurser, evenemang, workshops och utlysingar 2021-04-14 Flera kurser, evenemang, workshops och utlysningar öppnas till Civis medlemmar.
 • Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer 2021-04-14 Var med i en ämnesövergripande studiegrupp för universitetslärare och utbildningsutvecklare vid Stockholms universitet. Tillsammans deltar ni i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Här lyfts flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online, problembaserat lärande i en öppen miljö, digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang och vi nystar i den senaste forskningen och trenderna inom online-lärande.
 • Forskningsetik 2021-04-13 Alla vid Stockholms universitet har ett ansvar för att följa, främja och värna god forskningssed. Det innebär bland annat att hålla sig informerad om gällande regler och forskningsetiska riktlinjer, samt att följa dessa i sitt arbete. Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger råd och stöd i forskningsetiska frågor.
 • ”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander 2021-04-13 Doktorander på Stockholms universitet har tagit egna initiativ för att skapa gemenskap över Zoom. Upplägget kallas för "Shut up and write" och går ut på att starta veckan tillsammans genom att skriva under tystnad.
 • Socialt nätverk ökar chansen till jobb bland unga 2021-04-13 Ett stort socialt nätverk ökar möjligheten till lyckat jobbsökande bland unga vuxna. Personer med sociala nätverk söker nämligen jobb mer genom kontakter och mindre genom arbetsförmedlingar, visar en ny studie.
 • Open call: Grants for testing Social Innovations 2021-04-12 Stockholm University aims to strengthen and develop its support to social innovations. This call is intended to facilitate for employees at Stockholm University to develop and test social innovations that addresses social needs and contributes to a positive social development. It is a pilot project whose processes and principles will be developed throughout the project.
 • Utlysning av medel för sociala innovationer 2021-04-12 Stockholms universitet har som ambition att stärka och utveckla sitt arbete med sociala innovationer och därför utlyses nu medel för att underlätta för anställda vid Stockholms universitet att utveckla och prova en social innovation. Detta är ett pilotprojekt och processer och principer kommer att utvecklas under projekttidens gång. 
 • Ny tillförordnad ekonomichef 2021-04-12 Upphandlingschef Susanne Ekman är utsedd som tillförordnad ekonomichef från och med 12 april.
 • Undervisa online 2021-04-09 Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online. Vid en övergång till undervisning online går vi igenom olika steg där vi har olika slags behov.
 • Universitetets nya forskningsdatalagring på plats 2021-04-09 Nu har forskarna tillgång till en ny lagringstjänst för forskningsdata. Lagringen är i form av ett ”privat moln” och satsningen har varit möjlig tack vare gott samarbete mellan många olika instanser.
 • Adam Jacobsson Distansundervisning – från tvång till glädje 2021-04-08 För ett år sedan visste han inte hur man spelar in en film och hade aldrig undervisat på distans. Nu har Adam Jacobsson en egen hemmastudio och erfarenheter han tar med sig när pandemin är över.
 • Tips för dig som vill skriva en bok om din forskning 2021-04-08 Är du forskare och funderar på att skriva en populärvetenskaplig bok? Gör en disposition, avgränsa dig och tänk på vem du skriver för är råd från några erfarna förläggare.
 • Bild av svepningen runt fostret som hittades i biskop Peder Winstrups kista. Foto: Gunnar Menander. Släktskap påvisat mellan biskop Peder Winstrup och fostret som låg i hans kista 2021-04-07 Arkeogenetisk studie påvisar ett släktskap mellan biskop Peder Winstrup (1605-1699) och ett foster som påträffats i hans kista i Lunds domkyrka.
 • Konsulthjälp med fokus på pedagogiska processer ─ så utvecklar du din undervisning online 2021-04-01 Har du frågor om hur du anpassar och utvecklar din undervisning till online-formatet med hjälp av e-mötesverktyget Zoom och lärplattformen Athena? Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder nu universitetslärare stöd i dessa frågor med fokus på pedagogiska processer.
 • Online workshop: Utveckla din handledarroll genom gestaltande metoder 2021-03-31 Har du någon gång hamnat i en besvärlig situation i samband med handledning av studenter? Kände du dig låst, missnöjd eller villrådig? Lär dig mer om olika sätt att agera för att nå förändring i sociala sammanhang och hitta nya strategier för handledningssamtal som fungerar.
 • Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i humanvetenskapliga ämnen 2021-03-31 Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det humanvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Här får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande.
