Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Kemister blandar handsprit för sjukvården 2020-03-28 5 300 liter nyproducerad handsprit samt plasthandskar, munskydd och andra efterfrågade engångsartiklar. Det är resultatet hittills av ett initiativ från kemister vid Stockholms universitet för att möta behov inom sjukvården.
 • Nu finns daglig Zoom-support för universitetslärare 2020-03-27 Behöver du lära dig mer om undervisning i Zoom? Två virtuella stödsessioner för dig som är universitetslärare, välj mellan kursen ”Introduktion till Zoom” och/eller frågestund i Zoom Café med erfaren Zoom-användare.
 • Förlag uppmanas tillgängliggöra innehåll 2020-03-27 Bibsamkonsortiet med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding som ordförande uppmanar vetenskapliga förlag att öppna upp sitt innehåll för läsning med anledning av coronaviruset.
 • Stockholms universitet går över till digitala disputationer 2020-03-27 När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. Först ut på Stockholms universitet var Petra Petersen, som försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom.
 • Undervisa online 2020-03-27 Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online.
 • Universitetet kraftsamlar kompetens och material till sjukvården 2020-03-26 Stockholms universitet var tidiga med att möta behov inom sjukvården under coronavirusets utbrott. Efterfrågan på material till skyddsutrustningar är fortsatt stor och institutionerna inventerar nu förråden. På SU-butiken har man bland annat tagit emot flera kartonger med gamla overheadblad som i veckan skickas till sjukhus i Stockholmsområdet.
 • "Alla mina kontakter har jag fått av Annette" 2020-03-26 Mentor Annette Dock och adepten Akshay Gokulendran Nair matchades ihop i mentorskapsprogrammet. Nu har hon inte bara introducerat honom till Stockholm, utan även till sin familj.
 • Mentorskapsprogram till nytta för både universitetets studenter och alumner 2020-03-26 Vid Stockholms universitet samordnar den centrala alumnverksamheten ett mentorskapsprogram. Mentorskapsprogrammet innebär att alumner och studenter kopplas ihop för ömsesidig nytta.
 • Kunskap om nätverk viktig för att bekämpa epidemier 2020-03-26 För att förstå hur allvarliga sjukdomar sprids och hur de ska bekämpas krävs kunskap om hur människors kontaktstrukturer ser ut och hur det påverkar spridningsdynamiken.
 • Utlysningar inom Civis 2020-03-26 Nu finns det möjlighet att ansöka om att inom Civis-alliansen anordna kortare aktiviteter som riktar sig till deltagare vid alliansens åtta universitet.
 • Snabb övergång till distansundervisning på Stockholms universitet 2020-03-26 Stockholms universitet ställer nu om hela verksamheten till distansundervisning. Fysikum är en av de institutioner som snabbt kommit igång med det nya formatet.
 • Virtuell högskolepedagogisk temadag: Undervisning och examination online 2020-03-26 Välkommen till en virtuell högskolepedagogisk temadag om undervisning och examination online. En förmiddag med workshoppar om de möjligheter och utmaningar som digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder erbjuder för undervisning och examination helt eller delvis på distans. Vi möts online via e-mötestjänsten Zoom.
 • POSTPONED to September! Cultural Evolution Symposium: Animal intelligence 2020-03-26 The Centre for Cultural Evolution invites to an open symposium on Animal intelligence: theoretical concerns, replications crisis, and future directions. This is an interdisciplinary symposium with speakers from the humanities, social- and natural sciences.
 • Årets Klimatfestival blir digital 2020-03-25 Virtuella rundvandringar och cybermöten med forskare, klimatpoddar och livessända föreläsningar. Det är en del av innehållet när årets Klimatfestival vid Stockholms universitet blir digital.
 • Anders Götherström får anslag från EU för samarbetsprojekt 2020-03-25
 • Antalet internationella studenter fortsätter öka i Stockholm 2020-03-25 Antalet internationella studenter vid Stockholms lärosäten närmar sig nu 10 000 och har ökat med 26 procent de senaste fem läsåren.
