Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Nedskärningar slår hårt mot sva-elever 2019-12-13 Bristen på utbildade sva-lärare i svensk skola är ett allvarligt problem, skriver Anna Kaya och Karin Sandwall på Nationellt centrum för svenska som andraspråk i en debattartikel i Skolvärlden.
 • Luciafirande i Aula Magna 2019-12-13 Alumnverksamheten bjöd in studenter och alumner till luciafirande i Aula Magna.
 • Åsa Wikforss laddad inför inträdestal 2019-12-13 Den 20 december håller Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, sitt inträdestal i Svenska Akademien.
 • Forskningen bakom Arktisutställningen 2019-12-13 Utställningen ”Arktis – medan isen smälter” på Nordiska museet har kommit till genom ett samarbete mellan forskare i hela Norden. Etnologen Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor vid Nordiska museet och Stockholms universitet, har lett det tre år långa förarbetet.
 • Seminarium om datahanteringsplaner 2019-12-13 Stockholms universitetsbibliotek och Avdelningen för forskningsstöd bjuder in till ett seminarium om datahanteringsplaner, något som är aktuellt just nu hos många forskningsfinansiärer.
 • Staffan Bergwik ny professor i idéhistoria 2019-12-12 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Staffan Bergwik som har utsetts till professor i idéhistoria.
 • Dirk Gindt ny professor i teatervetenskap 2019-12-12 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Dirk Gindt som har utsetts till professor i teatervetenskap.
 • Annonsgranskning i ReachMee har julstängt 2019-12-12 Annonsgranskningen i ReachMee kommer vara stängd under perioden 23/12 2019 till och med den 1/1 2020.
 • Personalavdelningen har flyttat 2019-12-12 Från och med måndag den 9/12 så sitter Personalavdelningen i nya lokaler. Du hittar nu Personalavdelningen på plan 5 i A-huset.
 • Friskvård för tanken – stressprogram för doktorander 2019-12-12 Stress är en av vår tids stora utmaning och ofta drabbar det engagerade personer med höga ambitioner, som brinner för sin uppgift. Universitetets doktorander ges möjlighet att under våren 2020, genomföra ett program för stresshantering. Läs mer och anmäl dig nedan.
 • Podd #24 – Nobelspecial: Makt, manlighet och marginaler 2019-12-12 Vad kan Nobelpristagaren Svante Arrhenius privatliv lära oss om naturvetenskapernas och Nobelprisets fortsatta manliga dominans? Lyssna på det allra sista poddavsnittet för terminen.
 • Tänk på det här inför julen... 2019-12-11 Tänk på att hänvisa din telefon och lägga in ett frånvaromeddelande i e-posten när du ska vara ledig. Meddela eventuella avvikelser i öppettider m.m. så att telefonisterna kan koppla samtalen rätt.
 • Test av brandlarm 2019-12-11 Brandlarmen testas kvartalsvis i de hus som Akademiska Hus ansvarar för i Frescati, Kräftriket och Studentpalatset. Vecka 51kommer dessa att ske enligt följande.
 • Torsdagskonferens: Unga med attityd 2019-12-11 Sara Fransson från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor berättar om rapportserien "Unga med Attityd".
 • Fyra fellows blir Wallenberg Scholars 2019-12-11 Fyra av universitetets Wallenberg Academy Fellows: David Drew, Helen Frowe, Martin Högbom och Sara Strandberg, får ytterligare anslag inom programmet Wallenberg Scholars.
 • Fyra forskningsmiljöer får stöd av Vetenskapsrådet 2019-12-11 Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag till forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Av nio bidrag går fyra till Stockholms universitet om sammanlagt 70 miljoner kronor.
 • SU-professorer beviljas närmare 100 miljoner 2019-12-11 Vetenskapsrådet har beslutat vilka som beviljas bidrag inom Rådsprofessorprogrammet. Två anslag går till Stockholms universitet.
 • Nobelfesten fortsatte på Stockholms universitet 2019-12-11 Students’ Nobel NightCap är den inofficiella efterfesten till Nobelbanketten. I år ordnade Stockholms universitets studentkår festen.
