Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Fryslarm – viktig information 2020-07-10 Två gånger de senaste veckorna har fryslarm utlösts där varken väktare eller tjänsteman i beredskap har kunnat nå ansvarig kontaktperson för frysarna. Risken vid fryshaveri är att prover går förlorade eftersom väktaren inte kan avgöra hur länge prover kan stå i en frys som inte fungerar och det kan ta tid att reparera aktuell utrustning.
 • Beställ handsprit, plastband och informationsmaterial 2020-07-10 Minska risken för smittspridning inför höstens uppstart genom att beställa plastband och handprit via Raindance. Informationsmaterial via Mediabanken.
 • Rekordmånga antagna till höstens distansutbildningar 2020-07-09 Nära 307 000 personer har antagits till höstens högskoleutbildningar i hela landet – tio procent fler än till höstterminen 2019. Stockholms universitet har inte haft så många antagna sedan hösten 2013.
 • Lansering av Information till antagna i den digitala utbildningskatalogen 2020-07-09 I samband med det första antagningsbesket den 9 juli var det premiär för den nya funktionaliteten med information till antagna på kurs- och programsidor i den digitala utbildningskatalogen.
 • Covid 19: Vad gäller för doktorandstudier och disputationer? 2020-07-08 Även doktorander påverkas naturligtvis av den rådande smittskyddssituationen, men målsättningen är forskarutbildningen ska kunna bedrivas i planerad takt.
 • Aryo Makko ny professor 2020-07-07 Aryo Makko har befordrats till professor i historia, vid Stockholms universitet.
 • Undervisa online 2020-07-03 Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online.
 • Vårens online-undervisning ─ en utmaning med stor utvecklingspotential 2020-07-03 Centrum för universitetslärarutbildning presenterar nu de första resultaten från enkätstudien där studenter och lärare vid Stockholms universitet har besvarat frågor om sina upplevelser av vårens undervisning online.
 • Stockholms universitet öppnar lokalerna stegvis 2020-07-03 Från höstterminens start återgår universitetet till campusförlagd undervisning i den mån det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer. Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppningen av sina respektive lokaler.
 • Biblioteket öppet för forskare och anställda vardagar kl. 8-11 2020-07-03 Från den 6 juli t o m den 14 augusti är biblioteket öppet som läsesal för forskare och anställda kl 8-11. Ingång via bibliotekets vanliga entré.
 • Hög kvalitet på universitetets grundlärarutbildning efter uppföljning 2020-07-02 Nu håller samtliga inriktningar inom grundlärarprogrammet hög kvalitet, visar Universitetskanslersämbetets uppföljning.
 • Internationell rekrytering, tillträde under rådande omständigheter 2020-07-02 Med anledning av pågående spridning av coronaviruset och de förhållningsregler som myndigheter har gått ut med kan tillträdet för nya medarbetare påverkas. Här hittar du övergripande information.
 • De är Årets lärare 2020-07-02 2020 års pristagare av Årets lärare är Jessica Franzén, Statistiska institutionen, Agneta Norén, Institutionen för biokemi och biofysik samt Niclas Runebou, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
 • Bluffakturor 2020-07-01 Vi vill uppmärksamma er på att det pågår en bluffvåg i PostNords namn.
 • Stockholms universitet och Agenda 2030 2020-07-01 Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, främja god hälsa och utbildning, öka jämställdhet och jämlikhet, säkra de mänskliga rättigheterna för alla samt främja fred och hållbar tillväxt. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Fönsterputsning 2020 2020-06-30 Planeringen är klar för årets fönsterputsning vid Stockholms universitet. 
 • Samarbetet mellan Stockholms universitet och Region Stockholm 2020-06-30 Forskare vid Stockholms universitet kan nu ansöka om medel för forskningsprojekt, inom områden såsom hållbar samhällsutveckling, psykisk ohälsa och framtidens hälso- och sjukvård.