 • Ett år av distansarbete inom de estetiska ämnena 2021-03-31 I mars 2020 gick Stockholms universitet över till forskning och undervisning på distans, som en åtgärd för att minska samhällsspridningen av Covid-19. Ett år senare är campus öde fortfarande till största del öde. Elisabeth Mansén och Malin Hedlin Hayden är båda verksamma på Institutionen för kultur och estetik och ger sina perspektiv på omställningen efter ett år av distansarbete.
 • Emily Maresch. Foto: Privat Struktur och passion hjälper studenter vid undervisning online 2021-03-31 Upplägget spelar roll och distansstudier passar olika personer olika bra. Men visst finns det fördelar med undervisning online som går att ta tillvara även i framtiden. Det är några åsikter från studenter efter ett år av hemmastudier.
 • Transformativa avtal under utredning 2021-03-31 I dagsläget har många av Sveriges lärosäten transformativa avtal med vetenskapliga förlag som löper ut senast 2024. Men vad händer efter det? Nu ska en ny strategi tas fram för framtidens avtal.
 • Vitalisering av SU:s visuella identitet 2021-03-31 Stockholms universitets visuella identitet genomgår för närvarande en omfattande uppdatering och vitalisering. 
 • Thaïs Machado Borges i podden Aftonbladet Daily 2021-03-30 Hur är det att bo i Brasilien just nu? Hur stort är stödet för president Bolsonaro? Och hur ser framtiden ut för landet?
 • Foto: Jens Olof Lasthein Undersökning visar hur doktorander mår 2021-03-30 Många doktorander jobbar när de är sjuka och har sömnproblem. Men de tycker samtidigt att de har bra inflytande över sina arbetsuppgifter.
 • Utbildning för administratörer i SISU 2021-03-30 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Tom Britton. Foto: Niklas Björling Tom Britton får pris som Årets Statistikfrämjare 2020 2021-03-30 Årets statistikfrämjare är ett årligt pris som delas ut av Svenska Statistikfrämjandet till "en eller flera personer som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet." 2020 års pris går till Tom Britton, professor i matematisk statistik.
 • Ny centrumbildning samlar expertis inom penningpolitik 2021-03-29 Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) är en ny, tvärvetenskaplig satsning vid Stockholms universitet. Verksamheten ska utbilda doktorander och stärka universitetets position som ledande i Europa inom penningpolitik och finansiell stabilitet.
 • Vi byter antivirusprogram under våren 2021-03-29 Det centrala antivirusprogram som används på SU kommer att ersättas av tre nya programvaror som är anpassade för respektive dataplattform. Alla datorer måste uppdateras före 23 maj, och har du Arbetsplatstjänsten sker installationen automatiskt utan att du behöver göra någonting.
 • Elin Ottergren Rekordmånga gymnasiearbeten i Vetenskapens Hus under pandemin 2021-03-29 Vetenskapens Hus har under många år byggt upp en organisation tillsammans med forskare vid KTH och Stockholms universitet, för att kunna ge elever stöttning i deras gymnasiearbete. I år var söktrycket rekordhögt.
 • Podd #34 – Akademisk jämställdhet – Kvinnorna och glastaket 2021-03-29 Varför är så få professorer kvinnor? Vilka hinder finns för att kvinnor ska kunna göra akademisk karriär? Och vilka fördomar möter kvinnor som studerar inom som naturvetenskap och teknik?
 • Ombyggnation av Studenthuset Beta 2021-03-29 Efter sommaren flyttar Studenthälsan till Studenthuset och för att möjliggöra flytten behövs en ombyggnation av Studenthuset.
 • Anna Källén, Institutionen för kultur och estetik. Anna Källén i Vetenskapsradion Forskarliv 2021-03-29 Anna Källén, docent i docent i arkeologi med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik, berättar i Vetenskapsradion Forskarliv om hur hon som ung forskare i Laos mötte nya föreställningar om det förflutna som ändrade hennes forskarliv.
 • Klättrande installation av nytt konstverk 2021-03-26 I universitetsbibliotekets atrium har klättrare nyligen installerat ett nytt konstverk. Inspirerad av Herakleitos tanke ”panta rhei” – allt flyter, samt av naturen och av forskningen vid Stockholms universitet har Hilda Hellström skapat verket ”The way an algae transforms into a rock”.
 • Helena Bani Shoraka: Samverkan är att ha örat mot marken 2021-03-26 Vilken roll har tolkar att spela i integrationsarbete? Och hur kan aktörer på tolkfältet mötas? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Helena Bani Shoraka, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning samt initiativtagare till Tolkarenan.