 • Råd för hantering av avtal utifrån dagens situation 2020-03-25 Rättssekretariatet har tagit fram en allmän vägledning för hantering av avtal i de situationer som kan uppkomma i coronaepidemins kölvatten. Innehållet är även avstämt med Sektionen för inköp och upphandling vid Ekonomiavdelningen.
 • Internationell rekrytering, tillträde under rådande omständigheter 2020-03-25 Med anledning av pågående spridning av coronaviruset och de förhållningsregler som myndigheter har gått ut med kan tillträdet för nya medarbetare påverkas. Här hittar du övergripande information.
 • Med anledning av förläggning av sommarsemester 2020-03-25 Information om förläggning av sommarsemester utifrån nuvarande läge på grund av corona-viruset.
 • Virtuell workshop: Att omvandla en kurs från campusförlagd till online 2020-03-24 Vad gör du som lärare tillsammans med studenterna och vad gör studenten själv? Hur kan du kontrollera och överblicka att studenterna gör jobbet utan att överösas av bedömningsarbete? Vilka stöttande strukturer kan behövas för studenter som inte fixar tekniken?
 • Ny sårbarhet upptäckt i Microsoft Windows 2020-03-24 En ny sårbarhet har upptäckts i Windows och används redan i riktade attacker. Det finns några saker du kan göra för att hantera sårbarheten i väntan på en säkerhetsuppdatering som åtgärdar den. 
 • Ann-Sofie Jägerskog disputerar digitalt 2020-03-24 Fredag den 27 mars sker den första digitala disputationen vid HSD, via e-mötesverktyget Zoom.
 • Sex Wallenberganslag till matematiker vid Stockholms universitet 2020-03-24 Sex matematiker från Stockholms universitet får i år anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram.
 • Frukostträff via Zoom: Uppehållsregler för internationella forskare och studenter 2020-03-23 Välkommen till Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat "Student och forskardirektivet - effekten på uppehållsregler för internationella forskare och studenter".
 • Symposium: migration och integration – möte mellan forskning och praktik 2020-03-23 Save the date: Symposium om migration och integration – möte mellan forskning och praktik
 • 64 miljoner till projekt för hållbart livsmedelssystem 2020-03-23 Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en av huvudaktörerna i ett nytt initiativ som ska omvandla svenska livsmedelssystem. Samverkan mellan forskning, innovation och politik, i dialog med jordbruket och industrin, ska skapa kunskap för förändring.
 • Så här kan du arbeta hemifrån 2020-03-23 Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver arbeta hemifrån.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2020-03-20 Slopad karensdag och tillfälligt avskaffat krav på läkarintyg från dag 8.
 • VIKTIG information från Egencia under rådande situation 2020-03-20 Information från Egencia som berör resenärer samt de som bokar resor.
 • Kolla hur mycket mobilsurf du har kvar 2020-03-20 Du kan enkelt kolla hur mycket mobilsurf du har kvar via SMS. Det går bra att beställa utökad surf via Serviceportalen.
 • Covid 19: Vad gäller för doktorandstudier och disputationer? 2020-03-19 Även doktorander påverkas naturligtvis av den rådande smittskyddssituationen, men målsättningen är forskarutbildningen ska kunna bedrivas i planerad takt.
 • Utbildning för administratörer i SISU 2020-03-19 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Ladokutbildningar för personal 2020-03-19 Utbildning i Ladok är obligatorisk för den som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock ej lärare och examinator. Vi ger tvådagarskursen "Ladok grundutbildning" och påbyggnadsutbildningarna "Ladok forskaradministration" samt "Ladok Utbytesstudier". För de två sistnämnda gäller att man först deltagit i Ladok grundutbildning.
 • Ord och terminologi är lätt att lära sig – men hur får man det till ett språk? 2020-03-19 Att lära sig att kommunicera på ett nytt språk i professionella sammanhang kan innebära en stor utmaning – inte minst i akademiska sammanhang. Det vet Kathrin Kaufhold, lektor och forskare i lingvistik på Stockholms universitet, som själv använder mestadels engelska men också svenska som arbetsspråk.
 • Gå en onlinekurs och lär dig GDPR! 2020-03-19 Behöver du lära dig mer om dataskyddsförordningen GDPR? Gå vår onlinekurs, den passar för alla som arbetar på SU!