 • Virtuell workshop: Så använder du digitala kursverktyg i undervisningen 2020-06-29 Vill du använda digitala verktyg och tjänster i dina kurser? Lär dig mer om pedagogiska möjligheter med kursplattformar som Athena, onlineseminarier i Zoom eller eLearningverktyg som t.ex. Adobe Captivate. Vi undersöker tillsammans hur den digitala tekniken kan lösa olika praktiska problem i dina kurser.
 • Ett år med Stockholm trio 2020-06-29 För drygt ett år sedan lanserades Stockholm trio. Universitetsalliansen mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH har fördjupats och utvecklats inom flera områden under året. Ett gemensamt Brysselkontor är en vision som blir verklighet under hösten.
 • Frågor och svar 2020-06-29 Här hittar du frågor och svar om K3-projekten
 • Tanja Schult intervjuad av TT om monument och statyer 2020-06-29 Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid institutionen, intervjuas av TT om att statyer och monument har hamnat i strålkastarljuset den senaste tiden i samband med protesterna mot rasism i världen.
 • Hela listan: Sveriges 8 viktigaste medieforskare 2020-06-29 Professor Christian Christensen, Stockholms universitet, listas som en av Sveriges åtta mest inflytelserika medieforskare i en ny studie av sociologen och medieforskaren Johan Lindell, Uppsala universitet, som valt att granska sitt eget skrå.
 • Hög kvalitet på forskningen – men jämförelser kan halta 2020-06-29 Stockholms universitets senaste årliga rapport över forskningsindikatorer placerar universitetet högt vid en nationell jämförelse. Rapporten redovisar ekonomiska och bibliometriska indikatorer. Samtidigt varierar förutsättningar och publiceringstraditioner kraftigt inom olika ämnesområden, inte minst vad gäller finansiering.
 • Nattens näckrosor – se filmen om jättenäckrosen i Bergianska trädgården 2020-06-26 Jättenäckrosorna härstammar från Sydamerika och växer i Amazonas och Paranáflodens biflöden. De är nattblommare vilket betyder att de slår ut först när det blivit mörkt.
 • Linus Salö SU:s representant i tankesmedjan Humtank 2020-06-26 Linus Salö, Centrum för tvåspråkighetsforskning, har blivit invald som Stockholms universitets representant i tankesmedjan Humtank, som är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2020-06-26 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • "Djupa ämnesstudier redan krav för att bli lärare i naturvetenskapliga ämnen" 2020-06-26 Björn Birgersson och Joakim Edsjö, företrädare för universitetets utbildningar i naturvetenskapliga ämnen, skriver en replik på DN debatt om vikten av ämneskunskaper för ämneslärare.
 • Ny webbshop för profilprodukter 2020-06-25 Den 22 april lanserades universitetets nya webbshop för beställning av profilprodukter. Webbshopen drivs av Master Design på uppdrag av Stockholms universitet och möjliggör beställning av profilerade produkter som stärker universitets visuella identitet.
 • Samlad kommunikationsingång på webben 2020-06-25 Su.se/kommunikation samlar allt du som medarbetare behöver veta om kommunikationsarbete vid Stockholms universitet.
 • Att undervisa på distans i en krissituation 2020-06-25 I en ny bok skriver lärare och forskare från hela världen om hur de hanterat att undervisa på distans under coronavåren 2020. Fem lärare från Institutionen för språkdidaktik bidrar.
 • Lokalbokningsläget inför hösten 2020-06-25 Det finns ett stort behov hos institutionerna att kunna boka och boka om lokaler inför höstterminen. För att kunna möta det förändrade lokalbehovet uppmanas samtliga institutioner att avboka lokaler som det inte längre finns behov av.
 • Rolf Schockpris till Dag Prawitz och Per Martin-Löf 2020-06-24 Dag Prawitz ”för bevisteoretisk normalisering inom naturlig deduktion”. Per Martin-Löf, ”för skapandet av den konstruktiva typteorin.”
 • Universitetet söker ny föreståndare för konsthallen Accelerator 2020-06-24 Stockholms universitet söker ny föreståndare för universitetets konsthall Accelerator från 1 januari 2021, då nuvarande föreståndare beslutat återvända till sin professur på heltid.