 • Temadagar om Östersjöns framtid på Skansen. Foto: Lisa Bergqvist Träffa en Östersjöexpert 2021-03-25 Vårens temavecka om Östersjön på Skansens Baltic Sea Science Center. Fyra seniora forskare från Stockholms universitet finns på plats och pratar om lagstiftning, miljövård, geovetenskap och miljögifter.
 • Annika Olsson Foto: Barry Henderson Prix Europa-vinnare blir ny radiolärare på JMK 2021-03-25 Hennes längtan efter att skriva ledde henne till journalisthögskolan i början av nittiotalet. Men under praktiken väcktes intresset för radio. – Jag märkte snart att jag älskade radions snabbhet, mångfald av uttryck och närhet till människorna, säger prisbelönta journalisten Annika Olsson som nyligen rekryterats som radiolärare till JMK.
 • Ny språkpolicy för alla medarbetare 2021-03-25 Stockholms universitet har en ny språkpolicy från och med den 25 mars 2021. Den nya språkpolicyn är kortfattad och beskriver vad som gäller vid universitetet och varför.
 • Foto: Niklas Björling Universitetsdirektör blir ny generaldirektör på UHR 2021-03-24 Regeringen har utsett Eino Örnfeldt, universitetsdirektör vid Stockholms universitet, till ny generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.
 • Med bloggen som verktyg i forskning om olivolja 2021-03-24 Elin Linder tog en doktorandkurs i att nå ut med forskning till en bredare publik. Resultatet blev en välbesökt blogg där hon varvar reflektioner från fältstudierna i Italien med dikter och fotografier.
 • Jonas Häckner: "Nya dekanatet är ett dream team" 2021-03-24 Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan januari 2021 ett nytt dekanat. Vi möter professor Jonas Häckner vid Nationalekonomiska institutionen som är ny prodekan.
 • Elisabeth Wåghäll Nivre Foto: Niklas Björling Språk är en angelägenhet för alla 2021-03-24 Språkstudier ses ofta felaktigt som något exklusivt som endast ett fåtal ägnar sig åt. I ett alltmer komplext samhälle med höga krav på den enskilda individens utbildning är goda kunskaper i tal och skrift en grundläggande förutsättning.
 • Forskningsprogram om covid-19 vid SciLifeLab utökas genom stöd från KAW 2021-03-22 I mars 2020 lanserade SciLifeLab ett nationellt Covid-19-forskningsprogram tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Nu förlängs och utökas programmet med ytterligare 50 miljoner kronor från KAW.
 • Gamla Orangeriet har tagit över Accelerators café Gamla Orangeriet tar över Accelerators café 2021-03-19 Nya entreprenörer står för mat och fika i Accelerators café sedan 10 mars.
 • Perspektiv i fritidshem, intervju med Linnéa Holmberg 2021-03-19 -    Förmågan att vrida och vända på saker och ting utifrån olika perspektiv är helt central när vi vill inta ett reflekterande förhållningssätt till exempelvis fritidshemslärares yrkesroll, säger Linnéa Holmberg i en intervju.
 • Min arbetsplats: Stockholms universitetsbibliotek 2021-03-18 Pandemin har inneburit en enorm ökning av bibliotekets aktiviteter i digitala kanaler, men inget går upp mot riktiga möten med låntagarna.
 • Ny funktion för att godkänna kakfiler (cookies) på våra webbplatser 2021-03-18 Enligt lagkrav måste en webbplatsbesökare kunna välja bort vissa cookies. Ett första steg lanserades den 10 februari.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2021-03-17 Slopat karensavdrag och tillfälligt avskaffat krav på läkarintyg från dag 8. Krav på läkarintyg från dag 22.
 • Utbildning i BESTA-klassificering 2021-03-17 Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten. BESTA-statistiken ska ge kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. Vid Stockholms universitet används BESTA bl.a. som indelningsgrund i lönestatistiken i IVS och i samband med analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män enligt diskrimineringslagen.
 • Petra Dotlačilová, disputerad vid Institutionen för kultur och estetik Stockholms universitet 2020 Teatervetearen Petra Dotlačilová Bernadottestipendiat 2021 2021-03-16 Vi gratulerar Petra Dotlačilová, disputerad vid Institutionen för kultur och estetik Stockholms universitet 2020, som tilldelas stipendium för projektet "Effigies of Performance: Late 18th Century Costumes in Swedish Archives".
 • Mekaniska verkstadstjänster vid naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-15 En ny "Core facility" har bildats vid naturvetenskapliga fakulteten, som kommer att täcka fakultetens behov av mekaniska verkstadstjänster.
 • Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek 2021-03-12 Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science.
