Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Nu finns daglig Zoom-support för universitetslärare 2020-04-06 Behöver du lära dig mer om undervisning i Zoom? Två virtuella stödsessioner för dig som är universitetslärare, välj mellan kursen ”Introduktion till Zoom” och/eller frågestund i Zoom Café med erfaren Zoom-användare.
 • Vill du vara med och testa en ny VPN-tjänst? 2020-04-06 Behöver du ansluta till tjänster och system på SU men jobbar hemifrån? Var med och testa en ny VPN-tjänst som fungerar för även för datorer som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten!
 • INSTÄLLD: Webbstuga för utbildade webbredaktörer i Polopoly 2020-04-06 Ställs in pga av få anmälda.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2020-04-06 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • 17 procent fler antagna till höstens masterutbildningar vid Stockholms universitet 2020-04-06 Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla som har anmält sig till höstens masterutbildningar. I hela landet ökar antalet antagna med 13 procent jämfört med höstterminen 2019.
 • Säkerhet och integritet i e-mötestjänsten Zoom 2020-04-06 Det finns en mängd funktioner i Zoom som du kan välja att använda för att höja säkerheten och öka funktionaliteten i dina möten eller föreläsningar.
 • Forskningsanslag för samarbetsprojekt 2020-04-06 Anders Götherström och Jan Storå vid Stockholms universitet beviljas 224 725 euro av Horizon 2020 för projektet NEOMATRIX.
 • Kemister blandar handsprit för sjukvården 2020-04-06 12 700 liter nyproducerad handsprit samt plasthandskar, munskydd och andra engångsartiklar. Det är resultatet hittills av ett initiativ från kemister vid Stockholms universitet för att möta vårdens behov.
 • ”Fantastiskt initiativ från våra kemister” 2020-04-06 Den 3 april besökte rektor Astrid Söderbergh Widding och vicerektor Henrik Cederquist de kemister som i knappt tre veckors tid producerat handsprit och levererat totalt 12 700 liter till sjukvården i Stockholm.
 • Nya regler för hantering av misstänkta oegentligheter och brott 2020-04-03 Ett nytt styrdokument finns nu med regler och handläggningsordning för hantering av misstänkta oegentligheter och brott vid universitetet.
 • Studieinformation utomlands 2020-04-03 Stockholms universitet deltar i rekryteringsaktiviteter utomlands för att möta studenter och informera om universitetets utbildningsutbud för internationella studenter.
 • Undervisa online 2020-04-03 Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online.
 • Forskare från DSV på IVAs 100-lista 2020 2020-04-03 Love Ekenberg och Aron Larsson bedriver forskning som utvecklar och tillämpar metoder för hållbart beslutsfattande. IVA lyfter projektet på sin 100-lista 2020.
 • Tillfälligt avbrott för universitetets miljöcertifiering 2020-04-03 Efter att det externa företag som skulle genomföra miljörevision vid Stockholms universitet inte fullföljt sitt åtagande tvingas universitetet tillfälligt avbryta sin miljöcertifiering. Strävan är att vara certifierad igen senast våren 2021.
 • Analys: ”Coronaviruset kan lära oss att bli mer klimatsmarta” 2020-04-03 Coronautbrottet gör att medarbetere sköter möten och föreläsningar hemifrån, därför ser man också en tillfällig minskning i universitetets klimatavtryck. Finns det då något i vårt förändrade beteende som vi kan ta med oss i arbetet för att nå ett klimatneutralt universitet?
 • Från 0 till 100% streamade föreläsningar 2020-04-03 Nationalekonomiska institutionen streamade inga av sina föreläsningar för en vecka sedan. Nu en vecka senare är målsättningen att alla föreläsningar ska vara möjliga att följa på distans.
 • Lydia Wistisen Bernadottestipendiat 2020 2020-04-03 Lydia Wistisen, litteraturvetare vid Institutionen för kultur och estetik, är en av Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2020.
 • Så distansundervisar du i Zoom 2020-04-02 I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom.
 • Astrid Söderbergh Widding ny ordförande för Civis 2020-04-02 Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, har utsetts till ny ordförande för Civis European University alliance.