 • Workshop: Data Carpentry 2020-03-19 OBS! Kursen är tills vidare inställd med anledning av coronaviruset. Vi undersöker just nu möjligheten att genomföra kursen online.
 • EU-anslag för att undersöka kopplingen mellan radon och cigarettrök 2020-03-19 Forskare från Stockholms universitet har beviljats anslag från EU i projektet RadoNorm, för forskning som ska förbättra skyddet mot radon och radioaktivt avfall.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2020-03-19 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • Biokemist vid Stockholms universitet ny ledamot i KVA 2020-03-18 Martin Högbom, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet, blir en av sex nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien.
 • Mentorskapsprogram 2020-2021 2020-03-18 Den centrala alumnverksamheten bjuder nu in institutioner som vill vara med i kommande mentorskapsprogram. Programmet stärker kopplingen mellan institutioner och alumner samt svarar på studenters behov av arbetslivsanknytning.
 • Workshop: Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar. 2020-03-18 Hur skapar du en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar dina studenter? Undervisningsmetoden Active Learning Classroom (ALC) är en varierad och studentaktiverande undervisning där fysiska möten kompletteras med digital teknik. Lär dig undervisa i universitetets nya ALC-lärosal. Vi diskuterar och utformar undervisning samt prövar hur lärosalen fungerar både ur lärarens och studentens perspektiv. För universitetslärare.
 • Anvisningar för rektorsföredragning, RF 2020-03-18 Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som ska anmälas för beslut av rektor vid rektorsföredragningen.
 • OBS! INSTÄLLT! Temafika - Hur integrerar vi jämställdhet i vår dagliga kommunikation? 2020-03-18 OBS! TEMAFIKA INSTÄLLT! OBS! Detta temafika välkomnar alla, även icke-medlemmar i nätverket. Så sprid gärna informationen till kollegor som kan tänkas ha nytta av detta. Vi som arbetar med kommunikation spelar en viktig roll när vi tar fram såväl utbildningsinformation som forskningskommunikation. Jämställdhet är en viktig aspekt när vi kommunicerar Stockholms universitet. Med regeringsuppdraget för jämställdhetsintegrering som grund tar detta temafika upp hur vi som kommunikatörer kan föra in och arbeta med jämställdhetsaspekten i universitetets kommunikation. Detta temafika arrangeras inom ramen för Kommunikationsnätverket men även du som inte är medlem i Kommunikationsnätverket är välkommen till detta tillfälle.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - Hur kan vi arbeta med sociala medier? 2020-03-18 OBS! NY LOKAL: Vivi Täckholm. Se vägbeskrivning nedan. Under detta temafika ger vi tips på hur du kan arbeta med innehåll i dina kanaler i sociala medier samt råd om vad du bör tänka på om du vill starta en kanal. Vi kommer också att ta upp hur vi kan samarbeta kring spridning i sociala medier och mycket annat.
 • Meddelande från rektor 2020-03-18 Stockholms universitet går över till distansundervisning från 18 mars 2020.
 • Inleverans av order via E-handelsportalen 2020-03-17 E-handelsfunktionen vid Inköps-och upphandlingssektionen påminner om att bevaka mottagna leveranser av inköpsorder och säkerställa att inleverans görs så att fakturamatchning sker och fakturan går till betalning i tid.
 • Test av brandlarm 2020-03-17 Brandlarmen testas kvartalsvis i de hus som Akademiska Hus ansvarar för i Frescati, Kräftriket och Studentpalatset. I mars 2020, vecka 13 kommer dessa att ske enligt följande.
 • Kapacitet i e-mötestjänsten Zoom 2020-03-17 Användningen av e-mötestjänsten Zoom har ökat kraftigt. Vår leverantör vidtar åtgärder för att öka kapaciteten i tjänsten. 
 • Så distansundervisar du i Zoom 2020-03-17 I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom.
 • Informationsträff via Zoom om internationell studentrekrytering 2020-03-17 Välkommen till vårens informationsträff där vi informerar om arbetet med internationell studentrekrytering vid Stockholms universitet under 2020.