 • Digital undervisning och digitala tentor sommarterminen 2021 2021-03-11 Sommarterminens undervisning och examinationer ska i huvudsak bedrivas digitalt på samma sätt som under våren. Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får alltså inte samla fler än åtta personer och inga salstentor ges. Planeringen för sommarterminen ska finnas på institutionens webbsida senast 15 april.
 • Forskare möter media - distansutbildning 2021-03-11 För dig som är forskare på Stockholms universitet och vill veta mer hur media arbetar och få praktiska råd och tips om vad du kan tänka på inför och under intervjuer.
 • Eino Örnfeldt Foto: Niklas Björling Nya förutsättningar för kommunikation 2021-03-10 Återinrättad kommunikationsavdelning tar nytag och fokuserar med stöd i två utredningar, och under ny kommunikationschef, på ett samlat kommunikationsarbete kring forsknings-, student- och internkommunikation.
 • Institutionens miljöhandlingsplan har tagits fram av IMS prefekter i samarbete med studierektorer och miljöansvariga. Foto: Angel Nieto © Mostphotos Miljöhandlingsplan 2021-03-10 Föregående period satsade institutionen på utbytande av armatur till miljövänligare led-lampor samt med att uppmärksamma flygresandet vilket resulterade i en framtagen resepolicy som stöder tågresor inom Sverige och fler digitala samarbeten, möten. Under 2021-2022 kommer miljöarbetet fortsatt att fokusera på digitala möten och återvinning av institutionens avfall.  
 • Workshop: Aktivt lärande i digital miljö 2021-03-10 Hur skapar du en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar dina studenter? Aktivt lärande är ett samlingsbegrepp för en rad metoder som bygger på att studenter på olika sätt engageras i lärandeprocessens olika steg. Metoderna kan även användas i digital undervisning genom att bland annat kombinera asynkrona och synkrona undervisningsinslag. Välkommen till en workshop där vi också undersöker och diskuterar möjligheter till interaktiva undervisningsformer i Zoom och Athena.
 • Illustration: Teresa Tingbrand Centrum för barnkulturforskning fyller 40 år! 2021-03-09 40 år har gått sedan inrättandet av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet - och i 40 år har centrumet arbetat för att stärka barnkulturens ställning i Sverige. Jubileet firas med en direktsänd, stjärnspäckad minigala som bjuder på både underhållning och allvar.
 • Nya telefontider för Helpdesk 2021-03-08 Du vet väl att du kan få svar på många av dina IT-frågor dygnet runt i Serviceportalen? Hittar du inte svaret på din fråga kan du skapa ett ärende i portalen. Helpdesk får nya telefontider och snabbaste sättet att få hjälp är genom att skapa ett ärende i Serviceportalen.
 • Online workshop: Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar – Vad kan jag göra som handledare? 2021-03-04 En av de mest utmanande situationer du kan råka ut för som handledare är att doktorander fastnar när de ska skriva. I workshoppen får du som handleder på forskarnivå nya perspektiv och möjlighet att utifrån en case-övning pröva verktyg för handledning och återkoppling av doktoranders skrivande
 • Säkrare kryptering möjlig i Zoom 2021-03-04 Zoom har sedan tidigare krypterat trafiken mellan användare, men nu finns en ännu säkrare form av kryptering tillgänglig. De allra flesta användare klarar sig med nuvarande säkerhetsnivå, och vill du använda den allra säkraste formen av kryptering kommer du inte kunna använda funktioner som t.e x Breakout Rooms.
 • Status mars projekt Webb2021 2021-03-03 Nu går webbprojektet snart in i nästa fas där fokus ligger på forskningsinformation. Utbildningar i mallar för forskning drar igång i vecka 15. Webbplatser för centra och större projekt planeras att kunna börja byggas från maj.
 • Kvinna med mobil på perrongen. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos Rekommenderad resepolicy 2021-03-03 Följande resepolicy är att se som en rekommendation för alla medarbetare. Vi rekommenderar generellt våra medarbetare att resa med tåg istället för flyg när så är möjligt.
 • Anders Blomqvist är pedagogisk utvecklare i kemi/molekylär biologi, Vetenskapens Hus Webbinarier vid forskningsfronten 2021-03-02 I samarbete med Stockholms universitet och KTH anordnar Vetenskapens hus en serie webbinarier under våren som riktar sig till gymnasieelever och lärare. Webinarierna tar upp aktuell forskning om t ex svarta hål, epidemiologi eller datorbaserad kemi och flera forskare från SU deltar.
 • Grundtanken i systemet är att bättre utnyttja befintlig information från externa granskningar av forskning. 