 • Skapa närvaro online 2020-04-02 Går det att skapa en relation mellan studenter och lärare trots att man bara ses online? Ja, det finns knep att ta till för att skapa en klassrumskänsla.
 • Bli en bra pedagog på distans 2020-04-02 Försök inte överföra klassrumsundervisningen till nätet. Skapa istället fler aktiviteter och håll mer kontakt med studenterna under kursen.
 • Testa verktygen innan tentan 2020-04-02 Vad är viktigt att tänka på för lärare när det gäller digitala examinationer? Cormac McGrath, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, delar med sig av några tips.
 • Stort engagemang för övergången till distansundervisning 2020-04-02 På bara några dagar gick all undervisning vid institutionen över till distansundervisning. Trots utmaningar har övergången fungerat bra tack vare alla engagerade lärare, studenter och administratörer.
 • Introduktionsdag för nyanställda – INSTÄLLD 2020-04-02 Som nyanställd lärare, forskare, doktorand, administrativ eller teknisk personal vid Stockholms universitet bjuds du in till universitetets introduktionsdag för nyanställda
 • Utlysning av medel för samarbeten inom profilområdena 2020-04-02 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samarbeten inom profilområdena. Utlysningen gäller forskning, utbildning och samverkan och sista ansökningsdag är den 11 maj 2020.
 • Skapa en digital studiemiljö med Athena 2020-04-01 Det finns många möjligheter med en digital lärplattform som Athena. Men det gäller också att som lärare fundera igenom hur man får ut det mesta av systemet. – Det är alltid hur man lägger upp undervisningen som är absolut viktigast - oavsett plattform, säger Ulf Olsson, vid Centrum för universitetslärarutbildning.
 • Tillfälliga prishöjningar för vissa varor inom ramavtalet för Hygien- och Städprodukter 2020-04-01 Procurator har gått ut med information till sina kunder om att de kommer att göra tillfälliga prishöjningar för produkter med hög efterfrågan p.g.a. Coronakrisen.
 • Storsatsning på högre studier för att motverka effekterna av Covid-19 2020-04-01 För att minska de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset föreslår regeringen och samarbetspartierna stora satsningar inom utbildningssektorn.
 • Kapaciteten i lärplattformen Athena 2020-03-31 Belastningen på Athena har ökat kraftigt under de senaste veckorna. Leverantören utökar kapaciteten så snabbt det är möjligt och nu börjar Athena åter fungera stabilt. Att återgå till Mondo är inte ett alternativ.
 • Tjänst för rörligt bildmaterial snabbutreds 2020-03-31 Efter att SU gått över till distansundervisning har behovet av en tjänst där man kan spela in, lagra och förmedla rörligt bildmaterial ökat markant. IT-avdelningen snabbutreder därför möjligheterna att få fram ett systemstöd för detta.
 • Ökad förekomst av spoofingmejl 2020-03-31 Just nu förekommer en ökad mängd av s.k. spoofingmejl. Låt dig inte luras av att mejlet ser ut att komma från en SU-mejladress, utan var skeptisk och ta för vana att motringa innan du agerar.
 • Nätverk kan ge stöd till medföljande partners 2020-03-30 Stockholms universitet är medlem i Stockholms Akademiska Forum (Staf). Inom ramen för Staf finns ett nätverk som kan ge stöd till medföljande partners till internationellt anställd personal, exempelvis under coronakrisen.
 • Tänk på din arbetsmiljö! 2020-03-30 Med anledning av Corona-viruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetar många medarbetare vid Stockholms universitet i dagsläget hemifrån. Att arbeta hemifrån ställer andra krav på arbetsmiljön, hur vi organiserar arbetet samt de sociala kontakterna, jämfört med när man arbetar på kontoret. Nedan följer några tips på vad du kan tänka på när du arbetar hemifrån.
 • Så här kan du arbeta hemifrån 2020-03-30 Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver arbeta hemifrån.
 • Stockholms universitet går över till digitala disputationer 2020-03-30 När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. En av de första ut på Stockholms universitet var Petra Petersen, som försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom.