 • Anders Götherström beviljas medel från rådsprofessorprogrammet från VR 2019-12-10
 • Samarbete mellan svenska och japanska universitet 2019-12-10 MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan sju svenska och åtta japanska universitet. Projektet finansieras av STINT och de deltagande universiteten. Det treåriga projektet syftar till att stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2019-12-10 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • Forskare möter media 2019-12-10 Välkommen till en halv dags medieutbildning med fokus på praktisk intervjuträning den 17 mars 2020.
 • Inga stora effekter på lönen för forskarutbildade 2019-12-09 En examen på forskarnivå ger i de allra flesta fall inte någon större skillnad i lönekuvertet på kort sikt visar en undersökning från UKÄ.
 • Anslag för forskning om hållbara städer 2019-12-09 NordForsk delar ut 50 miljoner norska kronor till fyra nya forskningsprojekt som ska göra Nordens städer mer hållbara. Ett anslag går till Erik Andersson vid Stockholms universitet.
 • Tunnel för ny elförbindelse under Frescati 2019-12-09 Svenska kraftnät börjar nästa år att gräva en tunnel som, när den står färdig, ska gå under delar av Geohuset, Manne Siegbahnhusen, Södra huset och Studenthuset. Vissa berörda institutioner har redan börjat inventera vilka instrument och verksamheter som kan påverkas av kabeldragningen. Projektet väntas pågå i sju år och det dröjer något eller några år innan borrningsarbetet kommer till Frescatiområdet.
 • Studenthälsan i Stockholm och KTH inleder samarbete 2019-12-09 Studenthälsan i Stockholm utökar sin verksamhet och tar från och med årsskiftet även emot studenter från KTH. KTH:s studenthälsovård har hittills skötts av en extern partner. När avtalet med denna löper ut väljer lärosätet att ingå ett samarbete med Stockholms universitet.
 • Resultaten från Pisa 2018 bekräftar att trendbrottet i Pisa 2015 inte var en tillfällighet 2019-12-09 PIisa mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Enligt resultaten från Pisa 2018, som presenterades den 3:e december 2019, presterar de svenska 15-åringarna nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som Pisa undersöker.
 • Upptäck proffsutrustad videostudio och pröva skapa video till din undervisning 2019-12-06 Video som resurs i campuskurser öppnar upp en helt ny didaktisk verktygslåda, ett samtida exempel är flipped classroom.
 • Utbildning för administratörer i SISU 2019-12-06 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Var med och fira Humanistiska fakulteten! 2019-12-06 2019 fyller Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 100 år. Det vill vi fira genom att bjuda in medarbetare och studenter vid fakulteten till ett jubileumsfirande i Aula Magna den 17 december.
 • Språkbad inte tillräckligt för att lära ett nytt språk 2019-12-06 För vuxna räcker det inte att enbart vara på plats i ett land för att lära sig de vardagliga uttryck som modersmålstalarna av språket använder. Det krävs också ett aktivt engagemang för att utveckla språkkunskaperna. Det visar en ny avhandling i franska vid Stockholms universitet.
 • Universitetets samlingar blir mer tillgängliga 2019-12-06 Konstverk, värdefulla böcker och kartor, uppstoppade djur, dräkter och torkade växter. Det är några av de föremål som finns i universitetets samlingar.
 • Nya rutiner för SU-butikens webbshop 2019-12-06 Den webbshop-lösning som SU-butiken tillhandahåller idag kan inte längre underhållas av nuvarande leverantör. Men vi har glädjen att presentera alternativa lösningar för köp/beställningar av de produkter som tidigare erbjudits.
 • Ökad kunskap om känselsinne och ålder 2019-12-06 Håkan Fischer, professor och prefekt vid Psykologiska institutionen, och Lisa Skedung, forskare och projektledare vid RISE, driver tillsammans med Elizabeth Hörlin (RISE), Kathryn Harris (RISE) och Amirhossein Manzouri (SU) ett samarbetsprojekt om neuroperception.