Foto: Ingmarie Andersson Forskningskvaliteten ska säkras vid universitetet 2021-03-01 Universitetet inför en ny komponent för kvalitetssäkring av forskning. Genom att använda befintliga data är tanken att undvika att skapa nya betungande arbetsmoment.
 • Vad gör universitetet åt ökningen av disciplinärenden? 2021-03-01 Det har skett en ökning av disciplinärenden under de senaste åren. Vad beror det på och vad gör universitetet för att komma åt det?
 • Åtta forskare beviljas sabbatsterminer 2021-03-01 Rektor har beslutat om vilka medarbetare vid universitetet som beviljas sabbatsterminer läsåret 2021/22.
 • Forskarskoleverksamhet vid humanistiska fakulteter i Sverige 2021-02-24 Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet bjuder in till en onlinekonferens, som syftar till att främja kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte av forskarskolor och forskarskoleliknande verksamhet.
 • Jan Teorell ny innehavare av Lars Hiertas professur 2021-02-24 Jan Teorell är ny innehavare av Lars Hiertas professur i statsvetenskap. Demokratisering, korruption och statsbyggnad är några av de ämnen han forskar om.
 • Därför är universitetsbiblioteket öppet 2021-02-23 Vi är ett statligt forskningsbibliotek som erbjuder en viktig samhällsservice, därför håller vi öppet under rådande situation. Här kan du läsa mer om vad som gäller just nu.
 • Ny databas från UKÄ visar all publicerad forskning per lärosäte 2021-02-23 UKÄ har lanserat nytt verktyg som visar volymen på den vetenskapliga produktionen per lärosäte och forskningsområde.
 • Administratörsträff om informations- & kommunikationsteknik i utbildning och studentkontakt online 2021-02-22 Lär dig mer om olika funktioner i Athena och Zoom ur ett utbildningsperspektiv som är användbara i arbetet som kursadministratör. Ola Palm från SU:s nya IKT-pedagogiskt team tipsar också om flera andra digitala guldkorn som underlättar ditt arbete.
 • Anumol Ashok Transmissionselektronmikroskopen vid MMK 2021-02-22 Anumol Ashok berättar om sitt dagliga arbete med ett av världens mest avancerade elektronmikroskop, som hjälper forskare att se världen på atomnivå.
 • Astrid Söderbergh Widding Beslutet om budgetunderlag är fattat 2021-02-22 Styrelsen för Stockholms universitet har fattat beslut om budgetunderlag för 2022–2024, som skickas in till Regeringskansliet.
 • Foto: Ingmarie Andersson Ledningen har ordet: Med nyfikenhet påbörjar jag mina uppdrag 2021-02-22 Att bli utnämnd till dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet och till vicerektor (en av två) vid det Humanvetenskapliga området är en stor ära och jag tackar ödmjukt för förtroendet.
 • Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling. Ledningen har ordet: Utvärderingar – belastning eller kvalitetsfrämjande? 2021-02-22 Universitetet genomgår just nu utvärdering av verksamheten av en aldrig tidigare skådad omfattning. Man kan onekligen fråga sig om det är värt allt arbete som läggs ner.
 • Ingemar Dahlgren. Foto: privat. Ökat anslag till Studenthälsan 2021-02-22 Regeringen ökar anslaget till studenthälsovård. Det är en långsiktig satsning och inte direkt kopplad till pandemin. Syftet är bland annat att möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.
 • Viktig information för dig som använder det trådlösa nätverket eduroam 2021-02-19 Alla som använder det trådlösa nätverket eduroam och använt de automatiska inställningarna behöver ladda ner en uppdaterad version till sina enheter. Det finns automatiska inställningar för olika enheter och du kan göra förändringen redan nu om du befinner dig på universitetet.
 • Sofia Lodén, French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture, Cambridge, D.S. Brewer, 2021 Ny bok om medeltida litteratur av Sofia Lodén 2021-02-19 Idag släpps Sofia Lodéns bok French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture. Boken handlar om fyra medeltida texttraditioner och deras betydelse för framväxten av en europeisk kultur. Texttraditionerna har gemensamt att de växte fram i en franskspråkig miljö och senare nådde det medeltida Sverige.
 • Nu påbörjas införandet av ett nytt ekonomisystem! 2021-02-19 Samarbetet med CGI har påbörjats för att införa ett nytt ekonomisystem.
 • Rutiner för externfinansierad forskning 2021-02-18 Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.
 • Arrhenius-plaketten 2020 till professor David Drew 2021-02-16 Onsdagen 24 februari kl 18:00 kommer David Drew, professor i biokemi vid Stockholms universitet, att få ta emot Arrhenius-plaketten från år 2020.