 • Avbokning av resa eller flygförseningar på grund av Coronaviruset 2020-03-30 Information från SEB Kort/Diners Club TAC om vad som gäller om en resa avbokas, oavsett om den är betald med ett Eurocard eller via resekontot Diners Club TAC, med anledning av det rådande läget med risken för smittspridning av Coronaviruset (covid-19).
 • Kunskap om nätverk viktig för att bekämpa epidemier 2020-03-30 För att förstå hur allvarliga sjukdomar sprids och hur de ska bekämpas krävs kunskap om hur människors kontaktstrukturer ser ut och hur det påverkar spridningsdynamiken.
 • Förlag uppmanas tillgängliggöra innehåll 2020-03-27 Bibsamkonsortiet med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding som ordförande uppmanar vetenskapliga förlag att öppna upp sitt innehåll för läsning med anledning av coronaviruset.
 • Universitetet kraftsamlar kompetens och material till sjukvården 2020-03-26 Stockholms universitet var tidiga med att möta behov inom sjukvården under coronavirusets utbrott. Efterfrågan på material till skyddsutrustningar är fortsatt stor och institutionerna inventerar nu förråden. På SU-butiken har man bland annat tagit emot flera kartonger med gamla overheadblad som i veckan skickas till sjukhus i Stockholmsområdet.
 • "Alla mina kontakter har jag fått av Annette" 2020-03-26 Mentor Annette Dock och adepten Akshay Gokulendran Nair matchades ihop i mentorskapsprogrammet. Nu har hon inte bara introducerat honom till Stockholm, utan även till sin familj.
 • Mentorskapsprogram till nytta för både universitetets studenter och alumner 2020-03-26 Vid Stockholms universitet samordnar den centrala alumnverksamheten ett mentorskapsprogram. Mentorskapsprogrammet innebär att alumner och studenter kopplas ihop för ömsesidig nytta.
 • Utlysningar inom Civis 2020-03-26 Nu finns det möjlighet att ansöka om att inom Civis-alliansen anordna kortare aktiviteter som riktar sig till deltagare vid alliansens åtta universitet.
 • Snabb övergång till distansundervisning på Stockholms universitet 2020-03-26 Stockholms universitet ställer nu om hela verksamheten till distansundervisning. Fysikum är en av de institutioner som snabbt kommit igång med det nya formatet.
 • Virtuell högskolepedagogisk temadag: Undervisning och examination online 2020-03-26 Välkommen till en virtuell högskolepedagogisk temadag om undervisning och examination online. En förmiddag med workshoppar om de möjligheter och utmaningar som digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder erbjuder för undervisning och examination helt eller delvis på distans. Vi möts online via e-mötestjänsten Zoom.
 • POSTPONED to September! Cultural Evolution Symposium: Animal intelligence 2020-03-26 The Centre for Cultural Evolution invites to an open symposium on Animal intelligence: theoretical concerns, replications crisis, and future directions. This is an interdisciplinary symposium with speakers from the humanities, social- and natural sciences.
 • Årets Klimatfestival blir digital 2020-03-25 Virtuella rundvandringar och cybermöten med forskare, klimatpoddar och livessända föreläsningar. Det är en del av innehållet när årets Klimatfestival vid Stockholms universitet blir digital.
 • Anders Götherström får anslag från EU för samarbetsprojekt 2020-03-25
 • Antalet internationella studenter fortsätter öka i Stockholm 2020-03-25 Antalet internationella studenter vid Stockholms lärosäten närmar sig nu 10 000 och har ökat med 26 procent de senaste fem läsåren.
 • Råd för hantering av avtal utifrån dagens situation 2020-03-25 Rättssekretariatet har tagit fram en allmän vägledning för hantering av avtal i de situationer som kan uppkomma i coronaepidemins kölvatten. Innehållet är även avstämt med Sektionen för inköp och upphandling vid Ekonomiavdelningen.
 • Internationell rekrytering, tillträde under rådande omständigheter 2020-03-25 Med anledning av pågående spridning av coronaviruset och de förhållningsregler som myndigheter har gått ut med kan tillträdet för nya medarbetare påverkas. Här hittar du övergripande information.