 • Stöd till forskare för samverkan 2019-12-06 Det ramavtalet som slöts med Research Institutes of Sweden (RISE) under 2019 är bara ett av de övergripande samarbetsavtal Stockholms universitet har med andra parter.
 • Samarbetsavtal ger nya möjligheter för forskare 2019-12-06 I maj 2019 skrev rektor för Stockholms universitet och vd:n för Research Institutes of Sweden* (RISE) under ett samarbetsavtal. Vid universitetet har redan idag institutionerna för material- och miljökemi, data- och systemvetenskap samt psykologi samarbetet med RISE.
 • Symposium med fokus på ursprungsspråk 2019-12-05 ITML5 är ett internationellt onlinesymposium som lägger särskild vikt vid ursprungsspråk. För femte gången arrangeras symposiet International Transmission of Minority Languages (ITML5) och årets tema är Language, Culture and Ethnicity in Indigenous and Migrant Languages.
 • Nytt nummer av IT-avdelningens nyhetsbrev ute nu 2019-12-05 Nytt nummer av IT-avdelningens nyhetsbrev finns ute nu. Anmäl dig gärna som prenumerant så missar du ingenting.
 • Frukostträff: Erasmus+ personalfortbildning utomlands 2019-12-05 Välkommen till Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat Erasmus+ personalfortbildning.
 • Skype för företag avvecklas 2019-12-05 Tjänsten Skype för företag avvecklas i februari på grund av att Microsoft slutat utveckla Skype. Som alternativ finns e-mötestjänsten Zoom som har samma funktionalitet. Alla medarbetare och studenter har tillgång till Zoom redan nu.
 • Planerad release 2019-12-09 2019-12-04 Denna release innehåller utveckling av kurs- och programsidor i den digitala utbildningskatalogen.
 • Forskare talar om konst på Accelerator 2019-12-04 Det är två väldigt olika samtal som uppstår i Accelerators café när forskare vid två lunchsamtal reflekterar över höstterminens utställningar. Under en knapp timme presenterar de sina tankar om Cyprien Gallards ”Overburden” och Tino Sehgals ”This progress”, som en del av Accelerators pågående möte mellan konst och forskning.
 • Minister Matilda Ernkrans besökte Stockholms universitet 2019-12-04 Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte Stockholms universitet 4 december. Hon fick träffa representanter för studenter och anställda och ta del av ett urval av den senaste forskningen vid universitetet.
 • Forskare beviljas postdok-medel av Vetenskapsrådet 2019-12-04 Åtta unga forskare vid Stockholms universitet har beviljats internationell postdok från Vetenskapsrådet.
 • Missa inte adventskalendern 2019-12-04 Nu är det snart jul! IT-avdelningen har tagit fram en adventskalender - anmäl dig redan idag, du kan fortfarande hinna ikapp!
 • Elisabeth Wåghäll Nivre: Ett framåtblickande jubileumsfirande 2019-12-04 Dekan och vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre beskriver jubileumsåret och hälsar välkomna till Humanistiska fakultetens avslutande jubileumsfirande i Aula Magna den 17 december.
 • Nytt nummer av Universitetsnytt 2019-12-04 Möt Christoffer Carlsson, kriminolog, författare och prisad lärare. Temadelen ägnar vi åt lokaler och miljöer. Läs även om forskare som fryst fast i Arktis och om digital humanvetenskap.
 • Anslag till forskningsprojekt inom kognitiv neurovetenskap 2019-12-04 Stefan Wiens, professor vid Psykologiska institutionen, har tilldelats forskningsmedel från Marianne och Marcus Wallenberg Stiftelse (MMW) på 5.700 000 :-.
 • Internationell postdok till Mari Eiyce 2019-12-04 Mari Eyice har fått Vetenskapsrådets internationella postdok-stipendium och kan ägna tre år åt sitt forskningsprojekt med titeln "Empatins yttre gräns".
 • Vetenskapen i fokus vid högtid i Blå hallen 2019-12-04 Under universitetets årliga promotions- och installationshögtid installerades nya professorer och nya doktorer promoverades. Dessutom promoverades tretton jubeldoktorer och sju hedersdoktorer.