 • Samsynwiki - ett verktyg för bättre samverkan 2020-06-24 Nyttiggörande, kunskapstillgång och social innovation – samverkansbegreppen är många. Men vad betyder de? Och har de samma betydelse för dig som för dina samverkanspartners? I Samsynwiki samlas de väsentligaste begreppen för högskolors och universitets samverkan.
 • STIAS fellowships för svenska forskare 2020-06-24 Re. COVID-19: “In line with South Africa’s national lockdown to curb the spread of COVID-19, STIAS has suspended all contact activities until further notice. Please follow us on Twitter (@STIAS_SA) for further updates”.
 • Workshops om studentkommunikation 2020-06-23 Med utgångspunkt i Strategierna för Stockholms universitet fortsätter universitetet utveckla sin kommunikation som riktas mot studenter. Studentkommunikationen omfattar både nationella och internationella befintliga och presumtiva studenter och syftar till att förflytta både bilden och upplevelsen av Stockholms universitet i linje med universitetets Strategier för 2019-2022. 
 • Utbildning för administratörer i SISU 2020-06-23 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Avstängning av varmvatten i Frescati Norra – fredag den 7 juli 2020-06-23
 • Learn to create collaborative and flexible learning environments online 2020-06-23 Open Networked Learning (ONL) is aimed at teachers, educational developers, learning technologists and course designers in Higher Education, who want to develop teaching using digital tools and learning environments. The course offers the opportunity to explore and try collaborative learning in an open online learning environment with colleagues from different universities, disciplines and cultures (nationally as well as internationally).
 • Varför är politik så viktigt att studera? 2020-06-23 Vad forskas det om på Statsvetenskapliga institutionen? Och varför är statsvetenskaplig forskning så viktig?
 • Tydlig och enhetlig information till nya studenter 2020-06-23 Studenter som antas till hösten 2020 kommer från och med första antagningsbeskedet i juli att hitta information inför kursstart direkt på kurs- och programsidorna i den digitala katalogen.
 • Mentorskapsprogram till nytta för både universitetets studenter och alumner 2020-06-22 Vid Stockholms universitet samordnar den centrala alumnverksamheten ett mentorskapsprogram. Mentorskapsprogrammet innebär att alumner och studenter kopplas ihop för ömsesidig nytta.
 • Etik i forskningen 2020-06-22 Som forskare kan du vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen.
 • Konsten att ta semester – och börja jobba igen 2020-06-22 Flera korta semesterveckor och sänkta förväntningar är receptet för en lyckad ledighet. Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, hjälper oss att planera inför semestern.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev – det senaste brevet 2020-06-18 Läs om forskning som rör skola och utbildning och få tips på vidareutbildning genom att prenumerera på Lärarutbildningens nyhetsbrev. Läs det senaste nyhetsbrevet här.
 • Rötter och grenar ska bli kläder åt vårdpersonal 2020-06-18 Rester från svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vården och därmed minska klimatbelastningen.
 • Sök stipendier och projektbidrag från Lars Salviusföreningen! 2020-06-18 Sista ansökningsdag 30 september 2020. 
 • Test av brandlarm 2020-06-17 Brandlarmen testas kvartalsvis i de hus som Akademiska Hus ansvarar för i Frescati, Kräftriket och Studentpalatset. I juni 2020, vecka 26 kommer dessa att ske enligt följande.
 • EU-anslag om 2,7 miljoner till forskning om cybersäkerhet 2020-06-16 EU beviljar cirka 2,7 miljoner kronor för projektet CYRENE, som leds av Haris Mouratidis med stöd av Oliver Popov, båda vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
 • Kolla om eldningsförbud råder om du tänker grilla på campus 2020-06-16 När eldningsförbud råder är det inte tillåtet att använda bärbara grillar på universitetsområdet. På Länsstyrelsens webbplats kan du se om eldningsförbud råder.